Teršėjams aklus sostinės aplinkosaugininkus praregėti ragins kauniečiai
Nerį teršę „Vilniaus vandenys“ vis išsisuka nuo bausmių

Aplinkosaugininkai sabotavo tyrimą dėl „Vilniaus vandenų“ taršos
Aplinkosaugininkai sabotavo tyrimą dėl „Vilniaus vandenų“ taršos
  © Alfa.lt fotomontažas

Vilniaus miesto ir dar trijų savivaldybių valdoma bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2017 m. rugsėjį ir 2018 m. balandį galėjo į Neries upę nelegaliai leisti nuotekas. Ar padarytas pažeidimas, turėjo aiškintis aplinkosaugininkai, tačiau ši istorija netikėtai pavirto kriminalu – sostinės aplinkosaugininkai nevykdė tyrimo, todėl buvo nušalinti, o tyrimas perduotas kolegoms iš Kauno.

Pastaraisiais metais fekalijos į Nerį Vilniuje plūdo ne kartą – 2017 m. rugsėjo 7 d. Aplinkos ministerija paskelbė, kad nuotekos vėl tekėjo į upę sostinėje, Žirmūnų gatvėje, o apie nelaimę pranešė ne „Vilniaus vandenys“, bet telefonu paskambinęs vilnietis.

Aplinkos ministerijos pranešime rašyta, kad „iš UAB „Vilniaus vandenys“ priklausančių buitinių nuotekų tinklų link Neries upės yra išvestas vamzdis, iš kurio (persipildžius buitinių nuotekų tinklui) nevalytos buitinės nuotekos teka į Neries upę. <...> per sekundę čia tekėjo apie 20 litrų fekalijų. Įvykio vietoje dirbę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tikina, kad nuo jų atvažiavimo iki momento, kai UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ darbuotojai nutraukė taršą nuotekomis, praėjo beveik 4 valandos.“ Taip pat paminėta, kad per 2017 m. vasarą „Vilniaus vandenų“ administruojamo nuotekų tinklo darbas buvo sutrikęs bent tris kartus.

Kita šiai istorijai svarbi data – 2018 m. balandžio 21–22 d., kai virtualioje erdvėje pradėta gausiai dalytis filmuota medžiaga, kaip iš Vilniaus nuotekų valyklos vamzdžio į Nerį teka nešvarus, bjauraus kvapo vanduo.

Šia istorija susidomėjo ir žiniasklaida, atlikusi savo tyrimus. Pastarieji parodė – nors vanduo iš nuotekų valyklos turėjo ištekėti išvalytas, tiek „Vilniaus vandenys“, tiek Remigijaus Šimašiaus patarėjas tikino, kad jis yra švarus, išties vanduo buvo užterštas.

Vietoje tyrimo – keisti pareigūnų veiksmai

Aplinkos ministerijai pavaldaus Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD), dabar prijungto prie Aplinkos apsaugos departamento, Vilniaus miesto aplinkos apsaugos agentūrai buvo pavesta ištirti abu anksčiau aprašytus galimos taršos atvejus.

Agentūra dėl abiejų epizodų pradėjo tyrimą, kreipėsi į „Vilniaus vandenis“, prašydama suteikti informacijos, tačiau tyrimą atlikę pareigūnai iki šios dienos nesugebėjo užbaigti tyrimo ir išsiaiškinti visų aplinkybių.

Toks aplinkosaugininkų vangumas įgavo šiokį tokį kriminalinį atspalvį – Aplinkos apsaugos departamento direktorius Vaidas Laukys šių metų vasario 8 d. nurodė sudaryti komisiją, kuri turi atlikti patikrinimą dėl tyrimą kuravusių pareigūnų tarnybinės veiklos.

Po kelių dienų buvo žengta dar toliau – vasario 12 d. V. Laukys pasirašė įsakymą, kuriuo Neries taršos tyrimas buvo perimtas iš Vilniaus ir perduotas Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybai. Pastarosios valdybos viršininkas įpareigotas toliau organizuoti tyrimą.

