Studentai kaltina LMTA: paskaitose tvyro alkoholio kvapas, dėstytojai vertina asmeninius santykius

LMTA Balkono teatras
LMTA Balkono teatras
© Organizatoriai

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentai kaltina dėstytojus nepagarbiu bendravimu, neskaidriu egzaminų vertinimu ir psichologiniu smurtu. Esą patekti į aukštąją mokyklą galima turint pažinčių, čia besimokantys vertinami pagal santykius su dėstytojais, o ne profesinius gebėjimus, dėstytojai su studentais bendrauja nepagarbiai. LMTA administracija šiuos kaltinimus vadina nepagrįstais.

Alfa.lt pasiekė anoniminis LMTA studentų skundas, kuriame rašoma, jog čia besimokantys žmonės susiduria su dėstytoju „psichologiniu smurtu, spaudimu, nepagarba“. Esą jei studentai nori pakeisti neprofesionaliai besielgiantį dėstytoją ir surenka tam reikalingus prašymus, jų skundai nėra patenkinami. Tokį smurtą jie teigė patiriantys ir iš akademijos padalinių vadovų.

reklama

LMTA Studijų prorektorė doc. Vida Umbrasienė teigė, kad šiais akademiniais metais nusiskundimų dėstytojais ir prašymų juos pakeisti Rektoratas nėra gavęs. „Tokie dalykai yra deleguojami katedroms spręsti. Jei ten nesusitvarkoma, siunčiama spręsti aukščiau. (...) Prašymus tenkiname visada. Studijų nuostatuose įrašyta, kad studentas turi teisę pasirinkti dėstytoją“, – sakė V. Umbrasienė.

Dėl laiške minimo konkretaus atvejo, kai Choro dirigavimo katedros studentai prašė pakeisti dėstytoją, prorektorė atsakymą žada pateikti ketvirtadienį.

Redakciją pasiekusiame laiške aprašomi, studentų požiūriu, neobjektyvūs egzaminų vertinimo atvejai, kai atsisakoma rašyti žemus įvertinimus, o aukščiausi balai rašomi jaunuoliams, kurie iš anksto pasiryžta tęsti studijas kitoje pakopoje. Esą nėra aiškių vertinimo kriterijų, o egzaminai nėra stebimi, todėl studentai neturi įrodymų apeliacijų teikimui.

reklama

V. Umbrasienė nurodo, jog vertinimo kriterijai yra aiškiai reglamentuoti studijų programų aprašuose. Savo skunde studentai mini esą LMTA atsiskaitymuose vykstančius procedūrinius pažeidimus. „Studentai turi teisę apeliuoti dėl procedūrinių pažeidimų. Tokių apeliacijų neprisimenu, kad būtų buvę šiais akademiniais metais“, – sakė Studijų prorektorė.

Ji pabrėžė, kad kiekviename egzamine dalyvauja speciali komisija iš kelių narių, kurie užtikrina vertinimų skaidrumą ir nešališkumą. „Yra sudaryta komisija, ji patvirtinta priklausomai nuo egzamino rango. Jei tai kursinis egzaminas, dekanai ir katedrų vedėjai tvirtina komisijas, o jei baigiamieji egzaminai – rektoriaus parašu patvirtinta komisija. Kad visa komisija elgiasi neteisiškai, negaliu taip pasakyti. Galbūt čia yra koks nors vienetinis atvejis, bet mes neturime apeliacijų dėl procedūrinių pažeidimų“, – nurodė V. Umbrasienė.

Ji mini, kad anksčiau tokių apeliacijų yra buvę. Prieš dešimtmetį buvo nustatyta, kad baigiamųjų egzaminų metu visi vienos programos studentai gavo aukščiausius įvertinimus, kurie buvo anuliuoti.

„Mes turime Etikos komitetą, kuris tokius klausimus nagrinėja. Mes turime Vadybos skyrių, kuriame yra daromos apklausos, ir studentai turi galimybę kreiptis“, – studentams prieinamas procedūras aiškino V. Umbrasienė.

