Telšių taryboje – painiava mažinant mero patarėjų skaičių

Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas
Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas

Gegužės pradžioje neeiliniame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas sumažinti mero patarėjų pareigybių skaičių iki vienos. Tačiau praėjus savaitei abu mero patarėjai – Česlovas Ubartas ir Rugilė Kumžaitė – tebedirba. Esą, kad pareigybių sumažinimo procesas pajudėtų, trūksta parašo.

Rašėme, jog valdančiąją koaliciją Telšių rajono savivaldybės taryboje suformavę keturiolika narių buvo užregistravę siūlymą sumažinti mero patarėjų pareigybių skaičių iki vienos (šiuo metu yra dvi). Jį argumentavo tuo, kad gyventojų rajone sumažėjo, tarybos narių skaičius taip pat sumažėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų skaičius sumažėjo, todėl logiška yra mažinti ir mero patarėjų skaičių.

Nuo projekto svarstymo tąsyk nusišalino ir iš posėdžių salės išėjo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. Tarybos narė Jolanta Rupeikienė netruko posėdžio pirmininku pasiūlyti buvusį Telšių rajono savivaldybės merą, Darbo partijos atstovą Petrą Kuiziną. Trumpai aptarus klausimo esmę, paskelbtas balsavimas: tarybos narių dauguma nusprendė sumažinti mero patarėjų pareigybių skaičių iki vienos.

Tačiau praėjus daugiau nei savaitei nuo priimto tarybos sprendimo abu mero patarėjai – Č. Ubartas ir R. Kumžaitė – rajono vadovui vis dar patarinėja.

„Jūsų minimas tarybos sprendimas nėra įsigaliojęs, nes jo dar nepasirašė tarybos posėdžiui tuo metu pirmininkavęs tarybos narys (P. Kuizinas – red. past.). Kadangi sprendimas nėra galiojantis, neturiu ir pagrindo pradėti vieno iš savo patarėjų atleidimo procedūrų, – į klausimą, kodėl iki šiol nesumažino patarėjų skaičiaus iki vieno, atsakė meras K. Gusarovas. – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad jeigu meras ir jo pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo vienas iš tarybos narių. Aš svarstant klausimą nedalyvavau. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išaiškinimą nusišalinęs asmuo sprendimo, nuo kurio svarstymo jis nusišalino, pasirašyti negali. Tai per penkias darbo dienas turėjo padaryti posėdžiui pirmininkavęs tarybos narys. Tačiau tam skirtas terminas jau baigėsi.“

Kitas klausimas – ar paskiriant P. Kuiziną pirmininkauti tarybos posėdžiui nebuvo pažeistos procedūros? Mat J. Rupeikienė lyg tarp kitko pasiūlė buvusio mero kandidatūrą, šis sutiko, tačiau už tai niekas nebalsavo, nebuvo girdėti ir pritarimo.

K. Gusarovo nuomone, į šį klausimą turėtų atsakyti teisininkai. Tačiau, kol sprendimas nėra įsigaliojęs, nėra jokio pagrindo dėl to kur nors kreiptis.

Sprendimo projektą dėl mero patarėjų pareigybių skaičiaus nustatymo rengusio Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Almanto Lukavičiaus teigimu, tarybos dauguma tarė savo žodį ir sprendimas buvo priimtas. 

„Šiaip po sprendimu P. Kuizinas turėjo pasirašyti. Jeigu to nepadarė – negerai. Bet tai yra tik formalumas. Buvo balsavimas – tarybos nariai tarė savo žodį dėl patarėjų skaičiaus. O nustatyti jį (patarėjų skaičių – red. past.) yra išimtinė tarybos kompetencija.“

Į klausimą, ar buvo išlaikytos visos procedūros skiriant P. Kuiziną pirmininkauti tarybos posėdžiui, A. Lukavičius atsakė, jog minimas tarybos narys buvo paskirtas bendru sutarimu: „Tai kas, kad už tai niekas nebalsavo ar garsiai neišreiškė pritarimo… Bet juk niekas tam ir neprieštaravo.“

Pats P. Kuizinas „Telšių žinioms“ teigė, kad pirmiausia pasikonsultuos su teisininkais ir, jeigu šie sakys, jog jam reikia pasirašyti po tarybos sprendimu, tai jis padarys kaip galima greičiau.

Bet Vietos savivaldos įstatyme nustatytas terminas – penkios darbo dienos – jau baigėsi…