Prieš ataskaitinę Lietuvos žydų bendruomenės konferenciją – oponuojančių pusių protestas

Vilniaus žydų bendruomenės namai
Vilniaus žydų bendruomenės namai
© Edvard Blaževič
BNS | Alfa.lt
2018-05-28 12:27

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė (LŽB) surengė savo eilinę ataskaitinę konferenciją. Jos metu buvo svarstoma bendruomenės metinė finansinė ir veiklos ataskaita.

Konferencija yra aukščiausias LŽB valdymo organas. Eilinę konferenciją šaukia ir organizuoja LŽB taryba vieną kartą metuose.

reklama

Vadovaujantis LŽB įstatais, konferencijoje dalyvauja ir balsuoja LŽB tikrieji nariai – juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su žydų kultūra, švietimu, religija, tradicija, mokslu, sportu ir kt. LŽB tikraisiais nariais yra ir visos teritorinės (regioninės) žydų bendruomenės.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė 2017 m. buvo itin aktyvi socialinėje, kultūrinėje, žydų paveldo puoselėjimo srityse. Džiaugiamės, kad šimtai žydų senjorų, sunkiai besiverčiančių bendruomenės narių ir jaunų šeimų visoje Lietuvoje gavo lankomosios priežiūros paslaugą, jiems buvo teikiama pagalba įsigyjant būtiniausius buities ir higienos reikmenis, užtikrinamas pasiruošimas mokyklai ir tinkamas šildymas žiemos metu. Daugiau nei keturi šimtai asmenų pasinaudojo bendruomenės teikiama parama maistui ir vaistams įsigyti.

LŽB dialogas su šalies Vyriausybe išliko konstruktyvus, dėl to buvo parengti sprendimai dėl vienodos antisemitizmo sąvokos taikymo šalyje.

reklama

„Žydų paveldo objektų apsauga išliko mūsų veiklos prioritetu, tuo tikslu subūrėme aukščiausio lygio tarptautinių ekspertų darbo grupę, su kuriais konsultuodamiesi toliau sieksime tinkamo žydų paveldo Lietuvoje pagerbimo ir prasmingo sugrąžinimo gyvenimui“, – teigiama pranešime žiniasklaidai.

„Lietuvos žydų bendruomenės pozicija yra nuosekli – organizacija yra atvira visiems nariams, o savo darbe privalome vadovautis LR teisės aktų nuostatomis ir aukščiausiais skaidrumo standartais, todėl daug dėmesio skiriame veiklos auditui. Norėtume ir toliau jėgas telkti darbui Lietuvos žydų labui, o į viešumą iškelti vidiniai konfliktai ir susiję nepagrįsti kaltinimai teisėtai LŽB vadovybei tik dar labiau kursto bendruomenės susiskaldymą ir diskredituoja žydų bendruomenės vardą. Kvietėme ir kviečiame visas LŽB vienijamas organizacijas nesutarimus spręsti kalbantis, tačiau į šiuos kvietimus kol kas nebuvo atsakyta. Nors jau yra inicijuoti teisminiai ginčai, tikiu, kad pavyks surasti sprendimą, jei oponuojanti pusė suteiks šansą konstruktyviam dialogui“, – sakė Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė.

Prieš konferenciją – protestas

Pirmadienį Vilniuje, prie Lietuvos žydų bendruomenės būstinės, susirinko apie pusšimtis žmonių. Vieni protestavo prieš LŽB vadovybės veiklą, kiti išreiškė jai paramą.

Sostinės centre vykusiuose piketuose žydai protestavo prieš bendruomenės pirmininko rinkimų tvarką ir valstybės lėšų skirstymo politiką, o kiti reiškė palaikymą LŽB vadovei F. Kukliansky.

reklama


F.Kukliansky© Paulius Peleckis

Šios demonstracijos vyko pirmadienį Lietuvos žydų bendruomenei rengiant ataskaitinę konferenciją, kur numatoma tvirtinti organizacijos finansinę ir veiklos ataskaitas.

Pirmadienį taip pat suėjo metai po to, kai F. Kukliansky į LŽB pirmininkės pareigas perrinkta antrai kadencijai.

Protestuotojai prieš LŽB vadovybę sakė, kad pernai prieš pirmininko rinkimus jų tvarka pakeista, apribojant regioninių žydų organizacijų galią, tai lėmė F. Kukliansky pergalę.

Protestą surengęs Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius teigė, kad į renginį atvyko žydai iš didžiųjų Lietuvos miestų ir Ukmergės.

„Mes norėtumėme, kad tokie dalykai būtų sprendžiami ne teismuose, ne žurnalistų pagalba, o pačioje bendruomenėje, deja, mūsų prašymai yra neišgirstami, todėl mes ryžtamės net viešoms akcijoms“, – žurnalistams sakė S. Gurevičius.

Oponuoti netoli Lietuvos žydų bendruomenės būstinės surengtam protestui atvyko keliolika F. Kukliansky rėmėjų su plakatais, tokiais kaip „Žydų supriešinimui – ne! Mes už vertybes, ne pinigus!“.

Į protestą atėjo ir pati LŽB pirmininkė. Ji teigė, kad nedidelė protestuotojų gausa įrodo, jog S. Gurevičius neturi didžiosios Lietuvos žydų dalies paramos.

LŽB sekmadienį išplatintame pranešime teigė, kad siekdamas grąžinti buvusią bendruomenės pirmininko rinkimų tvarką S. Gurevičius nori užsitikrinti sprendimų priėmimo monopoliją.

Anot jo, dabartinė rinkimų tvarka patvirtinta pagal Asociacijų įstatymą, kur numatyta, kad visuotiniame asociacijos susirinkime kiekvienas jos narys turi vieną balsą.

F. Kukliansky žurnalistams tvirtino buvusi išrinkta teisėtai, o šiuose rinkimuose dalyvavo ir S. Gurevičius, bet jam užsitikrinti paramos nepavyko.

„Kiekvienam teisininkui, kuris mane šiandien girdi ir yra susipažinęs su Asociacijų įstatymu, jam neturėtų kilti jokių klausimų“, – sakė F. Kukliansky.

„Pernai S. Gurevičius buvo įleistas į pirmininko rinkimus, juose balsavo 31 organizacijos atstovai. Ir net jo draugai, nė vienas už jį nebalsavo“, – kalbėjo ji.

LŽB vykdomasis direktorius Renaldas Vaisbrodas sakė, kad kaltinimai neskaidriomis Geros valios fondo pinigų dalybomis yra nepagrįsti.

„Tai netgi teoriškai neįmanoma, kadangi Geros valios fondo lėšos yra kontroliuojamos Valstybės kontrolės, o Lietuvos žydų bendruomenės projektai ir veikla yra prižiūrimi nepriklausomų auditorių bei tarptautinių audito kompanijų“, – teigė jis.

Tvarką per piketus prižiūrėjo keli policijos pareigūnai, LŽB pastato įėjimą saugo privati apsauga.

Pagal 2011 m. surašymo duomenis, Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. žydų.

reklama

Prieš ataskaitinę Lietuvos žydų bendruomenės konferenciją – oponuojančių pusių protestas

Vilniaus žydų bendruomenės namai
+2