Nevyriausybinių organizacijų taryba turės teisę deleguoti VTEK narį

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos posėdis
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos posėdis
  © Dmitrijus Radlinskas

Seimas šią savaitę priėmė pataisas, numatančias teisę Nacionalinei nevyriausybinių organizacijų tarybai teikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narį.

Jie perims kvotą iš Lietuvos teisininkų draugijos, iki šiol deleguodavusios du narius.

Projektui pritarta daugiausiai valdančiųjų balsais. Už jį balsavo 76 Seimo nariai, prieš buvo vienas politikas, susilaikė du parlamentarai.

„Manau, kad mes (...) atidarome didesnį skaidrumą, dau­giau įga­li­na­me ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me“, – priimant įstatymo projektą sakė „valstietė“ Guoda Burokienė.

Opozicija nerimauja, kad sprendimu siaurinamos nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas VTEK veikloje, nes pusę iš 20 nevyriausybinių organizacijų tarybos narių sudaro valstybės institucijų atstovai.

„Niekas nieko neįtikins, kad tai yra nevyriausybinio sektoriaus plėtimas“, – teigė konservatorius Stasys Šedbaras.

Valdantieji šį priekaištą atmeta.

„Ji (Nevyriausybinių organizacijų taryba) bus iš vi­sų 20 skė­ti­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios vie­ni­ja, bi­jau pa­me­luo­ti, ar­ti 20 tūkst. žmo­nių. Bus pi­lie­čių ren­ka­mas at­sto­vas į VTEK. Tai­gi, ma­nau, nie­kaip ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad yra siau­ri­na­mas ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų da­ly­va­vi­mas“, – kalbėjo G. Burokienė.

Opozicijai priklausantis liberalas Simonas Gentvilas paragino politikus nespinduliuoti ne­pa­si­ti­kė­ji­mu ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi, nes kol jis ne­tu­rės šio pa­si­ti­kė­ji­mo, nie­ka­da ne­taps stip­rus.

„Su kiek­vie­nu įga­li­ni­mu ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius tu­ri ga­li­my­bę su­stip­rė­ti“, – tvirtino Liberalų sąjūdžio atstovas.

Projektui prieštaravęs konservatorius Edmundas Pupinis pabrėžė, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja spren­džia ne vi­suo­me­ni­nius rei­ka­lus, o su teise susijusius klausimus.

„Ten spren­džia­mi žmo­nių li­ki­mai, ir iš tik­rų­jų ma­nau, kad tei­si­nin­kai vis dėl­to ge­riau ga­li su­pras­ti tuos pro­ce­sus ir ge­riau yra įsi­gi­li­nę“, – sakė parlamentaras.

Pakeitus įstatymą, jame numatyta, kad po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba.

VTEK nario kadencija trunka penkerius metus.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vykdo valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama.