Atleistasis Telšių autobusų parko direktorius išplatino laišką politikams

Telšių autobusų parkas įsigijo du naujus „Isuzu“ autobusus – vieną „Turquoise“ ir vieną – „Novo Citi“.
Telšių autobusų parkas įsigijo du naujus „Isuzu“ autobusus – vieną „Turquoise“ ir vieną – „Novo Citi“.
  © Organizatoriai

Neseniai valdybos sprendimu iš UAB Telšių autobusų parkas direktoriaus pareigų atleistas Saulius Bucevičius išplatino laišką Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams. Buvęs vadovas į politikus kreipėsi norėdamas jiems suteikti informacijos apie susidariusią padėtį įmonėje ir papasakoti apie savo atleidimą iš pareigų. 

„Kreipiuosi į Jus jau kaip buvęs UAB Telšių autobusų parkas direktorius ir noriu papasakoti apie administracijos ir valdybos veiksmus, – teigiama S. Bucevičiaus laiške tarybos nariams. – Manau, kad Jūs privalote žinoti apie Savivaldybės administracijos vadovų veiksmus.

Noriu Jus informuoti apie atleidimo aplinkybes. Ketvirtadienį, 2019 m. rugsėjo 19 d., 13.30 val. buvau pakviestas atvykti pas Almantą Lukavičių (Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją – red. past.), – savo laiške politikams dėsto S. Bucevičius. – Atvykus man buvo suformuluotas vienas klausimas: pasiūlyta išeiti iš darbo savo noru nuo rytojaus, bendru sutarimu, sumokant man vieno mėnesio atlyginimo išeitinę. 

Paklausus, kokie yra šito pasiūlymo motyvai, buvo pasakyta, kad dėl nedalyvavimo pavėžėjimo konkurse ir kad mano vadovavimo metai „praėjo tuščiai“. 

Aš bandžiau paaiškinti to nedalyvavimo priežastis ir jas pagrįsti ekonominiais ir finansiniais skaičiavimais, kuriuos mes su kolektyvu kartu atlikome, tačiau jis net nesiklausė ir neleido man kalbėti. 

Man atsisakius šito pasiūlymo, buvo pasakyta, kad rytoj bus kviečiama valdyba ir mes vis tiek jau esame nutarę tave atleisti. Iš konteksto supratau, kad tie mes – tai ir Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas, ir kiti valdybos nariai. Todėl noriu paklausti Jūsų: ar ir Jūs, gerbiami Tarybos nariai, žinojote apie priimtą sprendimą iš anksto?“


Iš Telšių autobusų parko direktoriaus pareigų atleistasis Saulius Bucevičius

Iš Telšių autobusų parko direktoriaus pareigų atleistasis Saulius Bucevičius© „Telšių žinios“

Toliau savo laiške S. Bucevičius dėsto, jog tą pačią dieną, t. y. rugsėjo 19 d., 15 val. sulaukė pranešimo, kad rytoj bus šaukiamas UAB Telšių autobusų parkas valdybos posėdis. Darbotvarkėje – du klausimai: valdybos pirmininko rinkimai ir direktoriaus atšaukimas iš einamų pareigų. 

„Prasidėjus valdybos posėdžiui, valdybos pirmininku renkamas A. Lukavičius, kuris iš vakaro man siūlė išeiti iš darbo, – rašo S. Bucevičius. – Pamindami naujų valdybų formavimo principus, išsirenka A. Lukavičių, ir, neišdėsčius jokių motyvų, argumentavus pasitikėjimo praradimu, buvau atleistas iš einamų pareigų ir įpareigotas visos įmonės apskaitą, finansus ir turtą perduoti iki tos pačios dienos 16 val. 

Prašiau duoti laiko iki pirmadienio, kadangi tai didžiulė dokumentų apimtis, tačiau valdyba balsavo prieš.“

Dar vienas svarbus momentas, anot iš direktoriaus pareigų atleisto S. Bucevičiaus, – tai, kad dar prieš valdybos posėdį viena iš jos narių Zita Simaitienė paskambino vienai autobusų parko darbuotojai ir nurodė ruošti atleidimo dokumentus.

„Noriu paminėti, kad laimėjęs konkursą eiti direktoriaus pareigas aš pasirašiau darbo sutartį vienais pagrindais, o buvau atleistas visiškai kitais teisiniais pagrindais, – teigia S. Bucevičius. – Man nebuvo paaiškinti atleidimo motyvai, buvau atleistas per kelias minutes, ir tai jau iš anksto nutarus. 

