Vietoj moksleivių į Raudonės pilį sumanyta įkelti seniūnijos valdininkus

Raudonės pilyje įsikūrusi mokykla trukdo rasti jai investuotoją?
Raudonės pilyje įsikūrusi mokykla trukdo rasti jai investuotoją?
  © „Šviesos" archyvas
Lukas Pileckis | ŠVIESA
2017-11-05 20:16

Mokyklą iš pilies į seniūnijos pastatą, o seniūniją – į pilį. Tai sukėlė nerimą Raudonės bendruomenei, kuri apie tokius valdžios svarstymus sužinojo atsitiktinai. Aplink pilį ir pilyje sukasi beveik visas raudoniškių gyvenimas, žmonės stebisi, kad tokios diskusijos pradėtos be jų. Valdžia savo ruožtu gyventojus ramina – niekas nebus sprendžiama be jų, tačiau būtina ieškoti išeities iš dabartinės padėties.

Mokykla liktų be savo kiemo

reklama

Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas tikina, kad nieko nežinojo apie savivaldybėje vykusį pasitarimą, kuriame Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas, meras Skirmantas Mockevičius ir administracijos direktorė Vida Rekešienė aptarė miestelio ir bendruomenės reikalus.

„Pavasarį ėjo kalba, kad mokykla galbūt bus perkelta į seniūniją. Visą vasarą turėjom įtikinėti žmones, kad šie mokslo metai dar vyks pilies pastate, nes kitaip jie vaikus būtų į kitas mokyklas leidę. Tačiau dabar žiūrim, kad šitas reikalas neaišku nuo kada bręsta be mūsų žinios“, – stebėjosi Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius V. Staponas.

Direktorius tvirtina nesuprantantis, kaip diskusijos dėl tokių svarbių sprendimų gali vykti be mokyklos ir visos bendruomenės žinios.

reklama

Mokyklos vadovas nelabai įsivaizduoja, kaip į seniūnijos pastatą, kuris kol kas neatitinka švietimo įstaigoms keliamų reikalavimų, būtų galima perkelti mokyklą. Reiktų ne tik dabartinius valdininkų kabinetus pritaikyti mokinių poreikiams, tačiau visiškai neaišku, kaip tektų spręsti sporto bei aktų salės problemą.

Į seniūniją (nuotr.) perkelta mokykla realiai liktų be kiemo, ir vaikams nebūtų kur išeiti per pertraukas. Direktoriui sunkiai įsivaizduojama ir tai, kaip būtų sprendžiamas šalia esančios ir alkoholiu bei tabako gaminiais prekiaujančios parduotuvės likimas. Įstatymai draudžia tokiu atstumu nuo mokyklų prekiauti svaigalais ir rūkalais, todėl parduotuvę tektų arba uždaryti, arba iškelti.

„Tikrai nesilaikau įsikibęs savo darbo vietos. Puikiai suprantu, kad mokykla gali būti uždaryta. Tačiau nesuprantu, kodėl reikia bloginti sąlygas mokiniams, mokytojams, bendruomenei, o pagerinti seniūnijai – kelis darbuotojus iškelti į pilį, o kelias dešimtis – į seniūniją“, – svarstė V. Staponas.


Raudonės seniūnijos pastatas

Raudonės seniūnijos pastatas© „Šviesos" archyvas

Piktinosi seniūno pozicija

Savivaldybėje prasidėję svarstymai nemaloniu siurprizu tapo ir Raudonės bendruomenės pirmininkui Vytui Urbštui, ir seniūnaičiui Aivarui Sabaliauskui.

„Nežinau, ar čia visose seniūnijose taip, kad nebendraujama nei su seniūnaičiais, nei su bendruomenių pirmininkais. Tai kam mes apskritai reikalingi? Yra miestelio bendruomenė, mokyklos bendruomenė. Tačiau niekas nieko nežino apie tokius svarbius dalykus, sužinome tik atsitiktinai. Dabar seniūnas yra kaip dievas – nusprendė, ir viskas“, – kalbėjo V. Urbštas.

