Dar viena mįslė etikos prievaizdų tvirtovėje: klaida ar klastotė?

Seimo pirmininkas susitiko su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariais
Seimo pirmininkas susitiko su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariais
  © Dmitrijus Radlinskas

Ar galėjo metus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijos (VTEK) vadovaujantis Virginijus Kanapinskas į laikinojo pirmininko pareigas būti paskirtas per posėdį, kuris iš tikrųjų neįvyko? O jeigu šis buvo, tuomet kyla klausimų dėl jame galimai įsivėlusios šiurkščios klaidos ir to padarinių.

Laikinojo komisijos pirmininko kandidatūra svarstyta kiek daugiau nei prieš metus. Minimo posėdžio protokole pirmininku nurodytas Romas Valentukevičius, tačiau buvęs VTEK vadovas kategoriškai neigia, jog tokiame dalyvavo. Tai, kas vyko ar nevyko prieš metus, šiandien atpasakojama skirtingomis versijomis ir lieka spėlioti, kas šioje situacijoje šlubuoja – pasakotojų atmintis ar pačios komisijos etikos standartai.

reklama

Buvo ar nebuvo?

Alfa.lt gautame 2017 m. kovo 17 d. protokole posėdžio pirmininku nurodytas Romas Valentukevičius, tačiau buvęs VTEK vadovas tikina, jog tądien posėdžio, kuriam jis pirmininkautų, nebuvo, o jo parašas nebent galėjo būti „perkeltas“ paskutinėmis dienomis pasirašinėjant dokumentų šūsnis.

Protokole juodu ant balto išdėstyta – komisijos nariams Sauliui Katuokai, Daliai Paulauskaitei ir Gražinai Imbrasienei atsisakius perimti laikinus vadovavimo komisijai įgaliojimus, vienbalsiai pritarta V. Kanapinsko skyrimui. Bet įdomu ne tik tai, ar remiantis įstatymu komisijos pirmininku galėjo tapti jauniausias jos narys, ką jau anksčiau aprašė Alfa.lt.

reklama


VTEK posėdžio protokolas

VTEK posėdžio protokolas© Alfa.lt

VTEK posėdžio protokolas (Alfa.lt nuotr.)

Yra ir kita įdomi detalė. Ant minėto tikro ar tariamo posėdžio protokolo aiškiai matyti data – 2017 m. kovo 17 d. Tačiau dar prieš dvi dienas, kovo 15 d., viešai paskelbiama, kad VTEK laikinai vadovaus V. Kanapinskas. Taip nuspręsta po komisijos narių susitikimo su Seimo pirmininku. „Komisijos toks siūlymas. Priklauso vadovauti pagal amžių vyriausiam VTEK nariui. Kadangi visi pagal amžių vyriausieji atsisakė, tai liko V. Kanapinskas“, – žurnalistams sakė V. Pranckietis.

Tarsi mokėdamas keliauti laiku Seimo pirmininkas žurnalistams aiškino tai, kas pagal dokumentus įvyko ateityje – vyresni VTEK nariai atsisakė siūlomų laikinojo pirmininko pareigų ir juo išrinktas V. Kanapinskas. 

Buvusio komisijos pirmininko R. Valentukevičiaus įgaliojimai oficialiai baigėsi kovo 20 d., visgi jis pats tikina, kad kovo 17 d., kai atsisveikino su kolegomis, posėdžių nevedė.

„Jeigu buvo toks posėdis, gal be manęs buvo, aš nežinau. Bet, jeigu parašas padėtas protokole, tai aš sakau kategoriškai, kad tokio komisijos posėdžio nebuvo“, – telefonu patikino R. Valentukevičius.

reklama

„Galiu tvirtai pasakyti – aš puikiai atsimenu, kad jokio komisijos posėdžio nebuvo. Kažkur apie 12 valandą susirinko darbuotojai, kurie atsisveikino. Atsisveikinimo susirinkime su manimi dalyvavo Katuoka ir Kanapinskas, ir visas VTEK aparatas. Po to jokio posėdžio, nieko nebuvo, nes aš jau pirmadienį susirinkau savo daiktus ir tuo viskas pasibaigė, mano buvimas VTEK“, – sakė R. Valentukevičius.


