„Metro sąjūdis“ agituoja tiesti greitąjį geležinkelį tarp Vilniaus ir Kauno
Iš vieno miesto į kitą – per 20 min.?

Traukinys
Traukinys
  © Paulius Peleckis
Pranešimas spaudai
2019-04-11 11:49

Grupė visuomenės atstovų – profesorius Jonas Butkevičius, susisiekimo strateginio planavimo ekspertas Arimantas Račkauskas, „Metro sąjūdžio“ valdybos pirmininkas Juozas Zykus ir kt. – Seime pristatė savo Vilniaus–Kauno dvimiesčio viziją.

Pokalbyje su politikais visuomenininkai pasiūlė formuoti galiojančiame Bendrajame plane numatytą Vilniaus ir Kauno dvimiestį, abu miestus sujungiant nauju geležinkeliu, kuriuo riedančio traukinio greitis siektų 260 km/val. Visuomenininkai siūlo nutiesti jį nuo Karmėlavos iki Pilaitės, pastarąją su miesto centru sujungiant metro linija. Greitas susisiekimas – vienintelė galimybė dvimiesčiui gyvuoti.

Visuomenininkų teigimu, Vilniaus ir Kauno dvimiestis yra būtinas norint tapti strategiškai svarbiu miestu ES, tokiu kaip Berlynas, Varšuva ar Kopenhaga. Toks ekonominis ir kultūrinis centras pritrauktų daugiau investicijų ir lėšų iš įvairių fondų, išsiveržtų iš aplinkinių europinio rango miestų įtakos zonos.

Labai svarbi ir šalies svorio centro slinktis link jūros ir krašto geografinio centro, kur kertasi svarbiausios geležinkelių ir automobilių trasos, šalia jų – puikių perspektyvų augti turintis Kauno oro uostas.

2004 m. patvirtintas Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginis planas, 2007 m. parengta kelių tomų dvimiesčio regiono urbanistinės plėtros galimybių studija, tokio stipraus ekonominio ir kultūrinio centro atsiradimo svarba pažymėta dabar galiojančiame šalies Bendrajame plane. Planuose buvo numatyta tokį centrą sukurti iki 2020 m.

Dvimiesčio idėjos iš pradžių entuziastingai griebėsi abu miestai. Tačiau metams bėgant entuziazmas slūgo. Paskutinis akordas – rengiamame naujajame šalies Bendrajame plane (jo sprendinius numatant laikotarpiui iki 2030 m., koncepcijos vystymo kryptis – iki 2050 m.) dvimiesčiui vietos nebeliko.

Pasitarime buvo konstatuota, kad Kauno ir Vilniaus sujungimą reikėtų spartinti, numatant konkrečią greitojo geležinkelio trasos ir automobilių kelių jungtį nuo vakarinio Vilniaus pakraščio į A1 kelią, kaip buvo numatyta Bendrajame plane. 

Naujai rengiamame Bendrajame plane būtina nurodyti, kur bus sukurti visuomeninės paskirties objektai, į kuriuos planuojama perkelti dalį ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų.

Buvo sutarta tuo tikslu paruošti Dvimiesčio projekto įgyvendinimo koncepciją ir, apsvarsčius su visuomene, pateikti ją Seimui ir Vyriausybei, kad būtų išleisti reikalingi įstatyminiai aktai.