Viešieji pirkimai: Vilkaviškio savivaldybė sumokėjo milijoną eurų už „orinius“ darbus

J. Basanavičiaus aikštė Vilkaviškyje
J. Basanavičiaus aikštė Vilkaviškyje
  © Suduvis.lt
Suduvis.lt
2019-03-12 14:15

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko Vilkaviškio J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbų sutarties vertinimą. Vertinimo išvadoje VPT nurodė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija nesilaikė pirkimo sutarties nuostatų, neracionaliai naudojo darbų pirkimui skirtas lėšas ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

VPT atliko 2014 m. lapkričio 12 d. Vilkaviškio J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbų pirkimo sutarties Nr. VPS-157, sudarytos tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kadoro konsultacijos“ (nuo 2015 m. gegužės 7 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Urbasta“), UAB „Verslo bitė“, UAB „Lyderio grupė“, veikusių pagal 2014 m. spalio 8 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. KJS14/10/08-01, atstovaujamų UAB „Urbasta“ (toliau – Rangovas), vykdymo vertinimą.

reklama

Tarnyba nustatė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija sumokėjo Rangovui visą sutarties kainą (1 225 092,69 euro su PVM) ir už darbus, kurių Rangovas neatliko, t. y. Rangovas neprojektavo ir neįrengė sutartyje numatytos aikštės dalies, esančios sklype J. Basanavičiaus a. 5, Vilkaviškyje, be to, nepastatė granito postamento prie J. Basanavičiaus skulptūros (specialaus laipto su nuožulnumu prie skulptūros pjedestalo).

Tarnyba konstatavo, kad Rangovas vengia taisyti darbų defektus garantiniu laikotarpiu, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija neatlieka defektų taisymo Rangovo sąskaita.

Tarnyba taip pat nurodė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, nors ir kreipėsi į VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras dėl Rangovo veiklos įvertinimo, tačiau pati nesiekia ištaisyti defektų, kaip tai numatyta pirkimo sutarties 25 punkte, ir Rangovui nepateikia sąskaitų, netinkamai vykdo pirkimo sutarties priežiūrą. 

reklama

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiksmai yra formalūs, nesiekiantys ištaisyti Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštėje atsiradusių defektų garantiniu laikotarpiu.