„Jo Šventenybė“ beldžiasi į mokyklas

Mokykla (aut. Audrius Bagdonas)
Mokykla (aut. Audrius Bagdonas)
  © Audrius Bagdonas

Nors Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) nepritaria netradicinių religinių judėjimų veiklai mokyklose, Jo Šventenybės Šri Šri Ravi Šankaro sekėjai mina ugdymo įstaigų slenksčius. Duris jiems atveria aukštų valdininkų „garantiniai raštai“ ir dvasinio lyderio susitikimo su Lietuvos premjeru aprašymas.

Pastaraisiais mėnesiais vis daugiau Lietuvos mokyklų sulaukia pasiūlymų dalyvauti „Neagresijos“ programoje moksleiviams. Užsiėmimus 8-15 metų vaikams siūlo Baltijos gyvenimo meno labdaros ir paramos fondas (BGMLPF), Lietuvoje registruotas dar 2000-aisiais (tuo metu vadinosi Lietuvos Gyvenimo meno draugija - aut.).

Kaip rašoma šios organizacijos tinklalapyje, 2007-aisiais šalyje pradėta vykdyti BGMLPF bei Tarptautinės žmogiškųjų vertybių asociacijos „Neagresijos“ programa vaikams ir paaugliams yra labdaringas projektas, kuriuo siekiama suteikti žinių bei praktinių įgūdžių, padedančių sumažinti pyktį, įtampą ir įniršį.

„Mano, mokslininkės, nuomone, tai yra religinė organizacija. Jos veikla mokyklose galėtų vykti tik tuo atveju, jei tėvai, suprasdami, kad tai yra religinė organizacija, sutinka, jog jų vaikai būtų mokomi šio tikėjimo ir praktikos“, - LŽ tvirtino Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) religijos sociologė Milda Ališauskienė, atlikusi kol kas išsamiausią Lietuvoje „Gyvenimo meno“ veiklos mokslinį tyrimą „Lietuvos Gyvenimo meno draugija naujųjų religijų tyrimų kontekste“.

Dieviškos praktikos

„Gyvenimo menas“ Lietuvoje pristatoma kaip visuomeninė švietėjiška pelno nesiekianti organizacija, „daugiau kaip pusantro šimto pasaulio šalių įgyvendinanti švietimo, sveikatos apsaugos, reabilitacijos programas“.

Šios organizacijos veikla Lietuvoje vyksta nuo 1993 metų, o 2000-aisiais Teisingumo ministerijoje buvo registruota Lietuvos Gyvenimo meno draugija. Jos veiklą 2007 metais perėmė BGMLPF.

„Gyvenimo meno“ organizaciją 1982-aisiais įkūrė žymiu dvasiniu lyderiu ir humanistu pristatomas iš Indijos kilęs Šri Šri Ravi Šankaras (Sri Sri Ravi Shankar, išvertus iš hindi kalbos - šventų švenčiausias Ravi Šankaras - aut.). Jis - kito garsaus „dvasinio mokytojo“, Transcendentinės meditacijos mokyklos (TMM) įkūrėjo Macharišio Macheš Jogi sekėjas, siekiantis „suburti žmones į laisvą nuo smurto ir stresų pasaulinę šeimą“.

Kaip teigiama „Gyvenimo meno“ bukletuose, „1982 metais, išėjęs iš 10 dienų tylos, Šri Šri Ravi Šankaras pasiūlė žmonijai nuostabią dovaną - Sudaršan Kria (kvėpavimo praktiką), kuria dabar mokytojas dalijasi su žmonija“.

„Mokytojo pasekėjų nuomone, ši kvėpavimo technika yra ne žmogiškosios kūrybos vaisius, o Dieviškasis pasireiškimas“, - rašoma buklete.

Norėdamas plačiau skleisti savo žinias sekėjams, dvasinis lyderis 1997 metais įsteigė ir Tarptautinę žmogiškųjų vertybių asociaciją (angl. International Association for Human Values).

Neigia religinę kilmę

Lietuvoje organizacija „Gyvenimo menas“ dar nėra taip plačiai žinoma, kaip, tarkime, praėjusio šimtmečio pabaigoje savo mokymo tiesas skleidę Sai Babos sekėjai ar pirmaisiais Nepriklausomybės metais įsitvirtinę Scientologijos bažnyčios atstovai. Tačiau aplinkiniuose kraštuose Šri Šri Ravi Šankaro mokymas nagrinėjamas plačiai ir seniai.

Dar 2001 metais gretimoje Rusijoje (kurioje, beje, didelėmis tradicinės Provoslavų bažnyčios pastangomis formuojamas itin neigiamas požiūris į vadinamąsias naująsias (angl. New Age) religijas vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Totalitarinės sektos - XXI amžiaus grėsmė“ „Gyvenimo menas“ buvo priskirta prie destruktyvių religinių organizacijų. Kaip grėsmingiausias organizacijos veiklos aspektas buvo akcentuojama orientacija į darbą su vaikais ir jaunimu.

Patys organizacijos nariai ir jos kūrėjas griežtai neigia, jog tai - religinis judėjimas. „Gyvenimo meno“ atstovai prisistato kaip švietėjiška organizacija, siūlanti išmokyti „dieviškojo kvėpavimo“, suteikiančio dvasinę ir fizinę sveikatą.

Amerikiečiai - prieš

„Aš nesiimu spręsti apie tokių praktikų poveikį vaikų sveikatai. Bet svarstant, ar ši organizacija gali dirbti mokyklose, tėvai turi būti labai gerai informuoti, kad tai - religinė organizacija, kilusi iš induizmo, taigi jos mokymas jokiu būdu nesuderinamas su katalikybe. Tokios nuomonės laikosi ir užsienio šalių, pirmiausia - Didžiosios Britanijos, ekspertai“, - LŽ sakė religijos sociologė M.Ališauskienė.

Pasak jos, nagrinėjant „Gyvenimo meno“ istoriją ir kilmę, būtina žinoti, kad tai yra Šri Šri Ravi Šankaro mokytojo praėjusio amžiaus viduryje įkurtos TMM atšaka.

„TMM atstovai taip pat bandė patekti į mokyklas, dėstyti vaikams savo metodus. Tačiau, tarkime, JAV teismai tuo metu konstatavo, kad tai yra religinė praktika, ir į švietimo įstaigas organizacija nebuvo įsileista, - aiškino M.Ališauskienė. - Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, „Gyvenimo meno“ organizacija daugeliu atveju atkartoja TMM veiklą.“

Mokslininkė akcentuoja ir dar vieną „naujosioms religijoms“ būdingą „Gyvenimo meno“ bruožą - siekį naudotis žinomų organizacijų ar žymių visuomenės veikėjų vardais, bandant įtvirtinti savo pozicijas.

Iš tiesų kai kuriuose „Gyvenimo meno“ lankstinukuose nurodoma, kad „Gyvenimo menas“ turi „specialųjį konsultacinį statusą prie Jungtinių Tautų (JT) Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos“, taip pat bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

„Su šiomis tarptautinėmis organizacijomis bendradarbiauja daugybė labdaros teikimo srityje veikiančių organizacijų, ir nei JT, nei PSO nesigilina į jokias ideologijas. Tai, kad naujosios religijos, naudodamos žinomus vardus, bando save įteisinti - nieko naujo“, - tvirtino M.Ališauskienė.

Priėmė premjeras

Lietuvoje mažai kas žino, kad lygiai prieš metus, birželio pradžioje, mūsų krašte apsilankęs Šri Šri Ravi Šankaras susitiko ne tik su gerbėjų miniomis.

Suteikta garbe asmeniškai pabendrauti su „labai ryškiu pasaulio visuomenės veikėju“ savo interneto dienoraštyje pasidžiaugė egzotiškas keliones darbo metu mėgstantis Seimo narys Linas Karalius.

O štai premjeras, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Andrius Kubilius papasakoti, apie ką praėjusių metų birželio 1-ąją Vyriausybėje kalbėjosi su Jo Šventenybe, LŽ nepanoro.

„Su jūsų minimu žmogumi mačiausi 15 minučių protokolinio susitikimo Vyriausybėje metu“, - tepasakė A.Kubilius.

Apie šį oficialioje Vyriausybės vadovo darbotvarkėje neminėtą „protokolinį susitikimą“ A.Kubilius pranešė neturįs daugiau ką pasakyti.

Premjerui sakyti daugiau ir nereikia. Netrukus po susitikimo Šri Šri Ravi Šankaro veiklai skirtame specialiame biuletenyje, leidžiamame anglų kalba, atsirado akivaizdžiai išskirta žinutė, kurioje aprašomas dvasinio lyderio „susitikimas su gerbiamu Lietuvos premjeru A.Kubiliumi ir Europos Parlamento nariu Vytautu Landsbergiu“.

Iš karto po premjero ir Ravi Šankaro susitikimo M.Ališauskienė akcentavo: dar vienas „Gyvenimo meno“ tikslas - pasiektas.

„Lankydamasis Lietuvoje Ravi Šankaras pageidavo susitikti su premjeru ir švietimo ministru. Ir ką gi - jam pavyko susitikti su premjeru. Ar žinojo premjeras, su kuo jis susitiko? Kadangi informacijos apie šį susitikimą nebuvimo, galima manyti, kad premjeras ir jo patarėjai nenorėjo, kad plačioji visuomenė sužinotų apie tokį susitikimą. Bet Ravi Šankaras savo tikslą pasiekė - jį priėmė ir išklausė vienas aukščiausių valstybės pareigūnų. Nesvarbu, kad Lietuvos visuomenė to nesužinojo. Kam reikėjo, tas sužinojo. Neabejoju, kad sužinos ir kitose valstybėse, kur lankysis Ravi Šankaras, nes toks yra vienas iš naujųjų religijų savęs įteisinimo būdų“, - tuo metu rašė mokslininkė.

Ieško užnugario

Lietuvoje „Gyvenimo menas“ taip pat naudojasi ne tik aukščiausių pareigūnų vardais. Siekiant įsitvirtinti krašto mokyklose, dar geriau tinka žemesnio rango klerkų - remiančių organizaciją ar tiesiog nesuprantančių, ką daro - užtarimas.

Kaip LŽ sakė BGMLPF „Neagresijos“ programos koordinatorė Lina Navalinskaitė, mokyklų, jau sutikusių įsileisti jų mokymą, yra nemažai - ir sostinėje, ir provincijoje.

„Turime pritarimą iš savivaldybių švietimo skyrių - Vilniaus, Kauno, kitų miestų“, - tvirtino programos koordinatorė.

ŠMM dar 2005 metais išleido nutarimą, kuriuo savivaldybių švietimo skyriams buvo nurodyta „atsisakyti netradicinių religinių judėjimų paslaugų“ valstybinėse mokyklose.

Nepaisant to, tam tikrą paramą, bent jau Vilniuje, „Gyvenimo menas“ iš tiesų rado. LŽ pavyko gauti dar 2007 metais sostinės savivaldybės Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo (dabar - Švietimo departamento direktoriaus pavaduotojas - aut.) Juliaus Skestenio pasirašytą BGMLPF skirtą raštą „Dėl „Stresų valdymo“ programos pedagogams, „Jaunimo stiprinimo seminaro“ ir „Neagresijos“ programos mokiniams“.

„Informuojame, kad sprendimą dėl įvairių įgūdžių ugdymo programų vykdymo bendrojo lavinimo mokyklose priima mokyklų vadovai. Nepilnamečių moksleivių dalyvavimui minėtose programose turėtų pritarti tėvai (globėjai, rūpintojai). Švietimo skyrius galėtų tarpininkauti, vykdant informacijos apie Jūsų parengtas programas sklaidą mokyklų vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams“, - teigiama J.Skestenio pasirašytame rašte.

Būtent šis dokumentas pateikiamas Vilniaus mokyklų vadovams kaip garantija, kad savivaldybės valdininkai „Gyvenimo meno“ veiklai pritaria.

„Paskutinis sakinys labai aiškiai pasako, kad jie yra „už“, ir netgi gali tarpininkauti esant reikalui“, - LŽ karštai įrodinėjo programos koordinatorė.

