Ir vasara gali užklupti netikėtai: Šiauliuose žolė kai kur – beveik žmogaus ūgio

Žoliapjovė
Žoliapjovė

Miesto teritorijų šienavimas kasmet kelia daug aistrų. Šiaulių savivaldybė džiaugiasi, kaip gražiai pjauna žolę jai priklausančiose teritorijose, ir baksnoja pirštu į nesitvarkančius privatininkus, o gyventojai skundžiasi, kad Savivaldybės užauginta žolė jau vejasi žmogaus ūgį. 

Pravažiavus Šiaulių gatvėmis akivaizdu, kad teritorijos tvarkingai nušienautos prie pagrindinių gatvių, tačiau žengus žingsnį į šalį žolė – iki juosmens, nors iki birželio 1 d. pirmasis pjovimas jau turėtų būti atliktas. Dar blogesnė padėtis gyvenamųjų namų kvartaluose. 20 metrų apie daugiabučius gyventojai nusišienauja, tačiau kvartalo viduryje lieka styroti žolė, siekianti suaugusiam žmogui iki juosmens.

Užmaskavo vaikų smėlio aikštelę

Į redakciją užėjęs Vytauto g. 50 namo gyventojų įgaliotas Anicetas Nemeikšis skundėsi, kad Vytauto g. 50, 48, Vilniaus g. 119, 121, 123 ir Ežero g. 23 kvartalo viduryje styro aukšta žolė. Šalia – lopšelis-darželis „Drugelis“.

Aplankėme minėtą teritoriją ir įsitikinome, kad šiauliečio pasakojimas – tiesa. A. Nemeikšis sako, kad tarp vaikus praaugusios žolės yra jiems skirta smėlio aikštelė. Ją vos suradome. Aplinkui stovinčių daugiabučių namų teritorijos nušienautos jau po du kartus.

Netrukus miesto politikai svarstys, ar suteikti Savivaldybės administracijai įgaliojimus nušienauti privačius apleistus sklypus ir iš savininkų pareikalauti atlyginimo už paslaugas. Sprendimas motyvuojamas tuo, kad nešienautose teritorijose grėsmę žmonėms kelia besiveisiančios erkės, gali kilti gaisrai.

Minėto kvartalo teritorijoje šie pačios Savivaldybės argumentai nebeveikia. A. Nemeikšis pasakojo, kad gegužės 11 d. raštu kreipėsi į Savivaldybę prašydamas nušienauti teritoriją. Atsakymo negavo. Gegužės pabaigoje apsilankė priėmime pas administracijos direktorių Antaną Bartulį.

„Iš pradžių man pasakė – nusišienaukit patys. Bet mes ir taip nusišienaujame daugiau nei priklauso – 20 metrų aplink daugiabutį. Direktorius pažadėjo, kad pirmiausia nušienaus pagrindinių gatvių pakraščius, o tada ir mūsų teritoriją nupjaus. Deja, taip neįvyko“, – sako A. Nemeikšis.

Jis prisipažįsta, kad kasmet valdininkų prašinėja nupjauti bujojančią žolę. „Pernai atsiuntė pašalpų gavėjus, tai viršūnes aplink smėlio dėžę nukapojo ir tiek“, – apie gyventojų bėdą pasakoja vyriškis.

Apie žolėse skendinčią šią valdišką teritoriją jau rašėme prieš porą savaičių, kai gavome kitos šio kvartalo daugiabučio gyventojos laišką. Tuomet Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė tikino, kad analizuoja gyventojų gautus pranešimus ir, jei tai yra Savivaldybės teritorija, tvarko. Pirmiausia pjaunama aplinka prie gatvių ir žaliosios juostos (pradedant nuo didesnį intensyvumą turinčių gatvių), toliau – kitos bendro naudojimo teritorijos, skverai, parkai. Tačiau minėto kvartalo gyventojai šienpjovių taip ir nesulaukia.


snaujienos.lt nuotr.

Gyvenamojo kvartalo viduryje, Savivaldybei priklausančioje teritorijoje, žolė beveik siekia ten gyvenančio A. Nemeikšio pečius. Artūro Staponkaus nuotr.

Vėlavo sutarties pasirašymas

Pasivažinėjus Šiaulių gatvėmis akivaizdu, kad pasukus iš centrinių gatvių vaizdas ne iš maloniausių. Štai Kviečių gatvėje trūksta tik pačių kviečių, pusmetrinės smilgos gula ant gatvės ir šaligatvio. Net Dubijos gatvėje vietomis styro aukštoka žolė. Nešienauta ir kitose nuošalesnėse gatvėse.