Raudonės seniūnaitis A. Sabaliauskas pritarė. Pasak jo, kiek per pastaruosius pora mėnesių teko bendrauti su seniūnu Č. Meškausku, nebuvo nė karto kalbama apie planus į seniūnijos pastatą perkelti mokyklą, o seniūniją įkurdinti pilyje.

„Prieš mėnesį ar pusantro seniūno klausiau, kaip yra. Sakė, kad niekas nieko nekalba, niekas nieko nežino, niekas nenumatyta. Dabar viskas – mokyklos perkėlimas“, – stebėjosi A. Sabaliauskas.

reklama

Parduotuvė prie seniūnijos priklauso A. Sabaliauskui. Vyras svarsto, ką reikės daryti, jei dėl mokyklos perkėlimo teks parduotuvėje atsisakyti prekybos alkoholiu ir cigaretėmis. Be šių prekių parduotuvė neišsilaikytų. „Jei bus priimti tokie sprendimai, teks reikalauti kompensacijos. Tačiau vėl – su mumis net nesikalbėta apie pasekmes“, – sakė verslininkas.


Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas

Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Staponas© „Šviesos" archyvas

Neliks net pradinės mokyklos?

Raudonės pagrindinės mokyklos direktorius V. Staponas (nuotr.) liūdnai juokauja, kad kai su žmonėmis valdžia nesikalba, jie patys yra priversti analizuoti veiksmus ir daryti išvadas. Šios, žinoma, gali būti ir neteisingos. Tačiau bendruomenei kitos išeities kol kas nepalikta.

„Galima visaip galvoti. Tačiau tarybos posėdyje vienintelei Veliuonos mokyklai per visą istoriją buvo leista komplektuoti klasę su šešiais mokiniais. Veliuonai leido. Su intencija, kad kitais metais bus vykdoma mokyklų reorganizacija. Ką tai reiškia? Reikia užpildyti Veliuonoje klases? Jei iš mūsų pajuda vaikai, užsipildo klasės Veliuonoje“, – sakė V. Staponas.

Direktorių stebina ir kalbos, kad mokyklą reikia iškelti, nes kol ji pilyje, įstatymas čia neleidžia organizuoti švenčių, prekiauti alkoholiu. „Tačiau seniūnija yra savivaldybės įstaiga, jai galioja tas pats alkoholio kontrolės įstatymas kaip ir švietimo įstaigai“, – sakė V. Staponas.

Direktorius neatsistebi, kad apie valdininkų planus perkelti mokyklą nieko nežino tėvai. „Galbūt, kai sužinos, nereiks jokio perkėlimo. Galbūt jiems netiks seniūnijos pastatas ir jie tiesiog vaikus išveš į kitas mokyklas, o Raudonėje neliks net ir pradinės mokyklos“, – svarstė V. Staponas.


Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas

Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas© „Šviesos" archyvas

Veliuona siurbia mokinius

Raudonės seniūnas Č. Meškauskas (nuotr.) tikino, kad bendruomenės išvados skubotos. Savivaldybėje seniūno iniciatyva įvyko paprasčiausias darbinis pokalbis, per kurį buvo svarstoma, kaip išsaugoti miesteliui bent pradinę mokyklą, tačiau kartu atsižvelgiant į savivaldybės tikslą – surasti investuotoją piliai, kad šios išlaikymo kaštai negultų ant savivaldybės biudžeto.

„2018-aisiais Raudonės mokykla taps kažkokios mokyklos filialu, dėl to ir buvau pas merą. Patirtis rodo, kad prijungus prie kitos, mokykla paprastai uždaroma. Tarkim, kai Vytėnų mokyklą prijungė prie Skirsnemunės, ją automatiškai uždarė. Visiškai suprantu mokyklos direktorių: kam jam rūpestis kitu kaimu – pasiunčiau autobusiuką ir atsivežiau mokinius. O man rūpi miestelis“, – sakė seniūnas.

