Atleisti viešuosius ir privačius interesus supainiojusį valdininką kartais neįmanoma

Spektaklis „Baseinas (be vandens)“
Spektaklis „Baseinas (be vandens)“
© Organizatoriai

Buvęs plaukimo mokyklos direktorius Valerijus Belovas antrą kartą iš pareigų atleistas neteisėtai ir skubiai grąžinamas į pareigas. Šiaulių mero Artūro Visocko vienašališkas sprendimas atleisti kaip praradusį jo pasitikėjimą jau kartą teismo sprendimu į direktoriaus pareigas grąžintą V. Belovą miesto biudžetui kainuos per 10 tūkst. eurų.

Mero daromi nuostoliai auga

reklama

Kovo 15 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose paskelbtas sprendimas, kuriame patvirtinta, kad V. Belovas iš Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus pareigų atšauktas neteisėtai ir turi būti skubiai grąžintas į darbą.

Teismo sprendimu plaukimo mokykla „Delfinas“ už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį V. Belovui turės sumokėti 5186,09 eurų, savivaldybė ir plaukimo mokykla lygiomis dalimis turės sumokėti po 252,40 eurų bylinėjimosi išlaidų ir po 96 eurus žyminio mokesčio valstybei. Plaukimo mokykla dar privalės sumokėti visus mokesčius už priverstines pravaikštas, atlyginimą samdomai advokatei. Dar per 2 tūkst. eurų Šiaulių miesto savivaldybė sumokėjo samdomam advokatui iš Klaipėdos Ramūnui Girevičiui. Kadangi plaukimo mokykla yra biudžetinė įstaiga, visos šios išlaidos taps miesto biudžeto našta.

Nagrinėdamas bylą teismas vertino savivaldybės nurodytų V. Belovo padarytų pažeidimų sunkumą, tačiau pastebėjo, kad savivaldybė pateikė tik vieną argumentą – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą dėl to, kad V. Belovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. Tik „Delfino“ mokyklos direktorius iš pareigų buvo atšauktas nesibaigus šio sprendimo apskundimo terminui.

reklama


snaujienos.lt nuotr.

V. Belovas artimiausiu metu turėtų grįžti vadovauti plaukimo mokyklai „Delfinas“. Artūro Staponkaus nuotr.

Teismas nurodė, kad, net ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai konstatavus V. Belovo pažeidimus, jie nesudaro pagrindo jį atšaukti iš pareigų, o tik spręsti dėl jo drausminės atsakomybės. Kitų V. Belovo atšaukimą pateisinančių priežasčių savivaldybės atstovai nenurodė. Teismas konstatavo, kad mero sprendimas atšaukti V. Belovą iš pareigų neturi būti motyvuotas, tačiau iškilus ginčui sprendimą priėmusi institucija turi įrodyti, kodėl priėmė tokį sprendimą. Tačiau savivaldybės atstovų nurodyti argumentai, kad V. Belovas prarado pasitikėjimą, liko nepagrįsti.

„Siekiant užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui valdžia ir galimam V. Belovo diskriminavimui dėl to, kad jis pagal teismo sprendimą grąžintas į darbą bei, esant nepakankamai aiškiam, racionaliai motyvuotam ir skubotam sprendimui, atšauktas iš pareigų, šioje dalyje jo ieškinys tenkintinas visiškai ir mero potvarkis panaikintas“, – sakė bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas.

Pirmą kartą mero teikimu Taryba V. Belovą atleido praėjusių metų kovo 2 d., tačiau rugpjūčio 23-ąją teismas jį grąžino į darbą, priteisęs per 13 tūkst. eurų (už priverstines pravaikštas, teismo išlaidas, žyminį mokestį). Savivaldybė sprendimą apskundė Šiaulių apygardos teismui, tačiau trijų teisėjų kolegija paliko galioti tą patį sprendimą, nežymiai pakoreguodama priteistas sumas.

Dar vieno sporto mokyklos vadovo – buvusio futbolo akademijos direktoriaus Sauliaus Lesnicko – neteisėtas atleidimas mero sprendimu biudžetui kainavo apie 22 tūkst. eurų.

Antrą kartą grąžintas į darbą

Po pirmojo atleidimo Šiaulių merui pavyko įtikinti miesto Tarybą priimti sprendimą, keičiantį sporto mokyklų statusą iš švietimo į sporto įstaigas, ir įgijo teisę vienas pats (be Tarybos) priimti ir atleisti šių įstaigų vadovus.

Pasinaudojęs šia situacija rugsėjo 13 d. miesto meras antrą kartą iš pareigų atšaukė V. Belovą, kuris plaukimo mokyklai vadovavo vos 21 d. (15 darbo dienų).

V. Belovas teismo prašė panaikinti Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo punktą, kuriame nurodyta, kad sprendimą dėl plaukimo mokyklos direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo arba atšaukimo iš jų priima savivaldybės meras, tačiau šis reikalavimas buvo atmestas. Teismas motyvavo, kad dėl to tektų stabdyti bylos nagrinėjimą, kol savivaldybės taryba minėtą klausimą išnagrinės ir priims atitinkamą sprendimą, arba kreiptis į Administracinį teismą dėl norminių aktų teisėtumo, o toks delsimas nėra pateisinamas ir pagrįstas. Toks teismo elgesys pažeistų paties V. Belovo teises, kad kuo greičiau būtų išnagrinėta byla, ir teisėtą jo lūkestį būti grąžintam į darbą.

Šis teismo sprendimas nėra galutinis ir gali būti per 30 dienų nuo jo paskelbimo skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

„Čia tik antras teismas, antras grąžinimas, bet per tą laiką aš buvau po kelis kartus apskųstas įvairioms instancijoms. Plaukimo mokyklos „Delfinas“ žmonės tik tai ir darė, kad kopijavo dokumentus ir teikė įvairioms instancijoms.

Dokumentai buvo nešami dėžėmis. Nors meras buvo pareiškęs man nepasitikėjimą, turiu pasakyti, kad per trejus jo darbo metus nebuvau su meru susitikęs nė vieno karto. Labai gaila, bet nuotaikos ir situacija, kaip ir visoje Šiaulių sporto srityje, yra siaubingos“, – išklausęs teismo sprendimą sakė V. Belovas. Jis pasiruošęs artimiausiu metu grįžti vadovauti plaukimo mokyklai.

Šiuo metu šiai įstaigai vadovauja Paulius Viktoravičius, savivaldybei šioje byloje atstovavusio mero patarėjo Arno Ilgausko netikras brolis.

Sporto bendruomenės buriasi į profsąjungas

Tai, kad Šiaulių sporto mokyklose vyksta ne itin geri dalykai, jau susirūpino ir Šiaulių miesto politikai, Tarybos posėdyje nesutikę pervadinti sporto mokyklų į sporto centrus arba akademijas. Kai kurie Tarybos nariai sakė sieksią, kad sporto mokykloms būtų sugrąžintas švietimo įstaigų statusas, nes šiose mokyklose dirbantys treneriai gali prarasti pedagogų kvalifikaciją ir socialines lengvatas.

Politikams akis atvėrė 12 trenerių pasirašytas kreipimasis, kurį meras A. Visockas paniekinamai pavadino tiesiog „lapeliu“.

Tačiau, kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Įtempta situacija sporto mokyklose pastūmėjo trenerius burtis į profsąjungas. Jau dviejose įstaigose – plaukimo mokykloje „Delfinas“ ir sporto mokykloje „Atžalynas“ – profsąjungos įkurtos.

reklama