Anykščių biudžetą valdžia pristatė sau – nebuvo nei opozicijos, nei verslininkų, nei gyventojų

180 tūkst. eurų numatoma skirti Siaurojo geležinkelio muziejaus rekonstrukcijai.
180 tūkst. eurų numatoma skirti Siaurojo geležinkelio muziejaus rekonstrukcijai.
© Anykščių rajono savivaldybė

Pirmadienį Anykščių kultūros centro mažojoje salėje visuomenei ir verslininkams buvo pristatytas 2018 metų rajono biudžeto projektas. Tiesa, nei visuomenė, nei verslininkai pristatymu nesusidomėjo. Renginyje dalyvavo tik rajono vadovai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai. Nesuinteresuotų asmenų, redakcijos skaičiavimais, buvo mažiau nei dešimt.

reklama

Biudžetas auga

Prieš rajono biudžeto pristatymą Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė pakvietė visus susirinkusius į ekskursiją po renovuotas patalpas. Kultūros centro pastato remontas truko gal dešimt metų ir pagaliau jis baigtas. Vaikščiodamas po kultūros centrą Anykščių meras Kęstutis Tubis gyrė UAB „Anrestas“ statybininkus. „Kai nori – tai gali dirbti kokybiškai“ – anykštėnų statybininkų darbą vertino rajono vadovas.

O grįžus į kultūros centro mažąją salę Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pranešė, kad rajono biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės internetinėje svetainėje ir iki vasario 1 dienos (renginys vyko sausio 29-ąją) visi rajono gyventojai gali teikti pasiūlymus, kaip perskirstyti biudžetą. Tiesa, gyventojai, kurie pageidauja kam nors skirti papildomų lėšų, patys turi pasiūlyti, iš kurios eilutės tuos pinigus paimti.

„Pasiūlymas turi būti pasirašytas vardu, pavarde. Į anoniminius laiškus nereaguosime“, – kalbėjo A.Gališanka.

reklama

Meras K. Tubis džiaugėsi, kad 2017 metais rajonas sutaupė 2 mln. 26 tūkst. eurų – šios lėšos perkeltos į 2018 metų rajono biudžetą.

2017 metų planuotas rajono biudžetas buvo 24 mln. 556 tūkst. eurų, šių metų – 24 mln. 748 eurai. Pernykštis 2 mln. 26 tūkst. eurų likutis susideda iš dviejų pagrindinių dėmenų – 566 tūkst. eurų gautų viršplaninių lėšų bei 1 mln. 460 tūkst. nepanaudotų lėšų dėl užsitęsusių projektavimo darbų ar planuotų, bet neįgyvendintų projektų. 

Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Danuta Gruzinskienė po renginio „Anykštai“ sakė, jog biudžeto augimo dėl lėšų perkėlimo nederėtų laikyti formaliu, nes ir ankstesniais metais buvę tokie perkėlimai. 

„Plika akimi matyti, kad rajono biudžetas auga, jog atsiranda daugiau lėšų veikloms ir įstaigų reikmėms“, – dėstė D.Gruzinskienė.

Tradiciškai daugiau nei pusė rajono biudžeto lėšų 2018 metais bus skirta švietimui bei socialiniai apsaugai. Rajone mažėja mokinių skaičius, tačiau šiek tiek auga lėšos skiriamos vienam mokiniui, todėl bendra Anykščių švietimo įstaigoms planuojama suma išlieka praktiškai tokia pati - per 9,5 mln. eurų. 

reklama

Procentais dalinant pagal sritis švietimui tenka 36,27 proc. (pernai 36,15 proc.), socialinei apsaugai – 19,93 proc. (19,23), poilsiui, kultūrai ir religijai – 12,5 proc. (17,71), bendrosioms valstybės paslaugoms 12,12 proc. (11,97), būstui ir komunaliniam ūkiui – 7,75 proc. (5,07), ekonomikai – 7,32 proc. (6,17), viešajai tvarkai 2,6 proc. (2,45), sveikatos apsaugai – 0,9 proc. (0,81), aplinkos apsaugai – 0,47 proc. (0,35), gynybai – 0,09 proc. (0,09). Po pastarąja eilute „paslėptas“ savivaldybės administracijos civilinės saugos specialisto Gintaro Vaičiūno etatas. 

Pastebimai mažėja lėšos skiriamos kultūrai, tačiau to mažėjimo priežastis – pagaliau baigtas kultūros centro pastato renovavimas, pernai šioms amžiaus statyboms buvo numatytos lėšos, šiemet nebereikia numatyti.

Iš Anykščių kultūros įstaigų didžiausias biudžetas bus Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio muziejaus (809 tūkst.) bei Anykščių kultūros centro (758 tūkst.). Visų trijų miesto mokyklų biudžetai dar didesni – J.Biliūno gimnazijos 2018 metų biudžetas – 1 mln. 85 tūkst., A.Baranausko pagrindinės mokyklos – 996 tūkst., A.Vienuolio progimnazijos – 852 tūkst. eurų.