Aplinkosaugininkų neveiklumas iš dalies naudingas „Vilniaus vandenims“ – pagal Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą nustačius, kad teršalų kiekis viršija normatyvus, bendrovei būtų taikomas didesnis mokesčio už aplinkos teršimą tarifas. „Vilniaus vandenys“ kol kas susilaiko nuo išsamesnio komentaro apie vykstantį tyrimą ir tarnybinį patikrinimą. „Vilniaus vandenų“ bendrovė visais atvejais bendradarbiauja su tyrimus atliekančiomis institucijomis. Bendrovė nesiima komentuoti kitos institucijos pareigūnų darbo“, – rašė „Vilniaus vandenų“ atstovas Mindaugas Linkaitis.

Gresia tarnybinės nuobaudos

Aplinkos apsaugos departamentas patvirtino, kad dėl pareigūnų neveiklumo pastariesiems teks atsakyti.

„Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus įsakymu Kauno valdybai buvo nurodyta įvertinti turimą informaciją ir atlikti reikiamus veiksmus galimiems aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimams nustatyti bei, jeigu bus reikalinga, taikyti poveikio priemones, siekiant atlikti nešališką tyrimą ir taip užtikrinti kokybišką aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Kadangi buvo įtarimų, jog Vilniaus valdybos pareigūnai nesiėmė visų numatytų priemonių, siekiant išsiaiškinti vykusių avarijų mastą ir nustatant kaltininkus.

AAD direktoriaus sudaryta komisija atliko Vilniaus valdybos pareigūnų tarnybinės veiklos patikrinimą ir įvertinimą. Nustatyta, kad Vilniaus valdybos pareigūnų veiksmai šiuo atveju atitinka tarnybinį nusižengimą. Todėl atsakingiems šios valdybos pareigūnams bus pradėtos tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros“, – tokią Aplinkos apsaugos departamento poziciją pateikė departamento atstovė Ieva Krikštopaitytė.

Ji taip pat pažymėjo, kad kol kas aplinkosaugininkų neveiklumo motyvai nėra aiškūs, tačiau galimo nusikaltimo nebuvo pastebėta. „Tarnybinės veiklos patikrinimo metu nusikalstamos veikos požymių nenustatyta. Pareigūnams pradėti tarnybinių nusižengimų tyrimai, kurių metu ir paaiškės, kokios priežastys ar motyvai lėmė jų neveikimą“, – rašoma Aplinkos apsaugos departamento atsiųstame atsakyme.

Alfa.lt turimomis žiniomis, vilniečiai pareigūnai buvo paskaičiavę, kokia žala gamtai buvo padaryta 2017 m. rugsėjo 7 d. Tačiau Aplinkos apsaugos departamentas šią informaciją paneigė – žala bus aiški tik pabaigus tyrimą, tuomet paaiškės, ar „Vilniaus vandenims“ bus taikomos finansinės sankcijos.

„Kauno valdybos pareigūnai turi surinkti reikiamus papildomus duomenis ir nustatyti išleistų nuotekų kiekį. Įvertinus visą turimą informaciją, bus sprendžiama, ar buvo padaryta žala ir ar turi būti mokami mokesčiai“, – rašoma departamento atsakyme.

Informacija – Antikorupcijos komisijos akiratyje

Informacija apie aplinkosaugininkų neveiklumą buvo perduota ne tik Aplinkos ministerijai, bet ir Seimo kontrolieriui, taip pat Seimo Antikorupcijos komisijai. Pastarosios komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius teigė, kad laukiama medžiagos iš Seimo kontrolieriaus ir kitų institucijų, tuomet bus sprendžiama, ar yra pagrindo imtis tolesnių veiksmų.

„Kol kas Seimo kontrolieriaus sprendimų mes neturime, jei Seimo kontrolierius yra pradėjęs tyrimą, mes, be abejonės, turime sulaukti kompetentingų institucijų atsakymo. Tada jau darbo grupėje svarstysime visą surinktą medžiagą“, – sakė V. Gailius.