Valdžia pasiryžusi sumažinti kainas parduotuvėse – parengė specialias priemones
Žada „slaptus pirkėjus“ ir blokuoti interneto svetaines

Maxima
Maxima
  © Organizatoriai
BNS | Pranešimas spaudai
2018-11-12 16:08

Ūkio ministerija pateikė Vyriausybei įstatymų projektus ir pasiūlymus, kuriais siekiama stabilizuoti kainų augimą. Siūloma atsisakyti smulkiesiems prekybininkams kartais didelę administracinę naštą sukeliančių perteklinių reikalavimų, skaidrinti tiekėjų ir prekybos tinklų santykius ir stiprinti sąžiningą konkurenciją.

„Veiksmingiausias būdas sumažinti maisto produktų kainas vartotojams yra konkurencijos stiprinimas, todėl teikiami siūlymai orientuoti į tai, kad rinkoje atsirastų daugiau dalyvių, smulkių prekybos įmonių. Pirmiausia atsisakoma perteklinių reikalavimų, kurie labai dažnai smulkiajam ir vidutiniam verslui sukuria didelę administracinę naštą ir tampa priežastimi nutraukti verslą, tačiau neduoda naudos visuomenei. Antra, siekiama stiprinti konkurenciją užtikrinant skaidrius tiekėjų ir prekybininkų santykius – tai leistų palengvinti dalią ne tik smulkioms, nedidelę derybinę galią turinčioms parduotuvėms, bet ir į didžiuosius prekybos tinklus produkciją tiekiantiems gamintojams“, – teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Ūkio ministerijos parengtais Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir Konkurencijos įstatymo pakeitimų projektais stiprinamos Konkurencijos tarybos galios ir jai suteikiama daugiau funkcijų. Dabar Konkurencijos taryba stebi ir vertina, ar prekybos tinklai neatlieka draudžiamų konkurencinių veiksmų sudarydami sutartis. Priėmus siūlomus pakeitimus taryba turėtų galimybę atlikti stebėseną ir po sutarčių pasirašymo, taip pat stebėti ir viešinti gerosios praktikos pavyzdžius. Priėmus minėtų įstatymų pakeitimą turėtų būti parengtos ir Vyriausybės patvirtintos gerosios praktikos gairės.

Greta papildomų Konkurencijos tarybos įgaliojimų, įstatymų projektais siūloma stiprinti sąžiningos konkurencijos apsaugą ir kitais būdais. Pavyzdžiui, informaciją dėl nesąžiningos konkurencijos galės teikti ne tik susiję asmenys, kaip yra dabar, bet ir kiti, kurių turima informacija gali būti naudinga atliekamam tyrimui. Be to, ministerija taip pat siūlo apibrėžti daugiau atvejų, kai galėtų būtų skiriamos baudos ar kitos drausminančios priemonės už konkurencijos ribojimą.

„Statistika rodo, kad pagrindinių produktų kainos auga ne gamintojų ir tiekėjų, o prekybos tinklų maržos sąskaita, todėl tiekėjų apsauga yra vienas kertinių aspektų. Dėl to siūloma įtvirtinti veiksmus, draudžiančius grasinti tiekėjams jų skundų atvejais, o tiekėjai, norintys pateikti skundą anonimiškai, nebeturėtų įrodinėti anonimiškumo poreikio. Be to, nustatomas naujas verslo santykius skaidrinantis reikalavimas – dėl visų nuolaidų tarp tiekėjų ir prekybininkų turėtų būti susitarta raštu arba elektroniniu paštu, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo“, – teigia ūkio ministras.

Ūkio ministerija taip pat parengė pasiūlymus, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą smulkiajam ir vidutiniam verslui. Pasiūlymai apima platų spektrą temų ir kitų institucijų atsakomybės sritis ir turėtų būti patvirtinti Vyriausybės protokoliniu sprendimu. Juo taip pat būtų pavesta atitinkamoms institucijoms per nustatytus terminus šiuos sprendimus įgyvendinti. Tarp šių pasiūlymų – paprastesnis nedidelių parduotuvių atidarymo reglamentavimas, perteklinės veiklos priežiūros atsisakymas, paprastesnis ekologinės produkcijos patekimas į parduotuvių lentynas, privalomų mokymo kursų keitimas, galimybę žinias tobulinti ir pasitikrinti nuotolinėmis priemonėmis ir kiti panašūs pasiūlymai.