Todėl Č. Meškauskas aiškino dar rugpjūtį per mokyklų direktorių susirinkimą savivaldybėje vadovams pasakęs būti garbingiems ir nevogti vieniems iš kitų vaikų.

„Būna, atvažiuoja pas tėvus, turi savo metodus, prikalbina. Negi logiška, kai iš Raudonėnų vaiką praveža pro Raudonę ir veža į Veliuoną? Nelogiška. Tokių vaikų šiandien, kurie vežami į kitas mokyklas, yra 21. Mes visi už tai mokam, ir nemažai. Kas liks iš miestelio, jei neliks ir mokyklos. Man svarbu, kad miestelis būtų panašus į miestelį. Tą ir sakiau rajono vadovams, tarėmės, ką toliau daryti“, – sakė Č. Meškauskas.

Tačiau, pasak seniūno, per pasitarimą jokių konkrečių sprendimų dėl mokyklos perkėlimo nepriimta. Juolab kad kol kas nėra investuotojo, kuris norėtų perimti pilį.

„Jei mokykla išeis iš pilies, tačiau neateis verslas, savivaldybei nuo to nepalengvės. Kiek kainavo pilis, tiek kainuos. Tačiau kai Veliuona nuo mūsų nachališkai siurbia vaikus, tai aš keliu bangas. Gal dėl to gausiu per galvą, bet man tai svarbu. Todėl kviesiu bendruomenę į susirinkimą ir kalbėsimės, nes jau pats laikas numatyti strategiją. Reikia žinoti, ką darom, nes labiausiai bijau, kad Veliuona atsiųs autobusiuką ir vaikus išsiveš, ir bus viskas“, – sakė Č. Meškauskas.

Seniūnas tikina, kad kol kas jokių konkrečių planų dėl pilies nei seniūnija, nei savivaldybė neturi. Tačiau Č. Meškauskas žada, kad bet kokiu atveju miesteliui ir mokyklai privalės likti sporto ir aktų salė.

„Negali būti, kad liktume be šių objektų. Pilies salės tam ir yra. Dėl to niekas nestatė jokių salių, jokių objektų, nes turim pilį. Manau, kad nuomojant pilį verslui negalima išnuomoti šiaurinio flygelio“, – sakė Č. Meškauskas.

Pilies su mokykla esą neims

Rajono meras Skirmantas Mockevičius teigė, kad susitikus su seniūnu Č. Meškausku buvo paprašyta pasvarstyti apie mokyklos perkėlimą iš pilies į seniūnijos pastatą. Tačiau kol kas tai tik galimybių paieška, kuri niekaip neturėtų kenkti pagrindiniam tikslui – išsaugoti mokyklą Raudonėje.

„Bendruomenė turėtų džiaugtis, nes mūsų visų tikslas – kad bet kokiu atveju išliktų miestelyje mokykla. Kalbėsimės su tėvais, kad vaikai mokytųsi Raudonėje, o ne važinėtų į aplinkines mokyklas. Antra užduotis – pritaikyti pilį turizmo poreikiams. Todėl prašome, kad seniūnas ir kiti pagalvotų, ar galima perkelti mokyklą į seniūnijos pastatą. Trečias dalykas, kurį aptarėme per susitikimą – parko projektas, svarbu, kad parkas derėtų, būtų pritaikytas miestelio ir turizmo poreikiams“, – sakė meras.

Pasak S. Mockevičiaus, apie tai, kad anksčiau ar vėliau pilį reikės pritaikyti turizmui ir verslui, kalbama nuolat. Tačiau pastatu besidomintiems galimiems investuotojams reikia konkretumo, ką jie gaus – visą pilį, ar dalį, su parku ar be jo.

„Visi suprantame, kad pilies su mokykla niekas neims. Kai kalbame su žmonėmis, kalbame apie galimybes investuoti į tuščią pastatą“, – sakė S. Mockevičius.