Po skandalo išgarsėjusi Telšių mokytoja: reakcija man priminė sovietmetį

Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja Loreta Raudienė
Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja Loreta Raudienė
  © LNK
LNK
2017-04-27 19:57

Daug diskusijų ir neigiamų reakcijų sukėlusios tikybos pamokos Telšiuose šokiravo ne tik politikus sostinėje, bet ir Lietuvos gėjų lygos bendruomenę, o švietimo ir mokslo ministrė pareiškė, kad gėjus kanibalais vadinanti medžiaga negali pasiekti nei mokinių akių, nei ausų. 21 metus mokytojaujanti, tikybą ir lotynų kalbą dėstanti mokytoja Loreta Raudytė, kurios pamokose ir užfiksuotos skandalą sukėlusios skaidrės apie „gėjus kanibalus“, nesitikėjo tokios reakcijos.

„Dabar galvoju, jeigu ta tema tokia pavojinga, gal apie ją nekalbėti? Bet ar demokratijos laikais negalima kai kurių temų leisti?“ – retoriškai klausė mokytoja. – Nežinau, ar čia nauja ideologija, kur negali pasakyt kai ko, tampi nusikaltėliu. Man priminė sovietinius laikus iš tikrųjų.“

Mokytoja sako pati nieko apie gėjus neišgalvojusi, o per pamoką rėmėsi Lietuvos Krikščioniškojo kultūros instituto išleistais lankstinukais. Esą juose pateikti kai kurie faktai, perkelti į skaidres, ir ją pačią šokiravo. Bet mokytoja nesupranta, kodėl apie tai reikia tylėti. „Ta informacija buvo paimta iš daktaro Paulo Kamerono medžiagos, išverstos į lietuvių kalbą. Tikrinau – tai yra mokslininkas, kuris tiria tą sritį, ir tie faktai buvo kaip ir jo nuomonė ir kartu faktai, kuriais aš rėmiausi – aš jų nesugalvojau pati“, – aiškinosi per dieną visoje šalyje išgarsėjusi pedagogė.

Dorinio ugdymo pamoka Telšių Žemaitės gimnazijoje

Mokytoja sako, kad į viešą diskusiją pateko tik maža dalis jos pamokos, tad teiginiai yra išimti iš konteksto. „Apibendrinime buvo pateikta Katalikų bažnyčios nuomonė, katekizmo citatos, kad tokius žmones reikia gerbti, negalima teisti, tik. aišku, jų elgesys pagal bažnyčios mokymą nuodėmingas. Bet visi mes esam nuodėmingi“, – savo versiją pateikė mokytoja.

Gimnazijos vadovas tikina tik iš viešų diskusijų sužinojęs, kas vyksta po mokyklos stogu. Apie tikybos mokytoją jis itin geros nuomonės – mokytoja santūri, įdomiai dėsto, sąžiningai rengiasi pamokoms, dalyvauja ateitininkų veikloje. Visgi jis pripažįsta, kad medžiagą pamokai mokytoja parinko netinkamai. „Pasikalbėsim su mūsų mokyklos bendruomene ir aptarsim, kaip vertina ir ką daryt, kad ateity tokie atvejai nesikartotų. <...> Manau, pirmiausia palaikysime ryšį su rajono Švietimo skyrium, su savivaldybės vadovais, kad apskritai paanalizuot situaciją“, – dėl mokytojos ateities nedaugžodžiavo gimnazijos direktorius Žydrūnas Žemlys.

Telšių Švietimo skyriaus vadovė irgi pedagogę giria, be to, L. Raudytė yra išrinkta tikybos mokytojų metodinio būrelio tarybos pirmininke, tačiau ir ji sutinka, kad šis epizodas vertintinas neigiamai. „Nemanau, kad tikybos mokytoja turėtų taip nekrikščioniškai elgtis. Manau, kad ta statistika – galbūt pasirinktas ne tas šaltinis, ir mes rinksim metodinę tarybą ir pasišnekėsim“, – teigia Danutė Mažeikienė, kurios skyrių užgriuvo lavina skambučių – dauguma tėvų tikybos mokytoją gina. Kai kurie jos palaikyti atėjo ir į mokyklą.

Kai kurie Telšių pedagogai ir Švietimo skyriaus vedėja tvirtina, kad mokyklose pats lytinio švietimo mokymas probleminis. Pati Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja sako, kad šaltinių, kuriais remiantis galima būtų vesti pamokas, trūksta. „Mes medžiagą renkamės patys, stengiamės, kad ta informacija būtų kuo įdomesnė vaikams, kuo labiau pažadintų žingeidumą. Aišku, gal reiktų daugiau šaltinių, paieškot kitokios informacijos, bet vėlgi – kur ją rasti?“ – sako L. Raudytė. Kur ji gavo Krikščioniškojo kultūros instituto lankstinukus su skandalą sukėlusia medžiaga, tikybos mokytoja tiksliai neprisimena. Sako, lyg ir seminare.

Plačiau – reportaže.