Potvynis Kretingos Kapų gatvėje: po namus braido žvejo batais

Nors dabar sausis, potvynis Kretingos Kapų gatvėje – lyg rudenį ar pavasarį.
Nors dabar sausis, potvynis Kretingos Kapų gatvėje – lyg rudenį ar pavasarį.
  © „Pajūrio naujienos“

Dėl nesibaigiančių liūčių Kretingoje užtvindyta Kapų gatvė – žemiausioje vietoje esančių namų pamatus ir rūsius apsėmęs vanduo pakilo kone metrą, paskandindamas žmonių maisto atsargas, malkas, daiktus. Šių namų gyventojams pradėjus šauktis pagalbos, vandentiekio ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirodė esančios bejėgės prieš lietaus stichijos padarinius.

Iš tvenkinio – lyg iš perpildyto dubens

reklama

„Patvinę taip, kad rūsio durys ligi pusės apsemtos. Nusipirkau žvejo batus, kad galėčiau nusileisti į apačią. Vanduo jau liejasi per namų slenksčius, semia grindis“, – guodėsi į „Pajūrio naujienų“ redakciją paskambinęs Kapų g. 2 šeimininkas Donatas Prialgauskas.

Vyras sakė, kad vanduo tvinsta iš šalia esančio tvenkinio, šį rudenį pavirtusio galingu ežeru. Penkios apsemtos sodybos ir išsidėsčiusios aplink jį. Nedidelis tvenkinys kažkada buvęs iškastas tam, kad į jį subėgtų lietaus vanduo, mat šioje gatvėje nėra centralizuotos lietaus kanalizacijos. Tvenkinys priklauso Kapų g. 6 sodybos šeimininkams, tačiau visą laiką tarnavo kaip lietaus nuotekų rezervuaras ir aplinkiniams gyventojams.

Pliaupiant lietui, tvenkinys šį rudenį grėsmingai pildėsi vandens, o persipildęs išsiliejo per kraštus, tvindydamas ne tik artimiausius namus, bet pasiekdamas ir atokiau esančių sodybų kiemus.

reklama

Puslankiu nuo J. Jablonskio gatvės pradžios Kretingos evangelikų liuteronų ir stačiatikių kapinių link užsukančios Kapų gatvės gyventojai Danutė ir D. Prialgauskai, Janina Žylienė ir Genovaitė Mikalauskienė tvirtino jau gruodį kreipęsi pagalbos į bendrovę „Kretingos vandenys“, Kretingos rajono merą Juozą Mažeiką, apie situaciją pranešę ir Seimo nariui Antanui Vinkui.

Tačiau žmonės tvirtino skubios pagalbos nesulaukę – ugniagesiai ėmė darbuotis tik praėjusį penktadienį.


Sausio potvynis Kretingos Kapų gatvėje

Sausio potvynis Kretingos Kapų gatvėje© „Pajūrio naujienos“

Neturi nei siurblio, nei žarnų

„Iš pradžių buvo atvykęs meras ir davė nurodymą „Kretingos vandenims“ išpumpuoti vandenį – dirbti paromis, kiek reikės, kol ištuštins tą prūdą. Bet pusdienį papumpavęs sugedo jų siurblys. Po Naujųjų skambinau inžinieriui, teiravausi, ar pataisė siurblį, – šis nieko nežadėjo. Tada skambinau merui – siūliau susidėti ir kartu pirkti siurblį, jei jau neišgali patys“, – kalbėjo D. Prialgauskis.

Jam antrino G. Mikalauskienė: „Suprantame, kad situacija tokia dėl lietaus, bet patys iš jos nebeišsivaduojame. Ir visai nejuokinga, kai visam Kretingos rajonui teturi tik vieną siurblį, galintį pumpuoti vandenį.“

Praėjusį ketvirtadienį, D. Prialgausko žodžiais, buvo atvykę ugniagesiai, tačiau apsisuko ir išvyko: neva jų turimos žarnos per trumpos, o variklis apsineš žolėmis. Svarstė, kur dėti ištrauktą vandenį.

