Dalijimosi ekonomika: stiprinamos ES darbuotojų teisės

EP | Alfa.lt
2019-04-12 11:29

Europarlamentarai rengiasi sustiprinti darbuotojų, įskaitant ir dirbančius tokiose platformose kaip „Uber“ ar „Wolt“, teises visoje ES.

Europos Parlamentas (EP) kitą savaitę, paskutinėje šios kadencijos plenarinėje sesijoje, balsuos dėl papildomų teisių dirbantiesiems, įskaitant dirbančius pagal netipines darbo sutartis.

Skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų ES direktyvos projekte numatyta, kad darbdaviai negalės drausti darbuotojams kitu laiku, nei nustatyta jų darbo grafike, dirbti kitiems darbdaviams. Be to, bandomasis laikotarpis negalės tęstis ilgiau nei 6 mėnesius, o tais atvejais, kai sudaromos trumpesnės nei 12 mėnesių sutartys, bandomasis laikotarpis negalės sudaryti daugiau nei 25 proc. to laiko ir negalės būti atnaujintas, sudarius naują fiksuotą sutartį.

Dar vienas svarbus reikalavimas – įpareigojimas darbdaviams pirmąją darbo dieną, arba ne vėliau nei per savaitę mažosioms įmonėms, raštu informuoti darbuotoją apie atsiradusias naujas teises ir pareigas. Nauji darbuotojai turi tiksliai žinoti, kokie papildomi apmokymai jiems priklauso pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, kokios darbo valandos, kokia apmokėjimo tvarka, kokios galimos premijos ir mokėjimai už viršvalandžius, kokie yra galutiniai terminai, iki kada darbdavys gali atšaukti suderėtą užduotį dirbantiems kintančiu grafiku, ir daugelį kitų svarbių detalių.


Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos ES

Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos ES© Europos Parlamentas

Naujosios taisyklės bus taikomos dirbantiems daugiau kaip 12 valandų per mėnesį, įskaitant dirbančius pagal netipines darbo sutartis, pavyzdžiui, dalijimosi platformų darbuotojus ar dirbančius pagal nenustatytos apimties darbo sutartis.

2016 m. ketvirtadalis darbo sutarčių buvo netipinės (neterminuotas darbas ne visą darbo dieną ir terminuotas darbas visą arba ne visą darbo dieną), o per pastarąjį dešimtmetį daugiau nei pusė naujų darbų buvo „netipiniai“.

Praėjusią savaitę EP taip pat pritarė priemonėms, kurios padės išlaikyti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

2017 m. pabaigoje europarlamentarai pritarė darbuotojų komandiravimo reformai, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančioje šalyje.