Romas Valentukevičius

Romas Valentukevičius© Paulius Peleckis

Romas Valentukevičius (Alfa.lt/Pauliaus Peleckio nuotr.)

Kaip nurodyta protokole, kovo 17 d. posėdyje, jeigu toks apskritai vyko, nedalyvavo komisijos narė Gražina Imbrasienė. Alfa.lt šaltinio teigimu, nebuvo jame ir Dalios Paulauskaitės, kitos VTEK narės.

Patikrinti sunku, bet galima pasiteirauti. Tai ir padarius, D. Paulauskaitė iš pradžių sakė tame posėdyje nedalyvavusi, nes atostogavo, bet netrukus pasitaisė ir paaiškino supainiojusi metus.

„Kai mes svarstėme įgaliojimų suteikimą Kanapinskui, Valentukevičiaus jau nebuvo. Mes pas Seimo pirmininką buvome kovo 15 d., sugrįžome iš Seimo pirmininko ir tada priėmėme sprendimą, kad laikinojo pirmininko pareigas perduodame“, – Alfa.lt trečiadienį sakė VTEK narė D. Paulauskaitė.

Painiavos istorijoje ir daugiau. Paklausus Seimo pirmininko, kuris pagal įgaliojimus teikia parlamentui svarstyti VTEK pirmininko kandidatūrą, nuomonės, gautas lakoniškas atsakymas. V. Pranckiečio atstovė žiniasklaidai Alfa.lt patikino, kad Seimo pirmininko nei oficialiai, nei neoficialiai nėra pasiekusi informacija apie galimai fiktyvų dokumentą, bet, turimomis žiniomis, tam posėdžiui pirmininkavo R. Valentukevičius.

Ką apie tai galvoja V. Kanapinskas, išgirsti nepavyko – jis dėl užimtumo visus klausimus pasiūlė peradresuoti VTEK atstovei ryšiams su žiniasklaida. Platesnį komentarą VTEK pažadėjo pateikti ketvirtadienį.

Teisininkas: situaciją reikėtų aiškintis

Situaciją iš šalies pakomentuoti paprašytas advokatas ir konstitucinės teisės žinovas dr. Petras Ragauskas sakė, kad įtarimus dėl dokumento, kuriuo patvirtinamas laikinasis VTEK vadovas, autentiškumo reikėtų aiškintis. Kalba sukasi apie oficialų dokumentą, tad, pasak P. Ragausko, galimi ir teisiniai padariniai.

„Abejonę reikėtų realizuoti iš esmės teismine tvarka. Vienas variantas, kas gali tai padaryti, yra žmonės, kuriems tai yra aktualu, kurie turėjo reikalų su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija. Jie gali kvestionuoti tiek, kiek tai susiję su pirmininko įgaliojimu, ar tas asmuo nepažeidė savo kompetencijos ribų, neviršijo jų, ir tada tą konkretų, sau nepalankų sprendimą bandyti nuginčyti. O kitas variantas, kad valdiška tvarka kažkas  kreiptųsi į Administracinį teismą: ar Seimas, ar atskiri Seimo nariai, ar prokuratūra. Matyt, iš tikrųjų reikėtų aiškintis tokią situaciją“, – sakė teisininkas.


Advokatas Petras Ragauskas

Advokatas Petras Ragauskas© Dmitrijus Radlinskas

Dr. Petras Ragauskas (Alfa.lt/Dmitrijaus Radlinsko nuotr.)

