Kaip liautis nuolat save dėl visko kaltinti

Kaltės jausmas
Kaltės jausmas
  © Pixabay.com

Yra nemažai žmonių, kurie linkę nuolat graužti save ir kaltinti dėl visų bėdų, kurios ištinka ne tik juos, bet ir jų artimuosius. Kad išbrauktumėte save iš tokių žmonių sąrašo, reikia laikytis toliau nurodytų rekomendacijų.


Kaltės jausmas

Kaltės jausmas© Pixabay.com

Nuodugni savo mąstymo ir veiksmų analizė

Kruopščiai išnagrinėjęs savo mąstyseną ir elgseną, žmogus gali padaryti svarbių išvadų apie save. Jam nustos būti mįslėmis jo atliekami vieni ar kiti veiksmai, kuriuos paskatina ypatingos mintys. Jis gali suvokti neracionalumą ir nelogiškumą savo elgesio, kurį padiktuoja nuolat jį draskantis kaltės jausmas.

Išpirkimas

Kaltės išpirkimas greitai išvaduos žmogų nuo sunkumo, kuris prislėgė sielą, jeigu jis tikrai ką nors nuskriaudė. Pasitaiko situacijų, kai pasiteisinti prieš kitą žmogų būna neįmanoma. Tai pasakytina apie labai rimtas klaidas žmogaus gyvenime, pavyzdžiui, jeigu jis tapo kito asmens sveikatos pablogėjimo priežastimi ar prisidėjo prie jo mirties. Tokiais atvejais išpirkti savo kaltę galima tik gerumu ir pagalba kitiems žmonėms, patekusiems į sunkią padėtį.


Kaltės jausmas

Kaltės jausmas© Pixabay.com

Situacijos įvertinimas

Ne visada žmogus būna iš tikrųjų kuo nors nusikaltęs kitam. Pirmiausia jis pats turi tai suvokti. Priešingu atveju asmuo, nesugebantis kruopščiai išanalizuoti susiklosčiusios situacijos, įvertinti savo vaidmens ir galimybių nulemti jos gerą ar blogą baigtį, rizikuoja tapti aplinkinių manipuliacijų objektu. O tarp jų gali atsirasti tokių, kurie bus pasirengę apkaltinti jį dėl visko, kad pasiektų savo klastingus tikslus.


Kaltės jausmas

Kaltės jausmas© Pixabay.com

Artimiausia aplinka

Deja, žmogaus artimiausioje aplinkoje gali būti tokių tipų, kurie slepia savo neigiamas emocijas, kad pelnytų pasitikėjimą ir palankiu momentu smogtų jam iš pasalų. Nusivylimas artimaisiais gali ilgam laikui atitraukti žmogų nuo normalaus gyvenimo. Tokiais momentais jis tampa labai pažeidžiamas. Situacija dar pablogėja, jeigu tie artimieji skaudina jį per tarpininkus. Tokiomis aplinkybėmis žmogus gali niekada nesužinoti apie savo tariamus draugus, kurių jam reikėtų visais įmanomais būdais vengti. O jie ir toliau naudosis žmogaus gerumu ir žais jo jausmais.

Iš viso to peršasi išvada, kad žmogus gali atsikratyti jo sielą draskančio kaltės jausmo, tik negailėdamas pastangų darbui su savimi.


Kaltės jausmas

Kaltės jausmas© Pixabay.com
Šaltinis: Terrawoman.ua.