Tarp įstatymo girnų pakliuvusi jauna šeima neteko teisės į paramą būstui įsigyti
Tokių šeimų yra ir daugiau

Jauna šeima
Jauna šeima
  © V. Bulaitis

Jauna šeima iš Panevėžio pernai sulaukė geros žinios – ji turi teisę gauti finansinę paramą iš valstybės būstui įsigyti. Būtent tokią galimybę pernai pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Tačiau dėl ilgo biurokratinio laikotarpio pasirinkto būsto pardavėjams atsisakius laukti, panevėžiečių šeimai teko skubiai ieškoti kito varianto ir galiausiai likti it musę kandus.

Nuo šių metų patikslinus vietovių sąrašą, kur jaunos šeimos gali įsigyti būstą ir gauti subsidiją, šeimos pasirinktas kitas būstas jau neatitinka kriterijų, todėl valstybės parama jai nebus skiriama. Toks nepalankus šeimai sprendimas priimtas nepaisant to, kad naujai pasirinktas būstas buvo toje pačioje teritorijoje kaip ir pirminis variantas, taip pat jis pigesnis. Šiuo atveju SADM atstovai pirštu beda į įstatymą, kuriuo remiantis jaunoms šeimoms skiriamos subsidijos.

Metus pradėjo prastomis žiniomis

Istoriją apie nepalankų sprendimą panevėžiečių šeimai dėl paramos būstui įsigyti viešai išklojo Panevėžio miesto Tarybos narė Gema Umbrasienė, kuri taip pat laišku kreipėsi į SADM vadovą, ministrą Liną Kukuraitį.

„Gerbiamas Ministre, jaunos Panevėžio šeimos 2019 metus pradėjo nusivylimu – sausio mėnesį sužinoti, jog jau neturi teisės pretenduoti į valstybės paramą pirmajam būstui, nes būsto kainos mieste valstybei per didelės, nėra linksma. Bet su dar didesniu nusivylimu susidūrė jaunos šeimos, kurioms 2018 m. buvo patvirtinta jų teisė į šią paramą“, – teigė G. Umbrasienė.

Anot jos, būtent taip nutiko panevėžiečių šeimai, kuri šių metų sausio 2 d. nustatyta tvarka tikslindama duomenis, nurodė kitą pasirinkto būsto adresą – tame pačiame miesto mikrorajone ir netgi pigesnį. Kiek vėliau šeima gavo atsakymą, kad paramos negaus.

„Tai nėra teisinga – paramos teikimo procedūra buvo pradėta laiku, priimti reikiami sprendimai, būsto adresas pakeistas dėl nuo šeimos nepriklausančių aplinkybių, būstas yra tame pačiame mikrorajone ir pigesnis, pokytis formalus, sumokėti rankpinigiai, šeima gruodį apie gresiančius pokyčius informuota nebuvo, tačiau šeimai taikomi reikalavimai, taikytini šeimoms, besikreipiančioms 2019 metais, kai informacija yra paviešinta ir žinoma“, – tęsė ji.

Politikė įsitikinusi, kad tokių situacijų Lietuvoje gali būti ir daugiau. Todėl ministro prašoma įvertinti šias aplinkybes ir pakoreguoti teisės aktus, leidžiant jaunoms šeimoms, pradėjusioms paramos pirmajam būstui procedūrą, turinčioms sprendimus suteikti paramą, tačiau pakeitusioms būsto adresą toje pačioje savivaldybėje ir nepadidinusioms įsigyjamo būsto kainos, leisti šią procedūrą užbaigti.

Vadovaujasi priimtu įstatymu

Eglė Samoškaitė, ministro L. Kukuraičio patarėja ryšiams su visuomene, Alfa.lt pripažino, kad nuo šių metų, pasikeitus nekilnojamojo turto normatyvinei vertei, iš tiesų yra situacijų Panevėžio ir Palangos miesto bei dalyje Vilniaus ir Kauno rajono savivaldybių teritorijų, kai šeimos, keisdamos įsigyjamo būsto adresą, nebegali nurodyti, kad įsigys būstą būtent šiose teritorijose, nes norimas būstas patenka į teritoriją, kuri nebeatitinka įstatyme nustatytų kriterijų.

„Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekomenduoja jaunoms šeimoms dar kartą patikslinti savo prašymą ir išsirinkti būstą toje teritorijoje, kuri patenka į regiono sąvoką atitinkančių vietovių sąrašą“, – teigė E. Samoškaitė.


Eglė Samoškaitė ir Linas Kukuraitis

Eglė Samoškaitė ir Linas Kukuraitis© Vygintas Skaraitis / Fotobankas

Jauna šeima iš Panevėžio pernai sulaukė geros žinios – ji turi teisę gauti finansinę paramą iš valstybės būstui įsigyti. Būtent tokią galimybę pernai pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Tačiau dėl ilgo biurokratinio laikotarpio pasirinkto būsto pardavėjams atsisakius laukti, panevėžiečių šeimai teko skubiai ieškoti kito varianto ir galiausiai likti it musę kandus.

Nuo šių metų patikslinus vietovių sąrašą, kur jaunos šeimos gali įsigyti būstą ir gauti subsidiją, šeimos pasirinktas kitas būstas jau neatitinka kriterijų, todėl valstybės parama jai nebus skiriama. Toks nepalankus šeimai sprendimas priimtas nepaisant to, kad naujai pasirinktas būstas buvo toje pačioje teritorijoje kaip ir pirminis variantas, taip pat jis pigesnis. Šiuo atveju SADM atstovai pirštu beda į įstatymą, kuriuo remiantis jaunoms šeimoms skiriamos subsidijos.

