Pagerbti kultūrai ir menui labiausiai nusipelnę šiauliečiai

Įvertinimas
Įvertinimas
  © „Šiaulių naujienos“ nuotr.

Šiauliuose įvyko tradicinė šventė. Įteiktos kultūros ir meno premijos, apdovanotas geriausias kultūrinės edukacijos projektas, pasveikinti 4 jaunieji menininkai, kuriems paskirtos stipendijos. Tikimasi, kad apdovanotieji toliau dirbs kultūros ir meno labui.

Įvertinti jaunieji menininkai

Jaunojo menininko stipendijos įteikiamos kasmet nuo 2005 m. Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą. Ir ši praktika pasitvirtina – jauni menininkai savo veiklos rezultatais nuolat džiugina šiauliečius.

Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus vedėja Diana Kinčinaitienė informavo, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. vienos stipendijos skiriamos po 1800 eurų, išmokant dalimis kas mėnesį po 150 eurų. 2020 m. stipendijos skiriamos šiems jauniesiems menininkams: Orintai Lukauskaitei, akordeonistei; Jonui Vozbutui, akordeonistui; Živilei Spūdytei-Blėdei, grafikei; Simonai Bagdonaitei-Gubinienei, grafikei.


Įvertinimas

Įvertinimas© „Šiaulių naujienos“ nuotr.

Išrinktas geriausias edukacinis projektas

Šeštus metus apdovanojamas geriausias edukacinis projektas. Premija kasmet skiriama kultūrinės edukacijos projekto vykdytojui už geriausiai parengtą ir įvykdytą kultūrinės edukacijos projektą. Premijos dydis – 2 tūkst. eurų. Šiemet premija skirta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai už Šiaulių miesto 2019 m. geriausią kultūrinės edukacijos projektą „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija“.


Įvertinimas

Įvertinimas© „Šiaulių naujienos“ nuotr.

Įteiktos kultūros ir meno premijos

Šiaulių miesto savivaldybė kryptingai siekia puoselėti kultūrą, skatinti menininkus. Premijos jau tryliktus metus skiriamos Šiaulių miesto kultūros ir meno kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms) už ilgametę, miestui reikšmingą kultūrinę meninę veiklą ar pastarųjų dvejų metų pasiekimus literatūros, muzikos, scenos, kino, vizualiojo meno, etninės kultūros, kultūros paveldo srityse. Kasmet skiriamos 4 premijos. Vienos premijos dydis – 3500 eurų.

Šiaulių miesto 2019 m. kultūros ir meno premijos skirtos Odetai Stripinienei, muziejininkei, kultūros paveldo objektų tyrinėtojai, už mokslinės veiklos ir meilės menui dermę savo menotyrinėje ir muziejinėje veikloje; Vitalijai Morkūnienei, literatei, žurnalistei, už nenuilstančias dvasingumo paieškas kasdienybėje ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą; Reginai Marozienei, muzikantei, pedagogei, už visapusišką meilę kanklėms ir gebėjimą ją paskleisti tarp jaunimo; Sigitui Vaičiulioniui, muzikantui, dirigentui, už unikalios klasikinės muzikos aktualizavimą komercinio triukšmo akivaizdoje.