ES ir Afrikos ateities partnerystė

Josephas Borellis
Josephas Borellis
  © Europos Parlamentas

Europa vis dažniau žvelgia į Afriką. Tačiau dabar ją mato kitomis akimis. Tad norime mūsų partnerystę pakelti į kitą lygmenį. Norime dirbti su Afrikos jaunimu, pasiryžusiu kurti savo ateitį, idealiu atveju bendradarbiaujant su kitais.

ES nori užtikrinti, kad tai darytume drauge: ne Afrikos labui, o su Afrika. Tokio požiūrio laikomės ir dėl naujos visapusiškos strategijos su Afrika pasiūlymo. Remdamiesi strategija pradėsime intensyvias diskusijas dėl bendrų prioritetų. Jos baigsis spalio mėnesį vyksiančiame ES ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime. Šiame susitikime turėtume bendrai susitarti dėl konkrečių rezultatų, kurie palengvintų tiek Afrikos, tiek Europos žmonių gyvenimą. Aukščiausiojo lygio susitikimas turėtų tapti katalizatoriumi.

Afrikos klausimai naujųjų ES vadovų darbotvarkėje užima vieną iš svarbiausių vietų. Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles’is Michelis apsilankė Afrikoje per pirmąsias savo kadencijos savaites. Aš praėjusią savaitę lankiausi Mauritanijoje, Burkina Fase, Etiopijoje ir Sudane.

Afrika taip pat keičiasi. Pokyčius lemia dinamiška ekonomika ir jauniausia pasaulyje visuomenė. Taip pat didėja regioninė integracija: kuriama Afrikos žemyninė laisvosios prekybos erdvė (ACFTA) turėtų tapti didžiausia prekybos erdve nuo Pasaulio prekybos organizacijos sukūrimo. Mums giminingas žemynas iš tiesų daugeliu atžvilgių lems pasaulio ateitį. Ar tai būtų klimato kaita, skaitmeninimas, tvarus augimas, teisinga ekonomika, ar saugumas, būtent Afrikoje bus priimami visam pasauliui svarbūs sprendimai.

Deja, daugiašališkumas silpnėja kaip tik tada, kai jo mums reikia labiausiai. Dvi didžiausios mūsų pasaulį formuojančios tendencijos ­­– klimato kaita ir skaitmeninė revoliucija ­­– keičia abu žemynus. Todėl Afrika ir Europa turėtų palaikyti tarptautinio bendradarbiavimo modelį, kurio pagrindas – taisyklėmis grindžiamas daugiašališkumas, politinė laisvė, solidarumas ir žmogaus orumas. Įtraukdami visus galėsime išnaudoti visą mūsų piliečių, įskaitant jaunimą ir moteris, potencialą.

Afrikoje vis aktyviau veikia kitos šalys. ES skiriasi tuo, kad savo vizijoje daugiausia dėmesio skiria žmogaus socialinei raidai ir tvarumui: žmonių teisei kurti savo gyvenimą laisvai ir saugiai.

Afrika tikrai žengia pirmyn, tačiau tebėra daug spręstinų dalykų, kaip antai besitęsiantis skurdas, konfliktai ir grėsmė demokratinėms teisėms. Prognozuojama, kad per kelis dešimtmečius Afrikos gyventojų padvigubės. Išaugęs gyventojų skaičius ne tik atvers puikių galimybių, bet ir pareikalaus naujų veiksmų. Turime siekti platesnio užmojo tikslų ir kartu būti realistiški bei sutelkti dėmesį į tai, kas veiksminga.

Atnaujinti mūsų partnerystę labiausiai skatina ne mūsų geografinis artumas, bendra praeitis ar asmeniniai ryšiai. Pagrindinis mūsų partnerystės akstinas – bendra ateitis ir interesai.

Kas svarbiausia į ateitį orientuotoje ES ir Afrikos partnerystėje?

Pirma, perėjimas prie žaliosios ekonomikos ir energijos prieinamumas. Dėl klimato krizės būtina imtis plataus užmojo veiksmų klimato srityje. Perėjimas prie žaliosios ekonomikos kartu yra ir nauja augimo strategija. Dirbkime išvien ir kurkime žaliąsias darbo vietas atsinaujinančiųjų energijos išteklių bei tvarios urbanizacijos srityse.

Antra, skaitmeninė transformacija. Afrikoje skaitmeninė revoliucija jau vyksta. Tai matyti iš e. mokėjimo sistemų daromo transformacinio poveikio. Išnaudokime šias galimybes – ženkime didžiulį žingsnį pirmyn ir remkimės skaitmenine ekonomika kaip visos ekonomikos augimo pagrindu.

Trečia, tvarus augimas ir darbo vietų kūrimas. Afrikos ekonomikos dinamiškumas realus. Dirbdami kartu galime išnaudoti žmonių, ypač jaunimo ir moterų, potencialą. ACFTA gali iš esmės pakeisti padėtį.

Ketvirta, taika ir valdymas. Ginklų sudėjimas buvo paskutinio Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo tema. Afrikos Sąjunga daro pažangą ir ES yra pasirengusi imtis daugiau veiksmų. Naudodamiesi naująja Europos taikos priemone galėsime daugiau kartu nuveikti. Taika gali būti tvari, tik jei ji palaikoma vietos politinių sistemų.

Penkta, migracija ir mobilumas. Iš tiesų migracijos mastas yra beprecedentis, daugiausia pačioje Afrikoje. Vertinant demografines ir ekonomines tendencijas galima teigti, kad šis klausimas Europos ir Afrikos darbotvarkėje ir toliau bus labai svarbus. Turime taikyti visapusišką ir suderintą požiūrį, pagrįstą partneryste ir bendra atsakomybe.

Afrika ir ES turi būti daugiašališkumą palaikančios partnerės ir ginti tvarią visuomenės organizavimo ir tarptautinės tvarkos viziją, pagrįstą žmogaus teisėmis ir darnaus vystymosi tikslais, taip pat bendradarbiauti su jaunimu. Ir pirmiausia dėl to, kad šiais principais yra atvirai abejojama.

Palaikydami Europos ir Afrikos santykius esame pasirengę žengti į priekį. Pasistengti turės abi pusės. Europa yra ryžtingai nusiteikusi veikti ir pasirengusi su Afrikos partneriais aptarti, kaip galime kartu kurti savo ateitį.

Josepas Borrellis yra ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas. Jutta Urpilainen yra už tarptautinę partnerystę atsakinga Europos Komisijos narė.