Pietų Korėjos smogikų būrio istorija: ruošė Šiaurės Korėjos diktatoriaus nužudymui, surengė skerdynes saviškiams

Jie turėjo tapti aukščiausio slaptumo smogikų daliniu, turinčiu užduotį užimti Šiaurės Korėjos tuomečio lyderio Kim Il-sungo rezidenciją.

Tačiau Pietų Korėjos „Dalinys 684“, sukurtas 1968 m. po įžūlaus Šiaurės Korėjos pasikėsinimo į Seulo prezidentūrą, netapo niekuo panašiu.

Eksperimentas sukurti būsimųjų smogikų komandą baigėsi tragedija. Septyni neteko gyvybių nubausti mirties bausme už dezertyravimą arba kriminalinę veiklą ir mirė nuo išsekimo per alinančias treniruotes atokioje saloje. Likę 24 nariai atsisuko prieš savo karinius instruktorius, daugumą jų nužudydami kruviname sukilime.


Silmido sala šiandien, kurioje gyveno ir treniravosi „Būrio 684“ smogikai© CNN


Keisti ir mirtini įvykiai, išsirutulioję Silmido saloje, buvo įslaptinti, kol jų 2006 m. neatskleidė Pietų Korėjos Gynybos ministerijos Tiesos komisija. Jie taip pat tapo didelio populiarumo filmo scenarijumi.

Istorija rezonuoja su šiais laikais, Pietų Korėjai paskelbus naujo elitinio kovotojų dalinio sukūrimą, kurį šalis mato kaip itin svarbią gynybinę priemonę prieš savo branduolinę kaimynę.

„Žinutė yra tokia, kad jeigu Šiaurės Korėja puls Pietų Korėją branduoliniu ginklu, Pietų Korėja imsis persekioti Kim Jong-uną ir sieks jį nužudyti“, – sako Kookmino universiteto profesorius Park Hwee-rhakas.


Seržantas Yang Dong-soo Silmido saloje 1970 m.© CNN

Kaip sukurtas „Dalinys 684“

Pietų Korėjos žvalgyba iš pradžių planavo rekrūtuoti mirties bausmei nuteistus kalinius. Tačiau 2006 m. Gynybos ministerijos ataskaitoje pažymima, kad žvalgybos pareigūnai „rekrūtavo civilius ir paskyrė jiems užduotį šturmuoti Kim Il-sungo rezidenciją“.

Yang Dong-soo, buvęs „Dalinio 684“ instruktorius, CNN pasakojo, kad nariai rekrūtuoti daugiausiai atsižvelgiant į jų fizinę išvaizdą.

„Žvalgybininkai užmegzdavo ryšį su vyrais, kurie atrodė sportuojantys, buvo tvirto sudėjimo ir verbuodavo juos“, pasakojo jis. „Šie žmonės buvo arba batų blizgintojai, laikraštininkai, kino teatrų darbuotojai arba apsauginiai“, – prisiminė Y. Dong-soo.

Yangas buvo 21-erių oro pajėgų savanoris, kai jį dislokavo Silmido saloje, vakarinėje Pietų Korėjos pakrantėje 1970-aisiais. Šiandien sala yra negyvenama. Kelias valandas per dieną ji pasiekiama pėsčiomis, kuomet vandens atoslūgis apnuogina seklumą šalia salos.

reklama

Išblukusioje nuotraukoje, darytoje 1970 m., matyti uniformuotas Yangas priešais palapinę ir medinį galvažudžių būrio ženklą, dekoruotą kaukole ir sukryžiuotais kaulais.

„Tai buvo tikri žmogaus kaulai“, – sako Yangas. Jo teigimu, jam buvo pavesta treniruoti samdinius kovoti plikomis rankomis. „Aš mokiau juos įgūdžių, reikalingų išgyvenimui. O svarbiausia pamoka buvo ta, kad norint išgyventi, privalai žudyti“, – prisiminė jis.

Saloje ir rekrūtams, ir instruktoriams buvo uždrausta bendrauti su išoriniu pasauliu. Treniruotės buvo alinančios ir brutalios. „Per pačias išgyvenimo jūroje pratybas vienas rekrūtas mirė dėl išsekimo“, – sako Yangas.

Iš tiesų nuo 1968 iki 1971 septyni iš 31 būrio narių neišgyveno. Pasak Gynybos ministerijos, dviems vyrams buvo įvykdyta mirties bausmė. Dar vienam vyrui įvykdyta egzekucija už grasinimus instruktoriui. Kiti trys žuvo arba nubausti mirtimi po incidento, kai vyrai pabėgo iš salos ir išprievartavo vietinę moterį.


Dalis vadų, Silmido saloje apmokiusių „Būrį 684“. Aštuoniolika iš jų buvo nužudyti© CNN

Atsigręžė prieš saviškius

Per savo trejus saloje praleistus metus, „Dalinio 684“ nariai niekada nebuvo dislokuoti į Šiaurės Korėją. Negana egzekucijų, mirčių ir izoliacijos, esminiai vadų pažadai buvo sulaužyti.

2006 m. Tiesos komisija pateikė išvadą, jog po pirmųjų trijų mėnesių Silmido saloje, vadai nustojo mokėti samdiniams atlyginimus ir ėmė maitinti juos prastos kokybės maistu.

Ir tada kažkas nutiko. 1971-ųjų ugpjūčio 23-iosios ryte samdytieji žudikai atsigręžė prieš savo vadus.