Kapų g. gyventojai sakė, jog rajono vadovai jiems paaiškino: yra parengti lietaus nuotekų tinklų planai, ir jie galėsią prisijungti prie dabar renovuojamos J. Jablonskio gatvės tinklų, tačiau reikia sulaukti pavasario. „Bet jeigu nesiliaus lietus, užtvins ir mūsų gyvenamosios patalpos – nemiegosim gi vandenyje. Kylantis vanduo gali pasiekti ir kapines, nejaugi lauks, kol išplaus kapus“, – baiminosi jie.


Sausio potvynis Kretingos Kapų gatvėje

Sausio potvynis Kretingos Kapų gatvėje© „Pajūrio naujienos“

Panašios situacijos nėra buvę

Situaciją gerai žinantis J. Mažeika sakė iš pradžių davęs nurodymą „Kretingos vandenims“ pašalinti vandenį iš tvenkinio, bet, sugedus jų siurbliui, kreipėsi pagalbos į Kretingos rajono savivaldybės Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir ugniagesiai buvo įpareigoti išpumpuoti vandenį.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Nerijus Ciparis neslėpė, kad, pirmąsyk atvykus į Kapų gatvę, paaiškėjo, jog problema rimtesnė, negu jie manė, ir nebuvo tinkamai tam pasirengę.

„Kadangi gaisrinės automobilio įsiurbimo žarna tėra 8 m ilgio, komandai duota užduotis ją pailginti iki 25 m, nes mums iškeltas tikslas – ne sausinti pievą, o išvalyti tvenkinį. Manome, kad gali tekti išpumpuoti iki 1 tūkst. kub. m vandens, todėl nebuvo aišku, kur jį dėti. Teko tartis su „Kretingos vandenimis“, bet tądien jie taip pat dar nežinojo“, – „Pajūrio naujienoms“ praėjusį ketvirtadienį aiškino N. Ciparis.

Jis neslėpė numanąs, kad, kitądien grįžus prie darbų, ugniagesių automobilis įklimps į purvą, todėl ketina pasirengti ištempti jį traktoriumi.

„Dar nėra buvę panašios situacijos rajone, kad tektų gelbėti žmones nuo potvynio tokiame tankiai apgyvendintame kvartale“, – prisipažino N. Ciparis.

Ligi pavasario – Sizifo darbas

Kol vandens ūkio siurblys remontuojamas, J. Mažeika sakė prašęs N. Cipario išrinkti naują galingą siurblį, kurio pirkimą finansuos savivaldybė. Ugniagesių vadovo žodžiais, siurblys, galintis per 1 val. išpumpuoti apie 60 kub. m vandens, kainuos 600–700 eurų. Juo papildysią savo tarnybos inventorių.

„Į gaisrininkus kreipėmės, kad gelbėtų iš bėdos. Kai „Kretingos vandenys“ suremontuos siurblį, jie turės perimti ir šios vietos priežiūrą“, – teigė meras.

Jo žodžiais, vykdant J. Jablonskio gatvės rekonstrukciją ruože, į kurį įsikerta Kapų gatvė, jau yra pakloti lietaus nuotekų tinklai. Tačiau gyventojams reikia sulaukti pavasario, kol bus užbaigta visos gatvės renovacija ir šios gatvės tinklai prijungti į bendrą miesto lietaus nuotekų sistemą. Tada prie lietaus nuotekų sistemos galės prisijungti ir Kapų gatvės gyventojai.

„Kol kas išeitis – nutraukinėti vandenį. Teisybė, tai – Sizifo darbas: išpumpuoji, ir vėl pratrūksta dangus, tvenkinys persipildo. Suprantame žmonių bėdą, tačiau belieka pasiguosti, kad ne uraganai ar drebėjimai niokoja mūsų turtą, o lietus“, – kalbėjo J. Mažeika.

reklama

Potvynis Kretingos Kapų gatvėje: po namus braido žvejo batais

Nors dabar sausis, potvynis Kretingos Kapų gatvėje – lyg rudenį ar pavasarį.