Metus pradėjo prastomis žiniomis

Istoriją apie nepalankų sprendimą panevėžiečių šeimai dėl paramos būstui įsigyti viešai išklojo Panevėžio miesto Tarybos narė Gema Umbrasienė, kuri taip pat laišku kreipėsi į SADM vadovą, ministrą Liną Kukuraitį.

„Gerbiamas Ministre, jaunos Panevėžio šeimos 2019 metus pradėjo nusivylimu – sausio mėnesį sužinoti, jog jau neturi teisės pretenduoti į valstybės paramą pirmajam būstui, nes būsto kainos mieste valstybei per didelės, nėra linksma. Bet su dar didesniu nusivylimu susidūrė jaunos šeimos, kurioms 2018 m. buvo patvirtinta jų teisė į šią paramą“, – teigė G. Umbrasienė.

Anot jos, būtent taip nutiko panevėžiečių šeimai, kuri šių metų sausio 2 d. nustatyta tvarka tikslindama duomenis, nurodė kitą pasirinkto būsto adresą – tame pačiame miesto mikrorajone ir netgi pigesnį. Kiek vėliau šeima gavo atsakymą, kad paramos negaus.

„Tai nėra teisinga – paramos teikimo procedūra buvo pradėta laiku, priimti reikiami sprendimai, būsto adresas pakeistas dėl nuo šeimos nepriklausančių aplinkybių, būstas yra tame pačiame mikrorajone ir pigesnis, pokytis formalus, sumokėti rankpinigiai, šeima gruodį apie gresiančius pokyčius informuota nebuvo, tačiau šeimai taikomi reikalavimai, taikytini šeimoms, besikreipiančioms 2019 metais, kai informacija yra paviešinta ir žinoma“, – tęsė ji.

Politikė įsitikinusi, kad tokių situacijų Lietuvoje gali būti ir daugiau. Todėl ministro prašoma įvertinti šias aplinkybes ir pakoreguoti teisės aktus, leidžiant jaunoms šeimoms, pradėjusioms paramos pirmajam būstui procedūrą, turinčioms sprendimus suteikti paramą, tačiau pakeitusioms būsto adresą toje pačioje savivaldybėje ir nepadidinusioms įsigyjamo būsto kainos, leisti šią procedūrą užbaigti.

Vadovaujasi priimtu įstatymu

Eglė Samoškaitė, ministro L. Kukuraičio patarėja ryšiams su visuomene, Alfa.lt pripažino, kad nuo šių metų, pasikeitus nekilnojamojo turto normatyvinei vertei, iš tiesų yra situacijų Panevėžio ir Palangos miesto bei dalyje Vilniaus ir Kauno rajono savivaldybių teritorijų, kai šeimos, keisdamos įsigyjamo būsto adresą, nebegali nurodyti, kad įsigys būstą būtent šiose teritorijose, nes norimas būstas patenka į teritoriją, kuri nebeatitinka įstatyme nustatytų kriterijų.

„Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekomenduoja jaunoms šeimoms dar kartą patikslinti savo prašymą ir išsirinkti būstą toje teritorijoje, kuri patenka į regiono sąvoką atitinkančių vietovių sąrašą“, – teigė E. Samoškaitė.

Anot jos, apie galimybę dar kartą keisti norimo įsigyti būsto adresą jaunos šeimos artimiausiu metu informacinėje sistemoje SPIS gaus pranešimus, kad neprarasdamos eilės teisei į subsidiją jos galės išsirinkti kitą būstą pagal naujas Registrų centro paskelbtas normatyvines vertes.

Ji detalizavo, kad minimo įstatymo tikslas – paskatinti jaunas šeimas įsikurti regionuose ir taip atgaivinti Lietuvos rajonus. „Vienas iš pagrindinių rodiklių, nusakančių teisę į finansinę paskatą, yra nekilnojamojo turto vidutinė vertė regione. Ji parodo, kaip intensyviai ir kokiomis kainomis yra perkami būstai regionuose, nes paprastai perkami būstai tuose regionuose, kur yra darbo vietos arba tinkama infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas. Šis rodiklis ir parodo regiono atsigavimo ir vystymosi lygį“, – kalbėjo ministro atstovė spaudai.

Įstatymas svarstytinas

Anot E. Samoškaitės, kai teisės aktais skiriamos paskatos, visuomet nustatomi tam tikri kriterijai. Remiantis kriterijais, nustatomos sąlygos, kas ir kur gali pasinaudoti paskata, kas ne. „Kriterijai visuomet yra diskutuotini, bet šiuo atveju manome, kad pagrindinis tikslas, jog jauna šeima išlaiko teisę į subsidiją būstui – ji tiesiog turi pakeisti adresą, kad būstas būtų teritorijoje, kuri laikoma regionu“, – kalbėjo ji.

Ministerijos atstovė priduria, kad visos jaunos šeimos, pretenduojančios į valstybės paskatą, turi įstatymu nustatytą prievolę iki metų sausio 15 d. patikslinti savo prašymą dėl pirmo būsto regione. Tikslindama prašymą šeima turi iš naujo pasižiūrėti, ar išsirinktas būstas yra regiono sąvoką atitinkančioje teritorijoje.

Šiuo atveju kalbėdama apie galiojantį įstatymą būsto paramai gauti E. Samoškaitė neslepia, kad jį būtų galima koreguoti.

„Teisės aktų pakeitimai tikrai yra svarstytini, tačiau būtų neprasminga pernelyg ilgai sudaryti galimybę išlaikyti teisę į subsidiją būstui teritorijoje, kuri sėkmingai vystosi, atsigauna ir jau nebelaikoma regionu. Ministerija šiuo metu renka informaciją apie įstatymo taikymą ir atsižvelgs į pastabas apie sunkumus, kurie kyla praktikoje“, – tikino E. Samoškaitė.