Yangas pasakoja, kad ruošėsi vykti į žemyninę Korėją mėnesinių atsargų, kai tą rytą išgirdo šūvius.

reklama

„Iš pradžių pamaniau, kad Šiaurės Korėjos specialiosios pajėgos išsilaipino perimti salą“, – sako jis. Tačiau tada rekrūtas peršovė jam kaklą. Dabar 68-erių Yangas rodo blyškiai rausvus randus ant kaklo, kurie vis dar žymi kulkos padarytas įeinamąją ir išeinamąją žaizdas.

„Kai atsibudau, kraujavau iš kaklo, aplinkui instruktoriai buvo žudomi samdinių arba nuo jų bėgo, arba buvo pakartotinamai peršaunami, idant būtų aišku, jog yra nebegyvi. Tai buvo chaosas“, – tvirtina Yangas.

Jis nušliaužė iki tamsių, austrėmis padengtų akmenų, juosusių paplūdimį. Gausiai kraujuodamas, jis pasislėpė po jais ir meldė Dievo, kad buvę mokiniai jo nerastų. Ir nors Yango nerado, „Dalinio 684“ nariai saloje nužudė 18 savo instruktorių. Tačiau tuo jie neapsiribojo.

Žudikai pasiekė žemyninę šalies dalį ir užgrobė į Seulą vykstantį autobusą, kur jie susirėmė su kariais ir policija. Dešimtys saugumo pareigūnų ir civilių žuvo bei buvo sužeista.


Vienas iš sprogimą autobuse išgyvenusių „Būrio 684“ narių išnešamas į Pietų Korėjos saugumiečių© CNN

Kautynės baigėsi, kai sprogimas autobuse nužudė 20 sukilėlių. Keturi sprogimą išgyveno, vėliau buvo slapta tardyti ir nuteisti mirties bausme 1972 m. kovo 10 d. „Po egzekucijos, kūnai šeimoms nebuvo perduoti“, – rašoma Gynybos ministerijos 2006-ųjų ataskaitoje.

Tiesos komisija nustatė, kad oro pajėgų vadai, buvę atsakingais už „Dalinį 684“, ėmėsi dangstymo, degino dokumentus, susijusius su aukų pareikalavusia nesėkme. „Tiesa dėl incidento tapo atidžiai prižiūrima paslaptimi“, – rašoma komisijos išvadose.

Praėjus beveik pusei amžiaus, matyti ženklai, jog Pietų Korėjos kariuomenė vengia praeities klaidų, kurdama savo naująjį dalinį. Apie jį, pavadintą „Specialiųjų užduočių brigada“ atskleidžiama labai nedaug detalių. Kitaip nei pirmtakas, sudarytas vien iš civilių savanorių, šis sudarytas iš aukščiausios parengties kariuomenės specialiųjų pajėgų.

Praėjusį rugsėjį gynybos ministras Song Young-moo įstatymų leidėjams sakė, jog sukomplektuoti naująjį dalinį užtruks apytikriai metus. Gruodį Pietų Korėjos kariuomenė neviešoje ceremonijoje pažymėjo smogikų dalinio sukūrimą.

Nacionalinės Asamblėjos (Pietų Korėjos parlamentas – vert. past.) pareigūnas CNN sakė, kad šalies gynybos ministerija planuoja artimiausiais metais skirti 57,7 mlrd. vonų (50 mln. JAV dolerių) brigados aprūpinimui reikiamais ginklais ir amunicija. Kaip patvirtino kitas parlamentaras pirkinių sąraše yra per sienas „matantys“ radarai, „savižudžiai“ dronai ir granatsvaidžiai.

reklama

Turistų traukos vieta

Korėjiečių kino statytojai Silmido įvykių istoriją pavertė labai populiariu filmu, kinuose pasirodžiusiu 2003 m., kuriame atgamintos originalios kareivinės, treniruočių poligonas jų tikrosiose vietose saloje.

Filmas taip pat turėjo pagražinimų, primenančių Antrojo pasaulinio karo klasika tapusį „The Dirty Dozen“, mat kai kurie „Dalinio 684“ rekrūtai parodyti kaip nusikaltėliai, priversti prisijungti prie valstybės kontroliuojamo galvažudžių būrio.

Tiek Gynybos ministerijos Tiesos komisija, tiek likęs gyvas „Dalinio 684“ amžininkas patikina, kad nusikaltėliai nebuvo grupės nariais. Nepaisant kontroversijų, filmas įžiebė nacionalinę diskusiją apie Silmido salos įvykius.

Šiandien vietos savivalda yra iškabinusi plakatus, nurodančius į filmą apie salą, čia rodomi aktoriai, o taip pat ir nešlovingasis „Dalinio 684“ kaukolės ir kaulų ženklas.

reklama


Skerdynės, prasidėjusios Silmido saloje, įkvėpė filmo kūrėjus© CNN

Užakęs šulinys ir keli pamatai yra viskas, kas liko iš tikrosios treniruočių aikštelės, kuri buvo įkurta ant kalvos, atsiverianti vaizdu į jūrą.

Yangas galiausiai atsistatė po patirtų sužalojimų ir daugiau kaip 30 metų praleido mokydamas meno mokyklose. Jis išleido memuarus apie būrį ir dažnai šnekasi su bažnyčios būreliais apie tai, kaip dieviška pagalba jį saloje išgelbėjo. Jis atsisako smerkti ką nors už skerdynes.

„Jie (būrio nariai) neturėtų būti traktuojami kaip maištininkai. Jie yra aukos. Jie buvo jauni vyrai, kurie paaukoti. Apmokytojai kaip mes taip pat buvome aukos“, sako jis.

Pietų Korėjos smogikų būrio istorija: ruošė Šiaurės Korėjos diktatoriaus nužudymui, surengė skerdynes saviškiams

Dalis vadų, Silmido saloje apmokiusių „Būrį 684“. Aštuoniolika iš jų buvo nužudyti
+4