Nors neturint precedento ir detalios informacijos vertinti, P. Ragausko manymu, yra sunku, VTEK, kaip kolegialaus organo, sprendimų juridinei galiai tai veikiausiai neatsilieptų.

„Sudėtis yra nekvestionuojama, ji yra nustatyta kitais pagrindais. Jeigu čia yra tik dėl pirmininko pareigų laikinai, jo laikino pavadavimo, tai iš esmės tik organizaciniai klausimai. Jeigu kažką pirmininkas padarė, kas vienam ar kitam asmeniui buvo svarbu, jam sukėlė pasekmių, jis gali tokį sprendimą skųsti. Apskritai nemanau, ar komisijos sprendimais gali būti abejojama, nes komisijos sudėtis, jeigu buvo teisėta, tai, kas pirmininkavo, nėra esminis sprendimų priėmimui dalykas. Nebent kažkas turėtų specifinių įrodymų ir tai pagrįsti sugebėtų, bet, iš pirmo žvilgsnio žiūrint, nėra labai svarbu, ar pirmininkavo vienas žmogus, ar kitas.

Jeigu labai formaliai žiūrėtume, galima sakyti, kad jau vien tai, kad pirmininkas tas funkcijas vykdė be įgaliojimų, yra negerai ir pagrindas pripažinti aktą negaliojančiu, bet tai būtų neproporcinga, kaip įprasta. Tokiais VTEK kompetencijos klausimais tai tikrai būtų, mano akimis žiūrint, neproporcinga“, – įvertino P. Ragauskas.

Komisija, kuriai vadovauti nenori beveik niekas

Šiuo metu Seime yra įregistruotas nutarimo projektas, kuriuo siūloma V. Kanapinską skirti nuolatiniu VTEK pirmininku. Tokį nutarimo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo V. Pranckietis.

Alfa.lt anksčiau jau rašė apie tai, kaip V. Kanapinskas, jauniausias VTEK narys, tapo jos pirmininku, nors įstatymas numato šias pareigas perimti vyriausiam komisijos nariui, kol nuolatinis pirmininkas nėra patvirtintas Seimo. Tačiau nė vienas iš komisijos narių tokios atsakomybės nepanoro – atsisakė visi, kurie amžiumi vyresni už V. Kanapinską.

Buvusio VTEK vadovo R. Valentukevičius manymu, tai atrodo gana keistai.

„Yra VTEK įstatymas, kuriam aiškiai pasakyta, kas turi pareigas eiti laikinai, o jau kitas reikalas, kiek tas laikinumas tęsiasi ir panašiai. Ir kodėl komisijos narys, kaip ten buvo pasakyta, atsisakė, tai aš nežinau. Tai jis tada turi atsisakyti būti ir komisijos nariu, jeigu jis pagal įstatymą privalo būti komisijos pirmininku.

reklama

Įstatyme taip nėra pasakyta, bet logiškai mąstant išeitų, kad, jeigu jis atsisako laikinai pavaduoti pirmininką. [...] Pavyzdžiui, man esant atostogose, pavaduodavo Katuoka ir jokių debatų nekildavo tuo metu. Pagal įstatymą yra tik vienas imperatyvas – komisijos pirmininką pavaduoja vyriausias amžiumi komisijos narys, ir taškas. Na, jeigu jis serga, tas vyriausias amžiumi, tada kitas pagal amžių gali“, – svarstė R. Valentukevičius.


V. Kanapinsko ryšiai

V. Kanapinsko ryšiai© Alfa.lt fotomontažas

Praėjusių metų lapkritį Alfa.lt pasidomėjus V. Kanapinsko ryšiais paaiškėjo, jog artimų žmonių jis turi tiek toje institucijoje, kuri teikia jo kandidatūrą, t. y. Lietuvos teisininkų draugijoje (LTD), tiek ir toje, kuri jį skiria, t. y. Seime. Visgi pati VTEK nusprendė, kad dėl šių aplinkybių nėra pagrindo pradėti tyrimą.