Baus europines partijas už neteisėtą asmens duomenų naudojimą rinkimuose

EP | Alfa.lt
2019-03-12 14:41

Europos politinės partijos sulauks griežtų sankcijų, jei neteisėtai naudos balsuotojų asmens duomenis, siekdamos paveikti Europos Parlamento (EP) rinkimų rezultatus.

Kovo 12 d. europarlamentarai patvirtino siūlymus nustatyti finansines sankcijas Europos politinėms partijoms ir fondams, kurie, pasinaudodami asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais, darys arba mėgins daryti įtaką EP rinkimų rezultatams.

Teisė į asmens duomenų apsaugą

Asmens duomenų apsauga yra viena pagrindinių teisių ES, o Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR, angl. GDPR) išdėstytos griežtos šios teisės apsaugos taisyklės. Visų pirma, asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu būdu ir sąžiningai.

Interneto komunikacijos priemonės suteikia galimybę politiniams veikėjams ir ES piliečiams palaikyti artimesnius tiesioginius ryšius. Kartu jos kelia didesnę riziką, kad per rinkimus asmens duomenys bus tvarkomi neteisėtais būdais.

reklama

Iš kelių pastarojo meto atvejų matyti, kad duomenų apsaugos taisyklių pažeidimai gali daryti įtaką demokratinėms diskusijoms ir laisviems rinkimams, įskaitant EP rinkimus, kurie vyks gegužės 23–26 d.

2018 m. „Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ atvejis, kai, kaip manoma, bendrovė „Cambridge Analytica“ neteisėtais būdais tvarkė iš „Facebook“ gautus naudotojų asmens duomenis, sukėlė didelį susirūpinimą dėl duomenų apsaugos pažeidimų poveikio rinkimų procesui.

Europiečiai nerimauja dėl kišimosi į rinkimų procesą

2018 m. rugsėjį atlikta „Eurobarometro“ apklausa „Demokratija ir rinkimai“ parodė, kad dauguma ES piliečių nerimauja, jog dezinformacijos kampanijos, duomenų apsaugos pažeidimai ir kibernetiniai išpuoliai sutrikdys rinkimų procesą.

Du trečdaliai respondentų teigė nerimaujantys, kad „asmeniniai duomenys, kuriuos žmonės palieka internete, naudojami kryptingai pateikiant žmonių matomus politinius pranešimus, o tai kenkia laisvai ir sąžiningai konkurencijai tarp visų politinių partijų“.

reklama

Priemonės užtikrinti sąžiningiems rinkimams

Artėjant EP rinkimams imtasi priemonių laisviems ir sąžiningiems rinkimams užtikrinti, įskaitant skaidresnę politinę reklamą ir galimybę nustatyti sankcijas už neteisėtą asmens duomenų naudojimą siekiant paveikti rinkimų rezultatus.

„Žmonės vis geriau informuoti apie asmens duomenų naudojimą, ypač po nuvilnijusio „Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ skandalo. Šis reglamentas yra svarbus žingsnis atkuriant piliečių pasitikėjimą ES ir demokratinį dalyvavimą apskritai“, – teigė vienas iš EP pranešėjų šia tema Raineris Wielandas (Europos liaudies partija, Vokietija).

„Nemanau, kad kuri nors politinė partija ar fondas rizikuos neteisėtai pasinaudoti ES piliečių asmens duomenimis, kad gautų sau naudos. Visgi mūsų pareiga yra sustiprinti su pažeidimais ir sankcijomis susijusias procedūras, kad būtų nusiųsta aiški žinia tiems, kurie galėtų susigundyti žaisti ne pagal taisykles“, – pabrėžė kita EP pranešėja šia tema Mercedes Bresso (Socialistai ir demokratai, Italija).

Dėl šio reglamento preliminariai sutarta su ES Tarybos atstovais, todėl po formalaus patvirtinimo Parlamente ir Taryboje nebeliks kliūčių jam įsigalioti.