Siūlo plėsti išmokų gavėjų ratą: draudimo išmokos nebūtų įskaičiuojamos į pajamas

Socialinių išmokų skyrius
Socialinių išmokų skyrius
  © Edvard Blaževič

Seimo nariai valstiečiai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis siūlo numatyti, kad draudiminių įvykių išmokos nebūtų įskaičiuojamos į asmens ar asmenų pajamas.

Šiuo metu Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas numato, kad skiriant piniginę paramą, įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, šiuo atveju – turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją), išskyrus draudimo išmokas.

Pasak G. Kindurio ir V. Rastenio, dėl šios nuostatos pasitaiko atvejų, kai asmenys, gavę pajamų, kurios yra susijusios su žalos dėl nelaimingo atsitikimo kompensavimu (pavyzdžiui, transporto draudimo atveju, nelaimingo atsitikimo darbe, turto sunaikinimo, sveikatos sutrikdymo (atsitikus nelaimingam įvykiui) dėl draudžiamojo įvykio atveju), gavę žalos atlyginimą iš draudimo bendrovės, praranda teisę į piniginę socialinę paramą, nes susidaro situacija, kai pajamos viršija nustatytą valstybės remiamų pajamų dydį vienam asmeniui.

Būtent dėl to, kaip teigia valstiečiai, siūloma nustatyti, kad skiriant piniginę socialinę paramą, draudiminių įvykių išmokos nebūtų įskaitomos į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas.

„Būtų išvengta socialiai neteisingo teisinio reguliavimo, kuris atimtų iš asmens galimybę gauti valstybės paramą, draudžiamųjų įvykių atvejais“, – pabrėžiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Pasak parlamentarų, įstatymo projekte siūlomiems pakeitimams įgyvendinti papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nereikės, mat esą nedažni draudžiamieji įvykiai neturėtų didelės įtakos piniginei socialinei paramai finansuoti skiriamų lėšų naudojimui.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos Seime įregistruotos trečiadienį.