Telšių meras išstojo iš Darbo partijos: grįžus V. Uspaskichui šviežio oro gūsis išgaravo

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas
Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas
© Telšių rajono savivaldybė

Darbo partijos Telšių rajono skyriui vieną po kito tenka raškyti praradimus. Neseniai Darbo partiją paliko Savivaldybės tarybos narys Zenonas Mockus, o štai ketvirtadienį spaudos konferencijoje meras Petras Kuizinas pareiškė, jog taip pat išstojo iš šios partijos.

Pastebėjo nepriimtinus metodus

reklama

Pasak P. Kuizino, būdamas tiesiogiai išrinktas rajono meru, jis jaučia pareigą žmonėms pranešti, kodėl priėmė tokį sprendimą. P. Kuizinas Darbo partijos nariu buvo nuo pat jos įsteigimo, o politika domėjosi dar dirbdamas Upynos mokyklos direktoriumi. P. Kuizino teigimu, domėjimasis politika bei kasdienė darbo patirtis paskatino įstoti į naujai sukurtą Darbo partiją, iš kurios tikėtasi permainų.

Meras sakė, kad buvusiems partijos kolegoms neturi jokių priekaištų. Sprendimas palikti partiją subrendo ne dėl incidentų jos rajono skyriuje, o įvykių vadovybėje. Kai pirmininke buvo išrinkta Živilė Pinskuvienė, atrodė, kad prasidės partijos atsinaujinimas, atsižvelgiant į pokyčius visuomenėje. „Po Seimo rinkimų partijos pirmininke išrinkus Ž. Pinskuvienę, jaučiau, kad ateina šviežio oro gurkšnis. Bet sugrįžus Viktorui Uspaskichui tas šviežio oro gurkšnis išgaravo“, – sakė P. Kuizinas.

Jo manymu, dabartinė partijos vadovybė nusiteikusi veikti senais metodais, kurie nežada atsinaujinimo. Kaip šią įžvalgą patvirtinantį faktą meras pateikė sužlugdytą idėją Darbo partijoje rengti tiesioginius jos pirmininko rinkimus. Antra vertus, kartu su V. Uspaskichu į partijos vadovybę grįžo ir tie asmenys, kurie pokyčių nenori ir kuriems priimtina veikti pasenusiais, visuomenei nepriimtinais metodais. Todėl partiją paliko nemaža dalis inteligentų.

reklama

Buvę partijos kolegos nesupyko

Visgi P. Kuizinas nepeikė skyriaus pirmininko, Seimo nario Valentino Bukausko. Meras teigė, jog stengsis su Seimo nariu ir toliau palaikyti dalykiškus santykius. Esą ir V. Bukauskas, išgirdęs apie P. Kuizino pasitraukimą iš Darbo partijos, reagavo ramiai, tai priimdamas kaip asmeninį jau buvusio kolegos pasirinkimą.

Kad palieka Darbo partiją, praėjusios savaitės trečiadienį P. Kuizinas pranešė savo partijos kolegoms bei Savivaldybės tarybos Darbo partijos frakcijai. Pasak mero, buvusių kolegų reakcija buvo rami. P. Kuizino netgi paprašyta likti šios frakcijos seniūnu. Meras sutinka likti Darbo partijos frakcijos nariu, tačiau šįsyk sprendimą turi priimti patys rajono darbiečiai. Beje, primename, kad Z. Mockus, išstojęs iš Darbo partijos, nepasitraukė iš jos frakcijos Savivaldybės taryboje.

Vis dėlto pastebėjome, kad Darbo partijos frakcijoje susidarė įdomi situacija: joje liko trys darbiečiai – Laima Jurytė-Zakarauskienė, Rimantas Adomaitis, Stanislovas Čekanauskas, – o P. Kuizinas, Z. Mockus išstojo iš partijos, Virginija Vitkauskienė, Vytautas Rakickas partijos nariais nebuvo. P. Kuizino manymu, frakcijos veiklai tai netrukdo.

Iš politikos nesitrauks

reklama

Pasak P. Kuizino, rajono darbiečiai dar nebuvo nusprendę, kas iš jų galėtų dalyvauti kitais metais įvyksiančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose. Skyriuje buvo atlikta tik narių apklausa, kuris asmuo labiausiai tiktų dalyvauti kaip kandidatas šiuose rinkimuose. Meras sakė, kad buvusiems partijos kolegoms nieko nepažadėjo, o, kaip minėta, ir nebuvo nuspręsta, kad jis taptų kandidatu.

Tačiau P. Kuizinas teigė neketinantis trauktis iš politikos. Kol kas nežino, kokia forma dalyvautų kitais metais įvyksiančiuose Savivaldybės tarybos rinkimuose. Pasak mero, galimi įvairūs variantai: visuomeninis komitetas, asmeninis dalyvavimas mero rinkimuose, sutikimas priimti kurios nors kitos partijos siūlymą. P. Kuizino teigimu, nepakanka, kad kas nors pasikviestų ar pasiūlytų tapti kandidatu. „Vertinčiau, kokia būtų komanda, kokia rinkiminė programa“, – sakė meras.

Neretai mėgstama skleisti mitą esą nepartinis meras vietinėje savivaldoje nieko negali nuveikti. Nors ta vietinė politika dažniausiai susijusi su paprastais ūkiniais reikalais. Paklausėme mero, ar nebus trukdoma įgyvendinti jo siūlomas iniciatyvas. P. Kuizinas čia pavojaus neįžvelgia, kadangi vargiai kas nors priešinsis rajonui reikalingiems sprendimams.

P. Kuizino manymu, Savivaldybės administracijos vadovų postai neturėtų būti siejami su partiniais interesais. Čia svarbiausia ne partiškumas, o šiuos postus galinčių užimti asmenų kompetencija. Meras peikė tokią praktiką, kai reikalaujama, jog kurie nors vadovai stotų į partijas. Pasak P. Kuizino, šią visoje Lietuvoje įsišaknijusią ydą nėra lengva išrauti.

reklama