„Maximos Grupė“ pirmąjį pusmetį didino pajamas, bet pelnas mažėjo

Maxima
Maxima
  © Organizatoriai
Alfa.lt
2019-09-30 13:15

„Maxima Grupės“ pajamos per 2019 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo beveik 24 proc. ir pasiekė 1,9 mlrd. eurų, o jų augimą didžiąja dalimi lėmė plėtra Lenkijoje. Tačiau grupės pelningumo sumažėjimui įtaką padarė prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje“, – teigia „Maxima Grupės“ finansų vadovas Vitalijus Rakovskis.

„Maxima Grupės“ konsoliduotos pajamos augo 23,9 proc. ir pasiekė 1,9 mlrd. eurų: sparti plėtra Lenkijoje bei mažmeninės prekybos tinklo „Stokrotka“ įsigijimas šioje šalyje nulėmė 19 proc. augimą, o likusių 5 proc. augimui įtaką padarė pajamų augimas Baltijos šalyse ir Bulgarijoje. „Maxima Grupės“ konsoliduotas palyginamas tų pačių parduotuvių pajamų augimas (angl. LFL) buvo 3,8 proc.

Pajamos iš mažmeninės prekybos Baltijos šalyse augo 4,6 proc. Labiausiai prie to prisidėjo sparti plėtra Latvijoje, kurioje pajamų augimas pasiekė 8,2 proc., ir „Maxima“ tapo šalies rinkos lydere, užimančia daugiau nei 25 proc. mažmeninės rinkos dalies.

Pajamos iš mažmeninės prekybos Lenkijos rinkoje pasiekė 424 mln. eurų. Augimą lėmė mažmeninės prekybos tinklo „Stokrotka“ Lenkijoje įsigijimas 2018 m. balandžio mėn. Lyginant pirmąjį 2019 m. pusmetį su tuo pačiu visu laikotarpiu pernai, „Stokrotka“ pajamų augimas sudarė 12,8 proc.

Per 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusius 6 mėn. „Maxima grupės“ konsoliduota EBITDA (išeliminavus TFAS 16 įtaką), palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 1,7 mln. eurų, arba 1,7 proc.

Sumažėjimą lėmė prastesni rezultatai Lietuvoje ir Estijoje. Sumažėjusius rezultatus Lietuvoje lėmė didesnės nuolaidos pramoninėms prekėms ir lietuviškai produkcijai (kampanija „Lietuva, ačiū!“), kurių bendra įtaka siekė apie 5 mln. eurų. Estijoje EBITDA sumažėjimui įtaką padarė sulėtėjęs apyvartos augimas bei kritęs pelningumas. Dalį neigiamo rezultato kompensavo „Maxima“ Latvijoje EBIDTA augimas iš plėtros ir geresnio pelningumo.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad 2019 m. sausio 1 d. „Maxima Grupė“ pritaikė naujai įsigaliojusį 16-ąjį Tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) Nuoma, kuris pakeitė išsinuomoto turto apskaitą finansinėse ataskaitose. Pritaikiusi naująjį standartą, „Maxima Grupė“ balanse pripažino turtą ir įsipareigojimus, susijusius su ateities mokėjimais pagal veiklos nuomos sutartis. Pagal naująjį standartą veiklos nuomos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje nebėra pripažįstamos. Vietoje šių mokėjimų skaičiuojamas balanse pripažinto turto, susijusio su teise naudotis išsinuomotu turtu, nusidėvėjimas bei pripažįstamos nuomos įsipareigojimo palūkanų sąnaudos.

Šis nuomojamo turto apskaitos principų pasikeitimas lėmė, kad „Maxima Grupės“ EBITDA per šių metų pirmųjų 6 mėnesių laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 48 mln. eurų, o grynasis pelnas sumažėjo 5 mln. eurų. 2019 m. birželio 30 d. „Maxima Grupės“ konsoliduotame balanse pripažintas naudojimo teise valdomas turtas sudarė 673 mln. eurų, o nuomos įsipareigojimai – 683 mln. eurų.