Prijungimui pasipriešinusi Sporto universiteto bendruomenė tikisi naujojo ministro paramos

Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Rėklaitienė
Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Rėklaitienė
  © Lietuvos sporto universitetas

Per šiuos metus turi būti baigta 2017 m. pradėta Lietuvos universitetų pertvarka. Po jos iš 14 aukštųjų mokyklų liks devynios. Kai kurių universitetų sujungimas dar tik laukia, o sausio 1 d. paskelbta apie Vytauto Didžiojo (VDU), Aleksandro Stulginskio (ASU) ir Lietuvos edukologijos universitetų (LEU) susijungimą, po pertvarkos tampantį konsoliduotu VDU. 

Labiausiai „iš viršaus nuleistai“ pertvarkai priešinosi ir tebesipriešina kita Kauno aukštoji mokykla – Lietuvos sporto universitetas (LSU).

Vyriausybė dar 2017 m. lapkritį patvirtino planą, kaip jungti universitetus, ir tuo sukėlė audringas diskusijas. Visgi nuo šių metų pradžios jau matyti pirmieji pertvarkos vaisiai: ASU ir LEU buvo reorganizuoti ir prijungti prie VDU. Naujasis darinys ir toliau vadinamas VDU.

Aukštųjų mokyklų pertvarkai skiriami milijonai – iš viso 123 mln. eurų. Didžioji dalis lėšų – 106 mln. eurų – ES investicijos.

Tikisi sinergijos

Nuo pernai VDU jau turi Švietimo akademiją (taip buvo pavadintas buvusio LEU darinys), o nuo sausio 1 d. –  ir Žemės ūkio akademiją (buvęs ASU).

Naujasis universitetas, išlaikęs istorinį Vytauto Didžiojo vardą, vykdys mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.

„Integracija atveria papildomų galimybių visų trijų universitetų bendruomenėms. Sujungus akademinį potencialą, konsolidavus infrastruktūros išteklius sudarytos galimybės efektyviai ir kokybiškai vykdyti visų sričių tyrimus ir studijas. VDU ir toliau plėtos iki šiol turėtas studijas bei tyrimus humanitarinių, socialinių, menų, gamtos, fizinių ir technologijų mokslų kryptyse. 

Ypatingos sinergijos tikimasi ir naujose srityse: bioekonomikoje, atsinaujinančioje ir alternatyviojoje energetikoje, inžineriniuose ir technologiniuose moksluose, taip pat informacinių technologijų žemės ūkyje, klimato kaitos, aplinkos taršos tyrimuose“, – apie pokyčius pranešė VDU.

Po dviejų universitetų prijungimo VDU tapo antruoju pagal dydį universitetu Lietuvoje.

„VDU tampa plačiausios aprėpties universitetu ir vykdys studijas bei mokslo tyrimus humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio, taip pat menų srityse.

Jungtinio universiteto studentai gaus visapusį išsilavinimą. Kaip žinoma, VDU nuo pat atkūrimo savo studentams suteikia galimybę įgyti įvairių sričių žinių – pirmus dvejus metus šalia specialybių dalykų jie įgyja ir tarpdisciplininių žinių: artes liberales principu studijuoja socialinių, humanitarinių, biomedicinos, fizinių, technologijų ir menų studijų dalykus bei užsienio kalbas. Taip pat jie gali rinktis iš daugybės gretutinių studijų programų“, – aiškino VDU rektorius profesorius Juozas Augutis.

Pradiniame plane Vyriausybė buvo numačiusi VDU prijungti prie Kauno technologijos universiteto, tačiau tam paprieštaravo VDU akademinė bendruomenė. Jos atstovai sugebėjo įrodyti, kad jungti skirtingomis vertybėmis ir studijų sistemomis paremtas aukštąsias mokyklas – nelogiškas sprendimas. Ir Vyriausybė priėmė kitokį sprendimą.

Tikisi dialogo

O LSU bendruomenė ligi šiol įrodinėja, kodėl nenori jungtis prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU).

LSU rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė nuolat pabrėžia tą patį – jungimasis neduos naudos, atvirkščiai – nustekens sportą kaip mokslo sritį.

„Bijome, kad mūsų aukštosios mokyklos prijungimas prie LSMU sumažins dėmesį sportui ir tai bus žalinga. Mes visą laiką siekiame to paties – išlaikyti autonomiją. Mums ir toliau atrodo, kad neverta jungtis. Švietimo ministerija visgi nepateikė svarių argumentų, kodėl mus reikia prijungti. Su nauju ministru, tikimės, prasidės normalus dialogas ir kitokių sprendimų paieška“, – vylėsi docentė.

Konstitucinis Teismas pernai gegužę pradėjo nagrinėti bylą, ar LSU prijungimas prieš jo valią neprieštarauja Konstitucijai. Netrukus sporto bendruomenė sulaukė malonios žinios:

„Sprendimas buvo mūsų naudai, nes teismas pripažino, jog būdas, kuriuo mus jungia prie LSMU, prieštarauja Konstitucijai. Visi iki tol vykdyti veiksmai, siekiant mus prijungti, sustabdyti, o prijungimo planai grąžinti į pradinę padėtį“, – džiaugėsi rektorė.

Skiriami didžiuliai pinigai

Šiemet turėtų baigtis ir kitų aukštųjų mokyklų jungimas: numatoma, kad Mykolo Romerio universitetas bus prijungtas prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto, o Šiaulių universitetas – prie Vilniaus universiteto.

Iš viso universitetų tinklo optimizavimui (taip šią reformą vadina Švietimo ir mokslo ministerija) skiriama 123 mln. eurų: iš jų 106 mln. eurų ES investicijų – sujungti ir perkelti fakultetams, atnaujinti įrangai, rekonstruoti akademiniams miesteliams.

Į besijungiančius Vilniaus ir Šiaulių universitetus investuojama iki 32 mln. eurų, į VGTU, kuris jungiasi su MRU, – 17 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų. Į konsoliduotą VDU investuojama 16 mln. eurų.

Likusios lėšos skiriamos universitetams, kurie vykdo vidaus pertvarkas: tai – KTU, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos universitetas.