Garsus Kauno advokatas inicijuoja ieškinį prieš valstybę dėl miškų kirtimo

Advokatas Saulius Dambrauskas
Advokatas Saulius Dambrauskas
  © Asmeninis albumas

Visuomenės interesų gynimu garsus Kauno advokatas Saulius Dambrauskas formuoja ieškinį kovoje su miškų kirtėjais. Advokatas įsitikinęs, kad jam pavyks suburti visuomenę, o valstybės institucijas – priversti atsakyti už beatodairišką miškų kirtimą Lietuvoje.

S. Dambrauskas maždaug prieš mėnesį informavo net 42 valstybės institucijas apie pradedamą specialią grupės ieškinio rengimo procedūrą.

„Gauti atsakymai vienareikšmiškai patvirtina, kad miškai saugomose „Natura 2000“ teritorijose masiškai pjaunami nesilaikant nacionalinės ir ES teisės reikalavimų – negavus privalomos reikšmingumo išvados ir todėl neatliekant poveikio aplinkai vertinimo“, – aiškina kaunietis advokatas.

Šiuo metu jis inicijuoja grupės ieškinį dėl neteisėto miškų kirtimo „Natura 2000“ teritorijose sustabdymo. Vienas ieškinio punktų skelbia, kad bus siekiama apskaičiuoti ir įpareigoti atsakingas institucijas bei asmenis atlyginti per pastaruosius trejus metus padarytą žalą gamtai dėl neteisėtai iškirstų miškų.

„Grupės ieškinys yra speciali, Lietuvoje nauja viešojo intereso gynimo teisminė procedūra. Grupę sudaro suinteresuota visuomenė, kaip tai numato Orhuso konvencija ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. T. y. jos nariu gali tapti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris mano, kad jis yra suinteresuotas reiškiamu ieškiniu.

Kviečiu kiekvieną tapti grupės nariu. Labai svarbu palaikyti šią iniciatyvą, jeigu manote, kad miškai saugomose teritorijose turėtų būti kertami, tik įvertinus tokios ūkinės veiklos realų poveikį toms vertingosioms savybėms, kurios lėmė teritorijos tapimą saugoma“, – ragina S. Dambrauskas.

Jis taip pat praneša, kad šioje byloje dirbs nemokamai.

„Neketiname bylos pralaimėti, nes matau, kad miškų kirtimas vykdomas neteisėtai. Tiesa, koją gali pakišti tai, kad teismai bandys išvengti šios bylos nagrinėjimo, labai sudėtinga pareikšti konkrečius reikalavimus dėl visos Lietuvos saugomų teritorijų (gali būti, kad pasirinksime keletą teritorijų kaip precedentą teisės išaiškinimui)“, – prognozuoja advokatas.

Šiuo metu grupės ieškinyje jau dalyvauja 100 žmonių.

Daugiau informacijos apie S. Dambrausko iniciatyvą ieškokite čia.