Pelningiau dirbusių valstybės valdomų įmonių indėlis į valstybės biudžetą – 200 mln. eurų

Pinigai
Pinigai
Alfa.lt
2018-09-05 12:30

Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) grąža valstybei už praėjusius metus išaugo 35,2 proc. iki 202,4 mln. eurų. Labiausiai padidėjo VVĮ pelno įmokos bei pajamos už dividendus, jos siekė 172,9 mln. eurų. Taip teigiama VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ parengtoje 2017 m. VVĮ veiklos ataskaitoje.

„Valstybės valdomos įmonės ilgus metus neišnaudojo turimų išteklių taip, kad pasiektų pačius geriausius finansinius rezultatus ir svariai prisidėtų prie valstybės biudžeto. Stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) metu įgyvendinta reforma, leidusi optimizuoti, skaidrinti ir depolitizuoti valstybės valdomų įmonių valdyseną jau duoda rezultatų. Tačiau visiems valstybės piliečiams priklausantis kapitalas gali būti naudojamas dar efektyviau ir duoti dar geresnių rezultatų, todėl planuojama palaipsniui centralizuoti įmonių valdymą, tobulinti nepriklausomų valdybų ir stebėtojų tarybų atrankas bei lūkesčių įmonėms nustatymą“, – teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Per metus didžiausią pažangą padarė susisiekimo sektoriaus įmonės. Jos valstybės biudžetą papildys 65,7 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų, t. y. apie 10 kartų daugiau nei ankstesniais metais. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skyrė 34 mln. eurų dividendų, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija – 22,3 mln., VĮ „Kelių priežiūra“ – 4,5 mln., VĮ „Lietuvos oro uostai“ – 3,4 mln. eurų pelno įmokų.

Energetikos sektoriaus įmonių grąža valstybei sumažėjo, lyginant su 2016 m. Dividendai, pelno įmokos ir netipiniai mokesčiai valstybei už 2017 m. sudarė 92 mln. eurų, o 2016 m. ši suma siekė 109 mln. eurų. Tai lėmė 15,7 proc. sumažėję UAB „Lietuvos energija“ dividendai.

Miškininkystės sektoriaus didžiąją dalį grąžos valstybei sudarė žaliavos mokestis – urėdijos sumokėjo 22,5 mln. eurų už iškirstą ir parduotą medieną, dar 4,4 mln. eurų sudarė pelno įmokos.

Kitų įmonių sektoriui priskirtos įmonės paskyrė 11,5 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų – 78,8 proc. daugiau nei 2016 m. Didžiausią indėlį valstybės biudžetui skyrė VĮ „Regitra“, AB „Problematika“ ir VĮ Registrų centras, kurių pelno įmokos ir dividendai sudarė atitinkamai 4,8 mln., 1,2 mln. ir 1,1 mln. eurų.

„Įmonių grąža valstybei – ne vienintelis 2017 m. VVĮ ataskaitoje analizuojamas rodiklis. Joje atskleidžiami ir kiti mažiau pastebimi, tačiau finansiniams rezultatams svarbūs aspektai, pvz., specialieji įpareigojimai, tokie kaip kelių priežiūros, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, miškų ekologinės ir socialinės veiklos ir kt. Šiems specialiesiems įpareigojimams išlaidos 2017 m. sudarė 278,6 mln. eurų“, – atkreipia dėmesį Deividas Gabulas, vyriausiasis analitikas, laikinai atliekantis VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktoriaus funkcijas.