Už galimus kainų derinimus „Maximai“ gresia 0,5 mlrd. litų bauda
Atnaujinta 17.49

„Maxima“
„Maxima“
  © Marijus Širvinskas
Alfa.lt | ELTA
2014-09-18 16:08

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamų ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamyba ir pardavimu, susitarimų. Kaip paaiškėjo tyrimo metu, tarp prekybos tinklo „Maxima“ ir šaldytus duonos gaminius gaminančios įmonės „Mantinga“ galėjo būti susitarimas dėl kainų.

Konkurencijos taryba šį tyrimą pradėjo savo iniciatyva 2010 m. rugsėjo 21 d. įtarusi, kad ūkio subjektai, užsiimantys maisto gaminių gamyba ir pardavimu, galėjo tarpusavyje derinti šių gaminių kainas.

„Konkurencijos tarybos tyrėjų vertinimu, „Maxima“ ir „Mantinga“ tiekimo sutarčių nuostatos, šių įmonių darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas bei kitos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia įtarti perpardavimo kainų susitarimą, pažeidžiantį Konkurencijos įstatymo straipsnio reikalavimus“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadose.

Konkurencijos tarybos ekspertai, įvertinę tyrimo metu surinktus duomenis, nustatė, kad įtariamas „Maximos“ ir „Mantingos“ pažeidimas truko 10 metų.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nagrinėjo ir kitų maisto gaminių pardavimu užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikimą konkurencijos teisei, tačiau pritrūkus įrodymų tyrimai buvo nutraukti.

Primename, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Praėjusiais metais „Maximos“ pajamos siekė 4,8 mlrd. litų, o „Mantinga“ fiksavo 145 mln. litų apyvartą 2013 metais.

„Maxima LT": tikime, jog Konkurencijos taryba objektyviai ir profesionaliai įvertins visas tyrimo aplinkybes

UAB „Maxima LT“, gavusi Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas dėl galimo Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo, tikisi, kad priimdama galutinį sprendimą Konkurencijos taryba objektyviai ir profesionaliai įvertins visas su tyrimu susijusias aplinkybes. Viso tyrimo metu bendrovė visapusiškai bendradarbiavo su pareigūnais, pateikė visą jų prašytą informaciją bei paaiškinimus.

Bendrovė pabrėžia, kad įstatymo pažeidimas konstatuojamas atskiru Konkurencijos tarybos nutarimu, ir toks nutarimas šiuo metu dar nėra priimtas.

Kaip jau skelbta, Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamų ūkio subjektų, užsiimančių maisto gaminių gamyba ir pardavimu, susitarimų.

Konkurencijos taryba šį tyrimą pradėjo savo iniciatyva 2010 m. rugsėjo 21 d. įtarusi, kad ūkio subjektai, užsiimantys maisto gaminių gamyba ir pardavimu, galėjo tarpusavyje derinti šių gaminių kainas.

Konkurencijos tarybos tyrėjų vertinimu, UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga" tiekimo sutarčių nuostatos, šių įmonių darbuotojų tarpusavio susirašinėjimas bei kitos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia įtarti perpardavimo kainų susitarimą, pažeidžiantį Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Konkurencijos tarybos ekspertai, įvertinę tyrimo metu surinktus duomenis, nustatė, kad įtariamas UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga" pažeidimas truko 10 metų.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nagrinėjo ir kitų maisto gaminių pardavimu užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikimą konkurencijos teisei. Konkurencijos tarybos tyrėjai surinko duomenis, kad UAB „Maxima LT“ ir UAB „Mantinga" buvo suinteresuotos kitų mažmeninės prekybos tinklų prisijungimu prie susitarimo, tačiau tyrimo eigoje surinktų įrodymų nepakako nustatyti UAB „Prisma LT", UAB „Palink", UAB „NORFOS MAŽMENA" ir UAB „RIMI Lietuva" dalyvavimą draudžiamuose susitarimuose.

Įvertinę visas aplinkybes, Konkurencijos tarybos tyrėjai pasiūlė UAB „Prisma LT", UAB „Palink", UAB „NORFOS MAŽMENA" ir UAB „RIMI Lietuva" atžvilgiu tyrimą nutraukti.