Savivaldybė išplatino pranešimą, kad Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog Šiaulių miesto atvirose teritorijose, miesto gatvių kelkraščiuose nuo birželio 2 d. kilo du gaisrai šieno (nupjautos, išdžiovintos ir surinktos žolės) krūvose.

Savivaldybės atstovai ir vėl grūmoja daugiabučių, individualių valdų gyventojams, komercinės paskirties teritorijų tvarkytojams, kad nupjautą žolę krautų į turimus žaliosioms atliekoms skirtus konteinerius, nes „prie gatvių sukrautos nupjautos žolės krūvos kelia grėsmę aplinkiniams“, tačiau jos pačios užsakymu nupjauta žolė puikuojasi pakelėse sukrauta į kupetas, kokiose ir vyksta gaisrai.

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja E. Bružienė informavo, kad Savivaldybės užsakymu žolę miesto teritorijose pjauna UAB „Ecoservice projektai“, dalį žolės pjovimo darbų taip pat atlieka asmenys, dirbantys visuomenei naudingą darbą už socialinę paramą.


snaujienos.lt nuotr.

Kviečių gatvėje trūksta tiktai kviečių. Artūro Staponkaus nuotr.

Vedėja patvirtino, kad dėl užsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų sutartis dėl šios paslaugos teikimo artimiausių trejų metų laikotarpiui buvo pasirašyta tik birželio 5 d., kai iki birželio 1 miesto bendrojo naudojimo teritorijose mažiausiai po vieną kartą jau turi būti nušienauta.

„Gegužės mėnesį buvo šienauta pagal laikiną sutartį, kuri buvo pasirašyta atlikus apklausą“, – paaiškino vedėja.

Laikinoji sutartis buvo pasirašyta su ta pačia įmone.

Žaliųjų plotų tvarkymui 2018 m. skirta 220 tūkst. Eur. E. Bružienė neatmetė, kad sumą gali tekti koreguoti priklausomai nuo oro sąlygų ir nuo reikalingo žolės pjovimo per metus skaičiaus.

Prašo pranešti, tačiau kol kas nereaguoja

Panašu, kad Savivaldybė dėl žolės šienavimo taiko dvigubus standartus. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius daugiau prižiūri privačių teritorijų būklę, rašo reikalavimus susitvarkyti. Skyrius kasmet iki liepos 1 d. sudaro Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą. Į sąrašą įtrauktų sklypų valdytojams einamaisiais metais taikomas padidintas 4 proc. (vietoje 0,2-0,4 proc.) žemės mokestis nuo žemės sklypo vertės.

Tačiau už valdiškus sklypus žemės mokestis nėra mokamas. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus darbuotojai negali surašyti reikalavimo sutvarkyti neprižiūrimą teritoriją savo viršininkui – Savivaldybės administracijos direktoriui.

Šio skyriaus vedėja Vitalija Pelenienė pakomentavo, kad bendrojo naudojimo viešųjų vietų priežiūrą organizuoja Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Ši tvarkoma teritorija – gatvės, vejos, pėsčiųjų bulvarai ir takai, aikštės, parkai, paplūdimiai, pakrantės, tiltai, viadukai, kapinės ir kitos teritorijos.


snaujienos.lt nuotr.

Gardino gatvėje pūpso UAB „Ecoservice projektai“ nupjautos žolės krūvelės, nors Savivaldybė gyventojams aiškino, kad krauti šieną į krūvas negalima – kyla gaisrai. Artūro Staponkaus nuotr.

„Daugiabučių namų gyventojai faktiškai naudojamos teritorijos ribas nusistato vadovaudamiesi taisyklių aprašymu. Vytauto g. 48, 50, Ežero g. 23, Viliaus g. 119,121,123 daugiabučių namų gyventojams nusistačius savo prižiūrimų teritorijų ribas, kvartale liko gyventojų „nenaudojama“ ir jų neprižiūrima bendrojo naudojimo teritorija. „Nenaudojamų“ teritorijų priežiūra – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus kompetencija. Ši informacija skubiai jam perduota. 

Daugiabučių namų kvartaluose tokių „nenaudojamų“ teritorijų yra ne viena. Miesto ūkio ir aplinkos skyrius reaguoja į gyventojų pranešimus ir jas tvarko. Pagal faktiškai naudojamos teritorijos aprašymą jų galėtų būti žymiai daugiau, tačiau kai kurie gyventojai prižiūri ir didesnius plotus, vaikams skirtas žaidimo aikšteles (šiuo atveju smėlio dėžė) taip pat susitvarko“, – vedėja apeliavo į gyventojus.

Ji aiškino, kad abu skyriai bendradarbiauja teikdami vienas kitam informaciją apie tvarkomų teritorijų ir bendrojo naudojimo viešųjų vietų teritorijų problemines vietas, reaguojama ir į gyventojų pranešimus.