Bus pinigų ir statyboms, ir verslo paramai

Pinigai rajono biudžete sudėlioti ne tik pagal įstaigas ir veiklos sritis, bet ir pagal programas. Biudžeto programų kuratoriai paskirti pagal veiklos sritis. Jiems Anykščių kultūros centre buvo patikėta paaiškinti, kaip bus naudojamos jų kuruojamų programų lėšos. 

reklama

Darnios kurortinės plėtros programą kuruojanti savivaldybės administracijos vyriausioji kultūros specialistė Audronė Pajarskienė aiškino, kad 55 tūkst. eurų numatyta skirti komunikacinių priemonių įgyvendinimui, iš šių priemonių ji išskyrė „didžiulio ekrano mieste statybas“, kuriame turėtų būti viešinama savivaldybės informacija. 

Taip pat ketinama rekonstruoti J. Biliūno antkapinį paminklą, Kunigiškių muziejų, remontuoti J. Tumo Vaižganto paminklą Svėdasuose. 180 tūkst. eurų numatoma skirti Siaurojo geležinkelio muziejaus rekonstrukcijai, numatytos lėšos miesto želdinių plotų projektavimui.

Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programą pristačiusi administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė kalbėjo apie Okuličiūtės dvarelio rekonstrukciją bei Tilto gatvės konversiją. Pastarojo projekto sąmatos – per 1 mln.600 tūkst. eurų, didžiąją dalį lėšų tikimąsi gauti kaip europinį finansavimą. 2018 metais smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas bus 5 tūkst. didesnis nei pernai ar užpernai – verslo paramai šiais metais planuojama skirti 45 tūkst. eurų.

Žemės ūkio vietovių vystymo programą pristatęs Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis aiškino, kad pirmą kartą biudžete numatyta pastebima suma (20 tūkst. eurų) kaimo verslo skatinimui. Taip pat didėja melioracijai skiriamos savivaldybės lėšos.

Apie švietimo programą kalbėjusi laikinoji savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Nijolė Pranckevičienė džiaugėsi, kad jau pernai Anykščių švietimo įstaigoms pavyko sutaupyti lėšų ir beveik 100 tūkst. eurų išleista modernios įrangos įsigijimui. 2018 metų biudžete (prie švietimo programos) numatomos lėšos Kurklių seniūnijos administracijos perkėlimui į Kurklių mokyklą bei A.Vienuolio progimnazijos patalpų remontui. Šioje mokykloje yra dvi sporto salės, apatinę sporto salę planuojama rekonstruoti, ją paversti specializuota, imtynininkams skirta sporto sale.

reklama

Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas vardino gatves ir kelius, kurie bus remontuojami ar rekonstruojami 2018-aisiais. Jis sakė, kad tęsiant Anykščių A.Vienuolio gatvės rekonstrukciją, šios gatvės susikirtime su Troškūnų gatve bus įrengta žiedinė sankryža.

Pakelėse eurai nesimėto

Po biudžeto pristatymo kalbėjęs Seimo narys Antanas Baura džiaugėsi gražiu rajono biudžetu. „Pozityviai nuteikia biudžeto projektas – jeigu atsiranda pinigėlių, norėtųsi, kad jie būtų skiriami darbo vietų kūrimui. Paramos verslui fondas didėja, norėtųsi jį dar šiek tiek padidinti“, – kalbėjo A.Baura. 

Jis pasidžiaugė, kad šiomis dienomis Anykščių miesto ir rajono vaikų darželius pasieks Ramūno Karbauskio ir Andrius Mamontovo fondo „Švieskime vaikus“ dovanos – 120 tautinių kostiumų. Tautiniai kostiumai bus padalinti visiems Anykščių miesto ir rajono vaikų darželiams. Tautiniai kostiumai Lietuvos vaikams siuvami už asmenines R. Karbauskio lėšas. Jis šiam gražiam tikslui skyrė pusę milijono eurų.

Biudžeto pristatymą vainikavo meras K. Tubis. „Taupome lėšas. Jei kelias tiesiamas – pakelėse eurai ir litai nesimėto. Dauguma vadovų esate skatinami ir būsite skatinami už dorą darbą. 2018-aisiais su esamais pinigais reikia padaryti kiek galima daugiau darbų, juntamų ir matomų žmonėms“, – kalbėjo meras K. Tubis.

reklama

Rajono biudžetas bus tvirtinamas neeiliniame rajono Tarybos posėdyje.

Meras su vadovais nori kalbėtis tik viešai

Nesuinteresuoti asmenys rajono biudžeto pristatymu, regis, nelabai domėjosi. Tiesa, kelis klausimus apie biudžetą valdininkams uždavė buvęs savivaldybės „žalias patrulis“, vienos iš miesto seniūnaitijų seniūnaitis Rolandas Lančickas. 

Iš rajono Tarybos opozicijos renginyje dalyvavo tik liberalas Saulius Rasalas, kuris iš salės išėjo nesibaigus biudžeto pristatymui.

Kalbant apie verslo santykį su rajono valdžia – situacija, matyt, švelniai tariant, yra įdomi. Anykščių vadovų klubas kvietė merą K. Tubį į susitikimą su vadovais. K. Tubis savo ruožtu vadovus pakvietė į viešą rajono biudžeto pristatymą Anykščių kultūros centre. Į kultūros centro renginį atvyko tik tie Vadovų klubui priklausantys vadovai, kurie dirba savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir vienintelis „pašalinis“ – ŽŪK „Ažuožerių sultys“ direktorius Regimantas Butvydas.

reklama