Paskelbtas konkursas į NŽT direktoriaus vietą

Nacionalinė žemės tarnyba
Nacionalinė žemės tarnyba
© Edvard Blaževič
ELTA
2017-09-14 09:02

Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pareigoms eiti. Tikimai, kad naujasis vadovas užtikrins skaidrią institucijos veiklą ir atkurs pasitikėjimą ja.

„NŽT išgyvena reorganizacijos, permainų etapą, todėl ypač svarbu, kad į šias pareigas kandidatuotų puikių vadovavimo įgūdžių turintis, ambicingas ir kardinalių pokyčių į tarnybos veiklą įnešti galintis profesionalas", - sako žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Būsimas vadovas, anot ministro, privalo turėti stiprias tiek vadovo, tiek lyderio kompetencijas, gebėti sutelkti kolektyvą permainoms, būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti ambicijų pakelti įstaigos prestižą bei pasitikėjimą žemėtvarkos sistema Lietuvoje apskritai.

Buvusį NŽT vadovą Danielių Kuprį dėl kylančio nuolatinio interesų konflikto ir tuo šiurkščiai pažeidžiamų teisės aktų žemės ūkio ministras B. Markauskas atleido rugpjūčio 4 dieną. Tokį įsakymą ministras pasirašė, atsižvelgdamas į tarnybinio tyrimo metu nustatytus faktus bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išvadas ir rekomendacijas, taip pat įvertindamas aplinkybę, kad D. Kupriui kyla nuolatinis interesų konfliktas ir tuo šiurkščiai pažeidžiami teisės aktai, primena ELTA.

D. Kuprys savo vardu yra sudaręs valstybinės žemės nuomos sutartis ar pateikęs prašymus dėl jų sudarymo skirtinguose rajonuose. Žemės ūkio ministerijoje sudaryta komisija atliko tarnybinį patikrinimą D. Kuprio atžvilgiu įtariant, kad jis galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus nuomojantis ar siekiant išsinuomoti valstybinę žemę. Komisijos išvada dėl padaryto tarnybinio nusižengimo buvo perduota įvertinti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Abiejų institucijų verdiktas buvo vieningas - padarytas tarnybinis nusižengimas.

NŽT - užtikrina didžiausio valstybės ir visuomenės turto - žemės - apsaugą. Ši Žemės ūkio ministerijai pavaldi institucija yra atsakinga už valstybės funkcijų įgyvendinimą žemės tvarkymo ir administravimo srityje.

Šiuo metu patikėjimo teise NŽT valdo per 1,05 mln. ha Lietuvos Respublikos valstybinės žemės.