ES fondų siūlomų lėšų Raseiniuose kažkodėl reikia tik R. Ačo aplinkos žmonėms

Ūkininkai R. Ačas (nuotr.) ir J. ir E. Aukštakiai buvo vieninteliai, pateikę paraiškas ūkio ir verslo plėtrai.
Ūkininkai R. Ačas (nuotr.) ir J. ir E. Aukštakiai buvo vieninteliai, pateikę paraiškas ūkio ir verslo plėtrai.
© Karolis Kavolėlis

Projektai, paraiškos, paramos – nuolat girdime viešojoje erdvėje. Kas nenorėtų visus masinančių europinių pinigų? Atrodytų, jie ranka pasiekiami – tik sugebėk pasiimti. Deja, dosniai siūlomų ES fondų lėšų, pasirodo, mažai kam reikia. 

Štai pernai rudenį Raseinių rajono vietos veiklos grupė kvietė pasidalyti visą aukso puodą – per 600 tūkst. eurų, o norinčiųjų bent pabandyti jį nuskabyti atsirado vos šešetas, tarp jų – gerai žinomi asmenys.

reklama

Daugiau kaip pusė milijono

2017 m. lapkričio 14 d. įvyko Raseinių rajono vietos veiklos grupės (VVG) „Raseinių krašto bendrija“ valdybos posėdis, jame dalyvavo 8 valdybos nariai. VVG pirmininkas Vincas Blinstrubas pateikė informacijos apie planuojamą paskelbti pirmąjį kvietimą pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją (VPS). Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 667 121 euras iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Informavo, kad pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER projektų paraiškas bus galima teikti dviem veiklos sritims. Pirmoji – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, jai skiriama 527 121 euro suma, o didžiausia galima parama vienam projektui įgyvendinti – 75 303 eurai. Antroji sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kuriai numatyta 140 tūkst. eurų, o didžiausia galima parama vienam projektui – 50 tūkst. eurų.

reklama

Valdybos nariai vienbalsiai nutarė paskelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 1, numatant paraiškų rinkimo terminą – nuo 2017 m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 20 d. Paraiškas galėjo teikti Raseinių rajone registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža arba maža įmonė.

2018 m. sausio 4 d. VVG valdybos posėdyje buvo paskelbta, kad į kvietimą atsiliepė ir paraiškas pateikė šeši asmenys. Tuo klausimu VVG posėdyje valdyba jokio nutarimo nepriėmė, tačiau pasibaigus paraiškų teikimo terminui VVG tinklalapyje buvo viešai paskelbta informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas ir jų teikėjus, tarp kurių – rajone gerai žinomos pavardės. Maždaug prieš savaitę tame pačiame VVG tinklalapyje atsirado ir Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė, kurioje matyti: kas kiek prašė (beveik visi prašė maksimalių galimų sumų), tas tiek ir gavo.

Verslo pradžiai 

Paramos ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti panoro trejetas. Pirmoji – ūkininkė Jolita Mickūnienė, kuri verslo pradžiai prašė 50 tūkst. eurų paramos. Šios damos ryšius su rajono stambiaisiais žuvies pramonininkais būtų sunku nuneigti: dirbo Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės projektų vadove, buvo kaimo turizmo sodybos „Karpynė“ direktore, dabar skelbiasi dirbanti UAB „Norvelita“.

MB „Viduklės odontologijos klinika“ steigėjas veiklos pradžiai paprašė 40 300 eurų paramos. 

reklama

UAB „Mes tai galime“ materialinės bazės kūrimui numatyta skirti 49 352,18 euro. Įdomu tai, kad šios bendrovės vadovas Tadas Labutis (liberalus Panevėžio politikas) tuo pačiu adresu (Pušyno g. 4, Tarosai, Raseinių r.) jau yra įregistravęs VšĮ „Tradicinių amatų puoselėtojai ir globėjai“ ir galimai yra glaudžiai susijęs su dar keliomis bendrovėmis, organizaciomis.

Visų šių projektų kokybė įvertinta 80 balų, išlaidų tinkamumas teigiamas. Paraiškas pateikę asmenys pasidalys 139 652,18 euro.

Solidesnės sumos 

Ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti Raseinių VVG buvo numačiusi solidesnę sumą – net 527 121 eurą, galbūt todėl šį kvietimą „išgirdo“ solidesni asmenys – irgi trijulė, kurios daugeliui žinomos ne tik pavardės, bet ir tarpusavio ryšiai. 

