EBPO ekspertai: džiaugtis dar anksti, tačiau Lietuva žengia teisingu keliu

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius
  © Dmitrijus Radlinskas
Alfa.lt
2017-07-20 11:56

Ketvirtadienį ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų delegacija, vadovaujama vyriausiojo Lietuvos stojimo koordinatoriaus Nicolos Bonuccio, atvykusia įvertinti Lietuvos pažangos siekiant narystės šioje organizacijoje.

Susitikime M. Sinkevičius akcentavo Ūkio ministerijos dedamas pastangas, kad Lietuva atitiktų EBPO keliamus reikalavimus, ir yra pasiryžusi imtis iniciatyvos, siekdama užtikrinti sklandų stojimą į šią organizaciją, vienijančią pažangiausias pasaulio valstybes.

Ūkio ministras patikino, kad narystė EBPO – tai visos Vyriausybės prioritetas, o Ūkio ministerija yra pasiryžusi imtis iniciatyvos užtikrinti, kad organizacijos keliami reikalavimai Lietuvos institucijoms būtų įgyvendinti iki kitų metų. „Stebėsime, kaip sekasi ir kitoms institucijoms įgyvendinti nustatytus kriterijus. Jei bus vėluojančiųjų ar atidėliojančių šiuos darbus, raginsime dirbti sparčiau, jei kils klausimų ar abejonių, padėsime ir konsultuosime, tačiau turime vieną tikslą – 2018 m. tapti visateisiais EBPO nariais“, – kalbėjo ministras M. Sinkevičius.

Susitikime akcentuota, kad Ūkio ministerija palaipsniui įgyvendina valstybės įmonių valdymui keliamus EBPO reikalavimus. Įgyvendinant EBPO rekomendaciją stiprinti nuosavybės funkcijas, Turto banko atliekamos Valdymo koordinavimo centro funkcijos, susijusios su valstybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimu, nuo š. m. liepos 1 dienos perduotos viešajai įstaigai Stebėsenos ir prognozių agentūrai.

Kiek anksčiau Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašui, kuris padės užtikrinti skaidresnį viešųjų lėšų naudojimą paramos tikslais. „Naująja tvarka siekiame didinti valstybės valdomų įmonių lėšų skirstymo paramos tikslais skaidrumą. Pirmiausia ženkliai apribojamas politinis aspektas, antra – parama turės būti aiškiai pagrįsta ir viešai prieinama žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei“, – paaiškino ūkio ministras M. Sinkevičius.

EBPO ekspertai pozityviai įvertino Lietuvos pastangas panaikinti galimybę politikams būti valstybės valdomų įmonių valdybų nariais ir užtikrinti įmonių kolegialių organų nepriklausomumą – į valdybas skirti daugiau kaip pusę nepriklausomų profesionalų, išrinktų skaidriomis atrankos procedūromis. Tokios nuostatos įtvirtintos šių metų pradžioje Vyriausybei pritarus Ūkio ministerijos pasiūlytiems teisės aktų pakeitimams.

„Mūsų tikslas – kad valstybės valdomų įmonių valdybos veiktų efektyviai ir būtų nepriklausomos nuo politinės įtakos, kad įmonėse būtų diegiami tarptautiniu mastu pripažinti gerosios valdysenos principai“, – sakė ūkio ministras ir pridūrė, kad šiuo metu valstybės įmonių funkcijos ir jų teisinė forma peržiūrimos pagal EBPO valstybės narėms taikomus aukščiausius skaidrumo ir efektyvumo reikalavimus.

Misijos vadovas N. Bonuccis atkreipė dėmesį, kad Lietuvai iki kitų metų svarbiausia tinkamai užbaigti urėdijų ir kelių priežiūros valstybinių įmonių reformas.

Nuo šių metų pradžios matomas akivaizdus Lietuvos stojimo į EBPO progresas – beveik baigtas darbas 11-oje iš 21-o komiteto: gautos 8 neformalios teigiamos nuomonės, kad Lietuva atitinka EBPO standartus ir įvykdė rekomendacijas. Svarbiausios sritys siekiant narystės šioje organizacijoje – valstybės valdomų įmonių (VVĮ) reforma, investicinės aplinkos gerinimas ir kova su korupcija.

Pradėti stojimo į EBPO procesą Lietuva buvo pakviesta 2015 m. birželį, o visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais.

Šiuo metu EBPO iš viso vienija 35 šalis. Svarbiausi EBPO tikslai − remti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti kitų šalių ekonomikos vystymuisi, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros. Tarptautinėje bendruomenėje narystė EBPO yra pripažįstama kaip šalies ekonominio stabilumo garantas, į ją atsižvelgiama teikiant vyriausybėms paskolas, planuojant ilgalaikes investicijas.