Įgriuvus „Irdaivos“ Širvintose statomai estradai – griežtas inspektorių verdiktas

Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.
Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.
© „Krašto naujienos“

Atlikusi Širvintų statomos estrados (terasos) avarijos tyrimą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta komisija paskelbė išvadą: statybos darbų vykdymas nesilaikant statinio projekto sprendinių, naudotos projekte nenumatytos medžiagos, netinkama atliktų darbų kokybė ir kontrolė turėjo įtakos statomos terasos griūčiai. 

Komisija siūlo išardyti užbetonuotą terasos plotą, nuimant armatūros tinklus.

reklama

Čia derėtų neužmiršti, kad Statybų inspekcijos rekomendacijos yra griežtos ir jas vykdyti privaloma. Kuo baigėsi rekomendacijų nevykdymas dėl sporto komplekso, mes jau žinome – skirta 68 tūkst. eurų bauda.


Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.© „Krašto naujienos“

Jau rašėme, kad kovo 19-ąją po pietų ant estrados pilant betoną neatlaikė konstrukcijos. Pasigirdo traškesys ir estrados pagrindas ėmė deformuotis, banguoti. Su kiekviena valanda estrada deformavosi vis labiau ir tai buvo matoma net plika akimi.

Jau tuomet būta spėjimų, kad greičiausiai teks griauti visą terasą ir statyti iš naujo. Tiesa, Širvinų rajono savivaldybė skelbė kitokią informaciją, neva bėda nedidelė ir pataisoma. 

UAB „Irdaiva“ generalinio direktoriaus Vito Lopinio komentaras po avarijos merės šeimos laikraštyje buvo toks: „Tai gamybos procese nutikęs tam tikras nesklandumas, jei norite – darbinis incidentas, nesusipratimas”, – įvertino įmonės vadovas. Anot V. Lopinio, pirminė versija – neatlaikė kažkuri detalė, todėl dalis konstrukcijos pasislinko. Nesklandumas, kurį vadovas prilygino, pavyzdžiui, nelygiai paklotai grindinio plytelei ar priklijuotai ne to atspalvio sienos plytelei, bus ištaisytas, statybininkai detalę pakeis, tą vietą išbetonuos dar kartą.“


Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.© „Krašto naujienos“

Kur kas griežčiau apie avariją pasisakė opozicijos lyderiai. Jie džiaugėsi, kad nenukentėjo žmonės, tačiau piktinosi neatsakingumu ir pažeidimais.

Kovo 21 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta avarijos tyrimo komisija dėl statomo kitos paskirties inžinerinio statinio. Teisės aktuose reglamentuota, kad avarijos tyrimo aktą komisija pasirašo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos.

Praėjo 20 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos ir „Krašto naujienos“ pasiteiravo, ką nustatė komisija ir ko galime tikėtis. Gavome išsamų atsakymą.


Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.© „Krašto naujienos“

Atsakymą pateikė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė:

„Iki 2018-03-20 (įvykstant terasos griūčiai) terasoje sukalti poliai, įrengtas paklotas, įrengta viršutinė ir apatinė armatūros. Terasos paklotui atremti panaudotas sijos, kurios atremtos prie polių pritvirtintų detalių. Visas paklotas, iš apačios paremtas statramsčiais (mediniais, metaliniais), kurie rėmėsi į tuo metu užšalusios upės ledą. Reikalingam aukščiui sureguliuoti po statramsčiais padėti mediniai tašai. Terasos plotą užpilant betonu neatlaikė išramstymai, lūžo sijos.

UAB „Irdaiva“ pateikė betonavimo darbų technologinę kortelę, kurioje nurodyta, kad betonavimo darbai vykdomi esant 5°C ir aukštesnei temperatūrai. Avarijos dieną 12 val. oro temperatūra siekė 1,1 °C, 15 val. – apie 4 °C. Technologinėje kortelėje numatyta, kad perdangų ir kitų horizontalių paviršių monolitinimas atliekamas panaudojant medines santvarines sijas su faneros lakštais. Nei technologinėje kortelėje, nei statinio projekte nenurodyta, kaip išramstoma horizontali perdanga, kuri įrengiama ant vandens.

Komisija daro išvadą, kad terasos statybos darbų vykdymas nesilaikant statinio projekto sprendinių, statybos metu panaudoti statybos produktai nenumatyti projekte, netinkama atliktų statybos darbų kokybė, atliktų darbų vykdymas nekontroliuojant statybos techninio prižiūrėtojo ir turėjo įtakos terasos griūčiai statybos metu.

UAB „Irdaiva“ privalėjo vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles, taip pat –aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis teisės aktais.

reklama

Darbų vadovas privalėjo: organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus, koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus. Operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus.

Komisija rekomenduoja:

  • Išardyti užbetonuotą terasos plotą, nuimant armatūros tinklus.
  • Atlikti terasos polių įrengimo, polių aukščio padidinimo kontrolines nuotraukas.
  • Parengti terasos pakloto išramstymo schemas.
  • Kreiptis į statybos produktų sertifikavimo centrą dėl statybos dalyvių veiklos vertinimo.
  • Patraukti administracinėn atsakomybėn asmenis dėl kurių administracinio nusižengimo požymius atitinkančių veiklų.

Rekomendacijų įgyvendinimą kontroliuos VTPSI inspektorė.


Neatlaikiusi pilamo betono svorio deformavosi Širvintose statoma estrada.© „Krašto naujienos“
reklama