Ylių kaimo turizmo sodybos modernios infrastruktūros sukūrimui 65 tūkst. eurų paramos paprašė ūkininkas Remigijus Ačas (tas pats, kuris sėkmingai „ūkininkauja“ Raseinių rajono savivaldybės administracijoje). Jo projektas įvertintas 80 balų, išlaidų tinkamumas – teigiamas.

reklama

Antroji iš trejybės – ūkininkė Jolanta Aukštakienė, kaimo turizmo sodybos „Pakalnė“ modernizavimui ir plėtrai panorusi gauti 74 900 eurų. Kad per maža nepasirodytų ir moderni plėtra sklandžiau vyktų, dar 75 299 eurų paramos aktyvaus laisvalaikio ir pramogų veiklai užsiprašė Jolantos vyras, UAB „Augrėja“ savininkas Eugenius Aukštakis. Bendrai skaičiuojant, šeimos verslams gali nubyrėti nemenka sumelė – 150 199 eurai. Sutuoktinių projektai įvertinti po 60 balų, išlaidų tinkamumas taip pat teigiamas.

Iš viso verslui kaimo vietovėse plėtoti trijulė pasidalys 215 199 eurus. Derėtų priminti, kad ES paramą gausianti „Pakalnė“ – tai ta pati padubysyje klestinti kaimo turizmo sodyba, kurios interesus gindamas ir saugodamas nuo konkurencijos tas pats R. Ačas prieš septynerius metus pasistengė, kad prie Dubysos neatsirastų kempingas, kurio įrengimą 100 proc. būtų fnansavę ES fondai. Tuokart R. Ačo vadovaujama Savivaldybės taryba atmetė Dubysos regioninio parko projektą – rajonas savanoriškai atsisakė 1,5 mln. litų.

Pinigų niekam nereikia?

Taigi, Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ Vietos projektų paraiškas jau įvertino ir dabar jos perduotos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), ji patvirtins paramą ir Ylių kaimo ūkininkui, ir Viduklės odontologui, ir dar keturiems.

Sveikintina, kad žmonės nesėdi rankų sudėję, ieško galimybių, net eidami atsakingas vadovaujamas pareigas randa laiko projektams rašyti. Tačiau kirba mintis, kad čia kažkas ne taip – ant lėkštutės padedama per 600 tūkst. eurų, bet į juos rankas tiesia tik šeši asmenys. Nejaugi esame tokie turtingi ir daugiau niekam iš raseiniškių – ūkininkams, mažoms įmonėms – nereikia pinigėlių nei verslo pradžiai, nei plėtrai? 

reklama

Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinėje matyti, kad iš suplanuotos projektams įgyvendinti 667 121 euro sumos bus panaudota tik truputį daugiau nei pusė – šeši ūkininkai ir verslininkai pasidalys 354 851,18 euro. VVG aukso puode lieka dar 312 269 eurai, kurie, manytina, bus permesti naujiems VVG kvietimams ir galimai tie patys ar jiems artimi asmenys teiks paraiškas ir pasidalys likutį.

Be konkurencijos

Norisi daryti prielaidą, kad Raseinių VVG kvietimą Nr. 1 teikti vietos projektus „išgirdo“ tik išrinktieji, kad galėtų drąsiai, be konkurencijos pretenduoti į maksimalias paramos sumas. Kas galėjo nutikti, jei aktuali informacija būtų paskelbta kokiame rajono laikraštyje ar populiarioje interneto svetainėje ir ją perskaitę paraiškas būtų pateikę ne šeši, o, tarkime, kokie šešiasdešimt žmonių? 

Be abejo, VVG būtų turėjusi dešimteriopai daugiau darbo jas vertindama ir tokiai gausybei numatytos 667 121 euro sumos vargu ar būtų užtekę. 

Matematika čia paprasta: jei pateikiama mažiau paraiškų, nei numatyta pinigų, visi prašymai patenkinami (šiuo atveju taip ir nutiko). Ir atvirkščiai – jei paraiškų daugiau nei pinigų, projektai statomi į eilę, Nacionalinė mokėjimo agentūra vertina, kaip projektas atitinka tinkamumo finansuoti kriterijus, atsižvelgia į projekto kokybės balus ir kt.

reklama

Kai pretenduojančiųjų į paramą daug, jiems tenka varžytis tarpusavyje, o NMA vertintojai gali paramą atiduoti paprastam, politinio užnugario neturinčiam, tačiau gerų verslo idėjų kupinam žmogui.