Ar BGMLPF kreipėsi į J.Skestenį, prašydami tarpininkauti mokyklose?

„Dėl konkretaus tarpininkavimo dar kaip ir nesikreipėme, nes nebuvo konkretaus poreikio. Bet ruošiamės tai daryti“, - neslėpė L.Navalinskaitė.

Ši informacija be galo nustebino naująjį Vilniaus savivaldybės Švietimo departamento direktorių, J.Skestenio viršininką Gintarą Alfonsą Petronį.

„Šiuo dokumentu jokių garantijų ir jokių rekomendacijų BGMLPF nesuteikiama! Jame dar kartą patvirtinama, kad sprendimus priima pati mokykla, tačiau jokių įsipareigojimų organizacijai neduodama“, - tikino jis.

Ministerija nepriglaudė

„Labai nustebčiau, jeigu Vilniaus Švietimo skyrius būtų jiems išdavęs kokį nors raštą, nes paprastai tokie dalykai be derinimo su ŠMM neatliekami. O ŠMM, kai „Gyvenimo menas“ prieš gerus metus bandė atakuoti, labai aiškiai atsakė, kad nėra absoliučiai jokio pagrindo jų rekomenduoti mokykloms. Egzistuoja bendra tvarka, pagal kurią jokie personažai, nesusiję su ugdymo procesu, neturėtų mokyklose veikti“, - LŽ tvirtino religinio gyvenimo apžvalgininkas, visuomeninis švietimo ministro konsultantas profesorius Paulius Subačius. Pasak jo, pasidomėjus „Gyvenimo meno“ veikla labai nesunku atpažinti, kad tai - įvadas į tam tikrą religinę praktiką, jei ne pati religinė praktika.

„Be to, kai su žmonėmis gražiai kalbama, kai jie ne nuvejami, ne išspiriami pro duris, o išgirsta mandagų paaiškinimą, kad siūloma veikla neatitinka ŠMM programų ir keliamų tikslų, todėl negali būti rekomenduojama, jie tokį mandagų pašnekėjimą gali interpretuoti kaip paramą ar palaikymą“, - neslėpė profesorius.

Mokykla - dėmesio centre

Šiuo metu įsitvirtinti Lietuvos švietimo sistemoje bando ne tik „Gyvenimo menas“. Nuo 2004 metų šalyje veikia naujasis religinis judėjimas, vadinamas Lietuvos tautine mokykla (kiti pavadinimai - Ateities mokykla, Michailo Ščetinino mokykla), nors su tautiniu ugdymu turi mažai ką bendro. Tarp jos kūrėjų - ir Seimo nario L.Karaliaus brolis Justas Mažeika.

Judėjimo tyrinėtojai teigia, kad „Ateities mokyklos“ idėjos primena Kremliaus neoficialiai remiamos Visariono bendruomenės, žadančios perrašyti Rusijos istoriją ir sukurti naują, nacionalistinę kartą ar net 1922-1945 metais Vokietijoje gyvavusios hitlerinės jaunimo organizacijos „Hitler-Jugend“ veiklos principus.

Savo metu valstybės paramą kuriant labdaringus fondus Lietuvoje mėgino užsitikrinti ir iš JAV kilęs mormonų judėjimas, kurio nariai siekė galimybės dėstyti anglų kalbą bendrojo lavinimo mokyklose.

Prieš gerą dešimtmetį ŠMM slenksčius mynė munitai (“Susivienijimo bažnyčia“, įsteigta korėjiečio Sun Myung Moono, organizacijos viduje laikomo pranašu), spaudę patvirtinti jų parengtą etikos vadovėlį.

Totalitarine sekta laikoma vadinamoji Scientologijos bažnyčia taip pat rengė plačią švietimo programą ir net sugebėjo gauti tuometinio Ignalinos atominės jėgainės direktoriaus Viktoro Ševaldino pritarimą skaityti paskaitas pagal ginčytinai vertinamą narkotikų prevencijos programą „Narconon“, kol tokį leidimą atšaukė ŠMM.