Gyvūnų augintinių veisimą ir prekybą vykdantiems asmenims – sustiprintas VMVT ir VMI pareigūnų dėmesys

Šuo
Šuo
  © Pixabay.com
Alfa.lt
2020-09-22 14:49

Rugsėjo 21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovų susitikime aptartas glaudesnis bendradarbiavimas dėl verslinio gyvūnų augintinių veisimo, prekybos, importo ar gyvūnų augintinių įvežimo iš ne Europos Sąjungos šalių nekomerciniais tikslais kontrolės klausimų, taip pat kalbėta apie jau įgyvendinamas priemones ir rezultatus.

Susitikime išanalizuotos tarpinstitucinės priemonės, kurios leistų užtikrinti efektyvesnę gyvūnų augintinių veisimo verslo tikslais kontrolę. Susitarta keistis patikrų metu surinktais duomenimis ir iš kitų šaltinių gaunama informacija ne tik apie galimai nelegaliai veiklą vykdančius ar vykdžiusius gyvūnų augintinių veisėjus, kuriems taikytos sankcijos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, bet ir tuos asmenis, kurie veisimo veiklą yra įregistravę, tačiau patikrų metu užfiksuojamas ženkliai didesnis nei faktiškai deklaruojamas veisiamų gyvūnų skaičius, nevykdoma ar nepakankamai vykdoma jų apskaita.

„Gyvūnų augintinių veisimo ir prekybos jais problema yra kompleksinė, apimanti keleto institucijų ir organizacijų veiklos sferas. Todėl, norint realių rezultatų kovojant su nelegalią veiklą vykdančiais asmenimis, būtinas bendras visų susijusių institucijų darbas, suvienijant tiek turimas informacijos rinkimo, kaupimo ir analizės galimybes, tiek turimus kontrolės mechanizmus ir operatyvines veiklos priemones. Jau šiuo metu VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai esame perdavę informaciją apie 28 atvejus, kuomet VMVT patikrinimų metu surinkti duomenys leidžia įtarti galimai neteisėto gyvūnų augintinių veisimo ir vykdomos prekybos atvejus“, – susitikime pabrėžė VMVT direktorius Darius Remeika.

Per š. m. rugsėjo mėnesį, reaguojant į asmenų pranešimus, atliekant rizikingiausių veiklų vertinimą ir analizuojant valstybinės kontrolės metu surenkamus duomenis, dėl gyvūnų gerovės pažeidimų bei galimai nelegalios veiklos yra pradėti 79 tyrimai. Daugiausia (70) tyrimų vykdo regioniniai VMVT padaliniai, Policijos departamento pareigūnai yra pradėję 9 ikiteisminius tyrimus dėl įtariamo žiauraus elgesio su gyvūnais.

VMVT dirbant su policijos pareigūnais, gyvūnų globos įstaigų, savivaldybių administracijų atstovais ir visuomenininkais per rugsėjo mėnesį visų organizuotų tikslinių patikrų metu apžiūrėta ir įvertinta daugiau kaip 970 gyvūnų augintinių sveikatos būklė. Siekiant nutraukti gyvūnų nepriežiūrą ir jų patiriamas kančias, iki šios dienos iš įvairių galimai nelegalių gyvūnų veisimo vietų šalyje vykdytų patikrinimų metu paimti ir gyvūnų globos įstaigoms perduoti 354 šunys, 19 kačių ir trys kiti smulkūs gyvūnai.