Man nebuvo suteikta galimybė diskutuoti ar paaiškinti galimas priežastis savo veiksmų, kuriais aš neva praradau jų pasitikėjimą. 

Man nebuvo taikyti darbo sutartyje numatyti atleidimo iš pareigų įspėjimo terminai: aš auginu dvejų metų vaiką ir šiuo metu esu vienintelis šeimos maitintojas, turiu išlaikomą dar vieną nepilnametį vaiką.“

 Kyla klausimas, kam reikalingas įmonei toks vadovas, kuris per dvejus metus nesugeba sudėlioti veiklos taip, kad įmonė taptų konkurencinga.
– A. Lukavičius

Buvęs Telšių autobusų parko direktorius laiške pabrėžė, jog jis apie pusę metų ragino valdybą susirinkti ir svarstyti klausimą dėl įmonės veiklos plėtros. Tačiau šie nesirinko. 

„O mano atleidimui susirinko per mažiau nei parą, – stebėjosi S. Bucevičius. – Aš nė karto nebuvau baustas, neturėjau įspėjimų ir pan. Per ne pilnus pirmus mano vadovavimo metus mano vadovaujama įmonė iš minusinio balanso pasiekė teigiamų rezultatų, šiuos metus taip pat dirbame pelningai. Viename iš paskutiniųjų valdybos protokolų po audito išvadų buvo pasakyta, kad pagal visus kriterijus mano pasiekti rezultatai yra labai arti „labai gerai“. O A. Lukavičius įvardija, kad mano vadovavimo metai „praėjo tuščiai“. 

Noriu pasakyti, kad ne tik mano atveju, bet ir kitų Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus taip atšaukinėti, manau, nei teisėta, nei žmogiška. 

Tokius sprendimus turėtų priiminėti ne tik keli nariai, kurie yra tiesiogiai pavaldūs administracijai, bet Tarybos nariai turėtų būti informuojami ir atsižvelgiama į jų nuomonę. 

Aš pasirengęs diskusijai, jei Jums būtų įdomu sužinoti detales tiek apie susiklosčiusią situaciją, tiek apie mano darbinės veiklos momentus, kurie svarbūs UAB Telšių autobusų parkas gerovei.“

S. Bucevičius teigė, jog visomis teisinėmis priemonėmis gins savo pažeistas teises, garbę ir orumą.


telsiuap.lt nuotr.

Ketvirtadienį surengtame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje apie iš pareigų atleisto direktoriaus laišką prabilo tarybos narys Linas Šedvilas. Politikas paprašė posėdyje dalyvaujančio Telšių autobusų parko valdybos pirmininko A. Lukavičiaus pakomentuoti išdėstytus faktus.

„Neskaičiau aš to laiško. Man jo niekas neatsiuntė, – tarybos nariams aiškino A. Lukavičius. – Galiu tik įvardyti pagrindines priežastis, kodėl valdyba priėmė sprendimą atleisti S. Bucevičių iš pareigų. Kaip žinoma, S. Bucevičius Telšių autobusų parkui pradėjo vadovauti prieš kelerius metus. Toje pačioje salėje (Telšių rajono savivaldybės administracijos salėje – red. past.) jis prisistatė ir žadėjo visiems pateikti savo vizijas dėl įmonės ateities. Tačiau praėjo keleri metai, niekas tų vizijų taip ir nematė. 

Kitas dalykas – man teko susipažinti su Telšių autobusų parko buvusios valdybos posėdžių protokolais. Perskaičius juos susidarė įspūdis, kad vadovas tik ieškojo priežasčių nieko nedaryti. 

Tačiau pagrindinė priežastis, dėl kurios valdyba priėmė minėtą sprendimą, – tai 2018–2019 m. viešųjų pirkimų, kuriuose įmonė dalyvavo, suvestinė. 

2018 m. Telšių autobusų parkas bent jau bandydavo dalyvauti konkursuose, o 2019 m. net nepateikė pasiūlymų savivaldybės skelbtuose pirkimuose. Kyla klausimas, kam reikalingas įmonei toks vadovas, kuris per dvejus metus nesugeba sudėlioti veiklos taip, kad įmonė taptų konkurencinga. 

Dabar skleidžiamos interpretacijos apie kažkokius neva išankstinius nusistatymus, liejamos nuoskaudos… Reikėjo dirbti darbą. Juolab kad atleidimo iš pareigų veiksmas įvyko tik dabar, o pretenzijos ir pastabos vadovui buvo reiškiamos nuolat: ir 2018 m., ir 2019 m.“