Studentų teiginius, kad stojamųjų egzaminų metu dažnai yra vertinamas ne žmonių talentas ir motyvacija, bet asmeninės pažintys, prorektorė vadina sunkiai tikėtinais.

reklama

V. Umbrasienė aiškino, kad stojamųjų egzaminų metu jaunuolius vertina speciali komisija, kurią sudaro visų aukštųjų mokyklų, kur yra vykdomos tos krypties studijos, atstovai. „Tai yra absoliučiai neįmanoma. Visi turi būti egzamine, visi laiko egzaminą, visi nariai vertina pagal patvirtintus kriterijus, vėliau išvedamas vidurkis“, – sakė LMTA Studijų prorektorė.

Pateikiame visą LMTA studentų skundą (kalba neredaguota):

Noriu paviešinti, tai kas dedasi LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOJE, DIRIGAVIMO KATEDROJE.

Čia mokytis darosi nebeįmanoma, kiekvieną dieną studentai susiduria su psichologiniu smurtu, spaudimu, nepagarba. Neturime savo žodžio, niekas mūsų neišklauso, nėra daromos išvados. Kaip pavyzdys 90% dirigavimo katedros studentų pasirašė raštą ir jį pateikė Rektoratui, jog nori pakeisti dėstytoją. Deja buvo vėl atsimušta į sieną, nes dirigavimo katedros vedėjui taip yra palankiau. Ir tai ne pirmas kartas, nes dėstytoja išmesti dėl jo nekompetencijos yra beveik neįmanoma.. Dėl psichologinio smurto panaudojimo prieš mus nieko negalime sakyti ir išsakyti kaip turėtumėme Gerb. Katedros vedėjui D.P., bet negalime, nes jis pats, tai naudoja prieš mus, o dauguma studentų D.P. nepasitiki, bijo ateinančiu egzaminų metu būti sužlugdyti.. Jis kuria savo sistema, kuri eina prieš visas logiškas sistemas, jo vertinimas yra paremtas tuo ar studentas jį palaiko ar ne, ar jam vis pritaria.. Žemiau įkeltuose įrodymuose ši studentė nepalaikė gerų santykių su D.P.,nes visą teisybę jam išsakydavo į akis...Kitas punktas, tai būtent vertinimo sistema. Ji toli gražu nėra nei kompetetinga, nei atsakinga, nei teisinga, bet dar ir neargumentuota, neturinti aiškių kriterijų. Bakalauro baigimo metu baigiantis studentas nežino kokia yra sudaryta komisija stebėti egzaminui, matai, kad sėdi dėstytojai ir kažką rašosi. Ir kas kaip nori, tas taip vertina. Vyrauja tribalė sistema 8, 9 , 10, o katedros vedėjo atsakas į tai yra, jog mes norim gero studentui. Taip pat baigiamojo bakalauro egzamino pažymys bus iš kart aukštesnis, jei katedra iš anksto žinos, jog toliau tęsi magistro studija LMTA, dirigavimo specialybę. O norint rašyti apeliaciją negali, nes neturi įrodymų, nes šių egzaminų niekas nefilmuoja.. Nei baigiamųjų nei stojamųjų.. Stojamieji egzaminai pirmiausia yra priimami ne tie, kurie yra talentingi, o tie su kuriais turima bendru giminystės ryšių ar dėl kitų palankių katedrai dalykų... Taip pat nuo vieno dėstytojo visada sklinda alkoholio kvapas, o niekas nieko nedaro.. Taip kaip galima būti paskaitoje?

Iš karto labai dėkojo, jog šitas laiškas išeis į viešą erdvę, nes mes nebegalime ten mokintis, padėkite mums! Taip pat po šitu postu pasisakė esami, baigę studentai, taip pat žinomi dėstytojai, kompozitoriai, dirigentai, atlikėjai...

reklama