Įstatymų projektai ir pasiūlymai Vyriausybei parengti aktyviai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir socialiniais ekonominiais partneriais.

Laukia slapti pirkėjai

Tuo metu Vyriausybei siekiant mažinti maisto kainas bei skatinti konkurenciją mažmeninėje maisto prekybos rinkoje, Teisingumo ministerija siūlo didinti Vartotojų teisų apsaugos tarnybos įgaliojimus. Ji turėtų atlikti prekių ir paslaugų kainų bei kitus tyrimus, slaptus pirkimus, prašyti blokuoti interneto svetaines, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai.

„Slapti pirkėjai“, pasak ministerijos, padėtų tarnybai efektyviau prižiūrėti, kaip įgyvendinamas Reklamos įstatymas, tikrinti informaciją apie vartotojų klaidinimą, nuolaidų taikymą, produktų saugumą. Be to, „slapti pirkėjai“ turėtų padėti ir tikrinant internetinę prekybą.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo projekte taip pat numatyta suteikti tarnybai įgaliojimus su teismo leidimu blokuoti interneto svetaines, kuriose kyla didelės žalos rizika vartotojams.

Anot ministerijos, apie 30 proc. tarnybos gaunamų vartotojų prašymų yra dėl nuotoliniu būdu, dažniausiai internetu įsigytų prekių ar paslaugų.

„Dažniausiai vartotojai kreipiasi dėl nepristatytų prekių ar nesuteiktų paslaugų ir už jas iš anksto sumokėtų pinigų grąžinimo. Tarnyba (...) imasi visų įmanomų priemonių ir skiria pažeidėjams baudas. Tačiau praktika rodo, kad sankcijų dydis nėra atgrasantis, ir pardavėjai ar paslaugų teikėjai toliau pažeidinėja teisės aktų reikalavimus",– rašoma aiškinamajame rašte.

Pašalinus pažeidimus ir apie tai pateikus informaciją tarnybai, prieiga prie užblokuoto interneto domeno vardo, identifikuojančio interneto svetainę, būtų atnaujinama per 7 dienas.

Taip pat siūloma didinti baudas. Baudos už vartotojų apsaugos reikalavimų pažeidimus pardavėjui ar paslaugų teikėjui siektų nuo 500 iki 5 tūkst. eurų. Dabar jos yra nuo 144 iki 1,448 tūkst. eurų.

Nepateikiant tyrimui būtinos informacijos, pateikiant ją neteisingą arba ne visą, siūloma skirti baudas nuo 400 iki 5 tūkst. eurų. Šiuo metu jos yra iki 289 eurų.

Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas BNS pirmadienį sakė, kad Teisingumo, Žemės ūkio, Ūkio ir Finansų ministerijos artimiausiomis dienomis turėtų viešai pateikti teisės aktų pakeitimus, kuriais būtų įgyvendinami priemonių plane numatyti veiksmai, projektus, o jau šį trečiadienį Ministrų kabinetas turėtų svarstyti pasiūlymą dėl naujos maisto kuponų sistemos.

Siekdama skatinti konkurenciją mažmeninėje maisto produktų rinkoje, Vyriausybė ketina imtis priemonių šiam tikslui įgyvendinti. Tarp siūlomų priemonių yra Konkurencijos tarybos įgaliojimų stiprinimas, vietos gamintojų rėmimas per viešuosius pirkimus, biurokratinės naštos smulkiajam verslui mažinimas užsienio prekybos centrų pritraukimas į Lietuvą.

Vyriausybei siūloma labiau skatinti šeimos verslą, sudaryti galimybes smulkiam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sukurti valstybinę kainų monitoringo sistemą prekybos tinkluose, suteikti papildomus įgaliojimus Valstybinei vartotojų teisių tarnybai ir Konkurencijos tarybai, sukurti finansines paskatas įsigyjant maisto produktus mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams.