Urbšys – apie Udrį: jis nemano, kad problema vienu metu sėdėti ant trijų kėdžių

Jonas Udris
Jonas Udris
© Dmitrijus Radlinskas

Jono Udrio Seimo etikos ir procedūrų komisijai apskųstas politikas Povilas Urbšys įsitikinęs – buvęs Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) narys nesuvokia, kad jis bando „apsėsti tris kėdes vienu metu“, ir tai kelia abejonių dėl jo gebėjimo derinti privačius ir viešuosius interesus.

Pats J. Udris tikina, kad jis minėto Seimo nario buvo viešai apkaltintas, jog darė poveikį jau buvusiam VRK pirmininkui Zenonui Vaigauskui, ir vieši P. Urbšio pasisakymai neatitinka tikrovės, o tai padarė žalos jo dalykinei reputacijai bei karjeros galimybėms.

Pateikė skundą

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas P. Urbšys birželio 22 dieną, pristatydamas komiteto išvadą dėl Seimo nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ projekto, teigė: „Dar norėčiau supažindinti su komiteto nuomone dėl Teisininkų draugijos siūlomo kandidato gerbiamo J. Udrio, nes iškilo faktų, susijusių su jo darbu privačioje įmonėje, kuri dalyvavo konkurse dėl VRK informacijų sistemos plėtros ir jos informacijos tvarkymo paslaugų pirkimo.

<...> mano duomenimis, jis asmeniškai darė įtaką Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui, kad vis dėlto būtų organizuotas antras konkursas, neva dalyvavimas vieno dalyvio neleistų pasirinkti pigiausios paslaugos. Bet galutinis rezultatas – kai buvo organizuojamas antras konkursas, tai ten buvo tik du dalyviai: vienas dalyvis – tas pirmasis, o kitas dalyvis – būtent tos įmonės, kurios konsultantu buvo VRK narys.“

J. Udrio nuomone, ši išsakyta faktais nepagrįsta nuomonė tapo iš esmės pagrindiniu argumentu Seimui neskirti jo VRK nariu. Buvęs VRK narys teigia, kad jis buvo nusišalinęs nuo dalyvavimo VRK viešųjų pirkimų komisijos darbe, o apie savo privačius interesus informavęs Valstybinę tarnybinės etikos komisiją (VTEK) bei VRK. Vėliau VTEK, atlikusi tyrimą, nenustatė, kad J. Udris būtų supainiojęs interesus.

Užsėdęs tris kėdes

Naujienų portalui Alfa.lt susisiekus su Seimo nariu P. Urbšiu ir pasiteiravus, kaip šis vertina J. Udrio žingsnį apskųsti politiką Seimo etikos ir procedūrų komisijai, pašnekovas žodžių į vatą nevyniojo.

„Kadangi jis nemano, kad yra problema vienu metu sėdėti vos ne ant trijų kėdžių tuo metu, kai jis buvo VRK komisijos narys, tai jis buvo ir VRK komisijos narys, jis buvo ir Registrų centro padalinio vadovas, atsakingas už informacines komunikacines paslaugas, tuo pačiu dar jis buvo privačios įmonės, kuri teikia informacines komunikacines paslaugas, kaip pasakyti, atstovas, konsultantas. Tai jeigu tas žmogus, kuris nekelia problemų ir nemato, kad gali sukelti prielaidas viešųjų ir privačių interesų konfliktui, tai tam žmogui visada kils noras apskųsti tuos, kurie tuo dalyku abejoja“, – rėžė Seimo narys.

Nors J. Udris teigė, kad jis kreipėsi į VTEK dėl galimo interesų konflikto, o vėliau netgi tos pačios komisijos buvo pripažintas kaip nesupainiojęs privačių ir viešųjų interesų, P. Urbšio tas visiškai neįtikina, kadangi, pastarojo nuomone, VTEK neretai padeda asmenims panašiose situacijose iš balos išbristi sausiems.

„Esmė yra tame, nes jis (J. Udris – red. past.) kalba apie Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir jos sprendimus. Tai kaip tik akivaizdžiai buvo, kad šita komisija daugiau veikia ne tam, kad įvertintų viešųjų ir privačių interesų konfliktą, bet tam, kad padėti išplaukti kai kuriems veikėjams“, – aiškino P. Urbšys, prisimindamas Gintauto Kėvišo atvejį.

Jokio keršto

2016 metų lapkričio 9 dieną įvyko VRK posėdis, kurio metu buvo balsuojama dėl minėtų dotacijų paskirstymo. Kadangi J. Udris balsavo už dotacijų politinėms partijoms skyrimą pagal 2012 metų Seimo rinkimų rezultatus, dėl ko „valstiečiai“ negavo 440 tūkst. eurų, kilo įvairių minčių, kad vėliau tokiais aštriais savo pasisakymais P. Urbšys galėjo keršyti J. Udriui „valstiečių“ vardu.

Pats Seimo narys tokias versijas neigia tikindamas, kad J. Udris kerštą mini tik norėdamas suteikti daugiau motyvų dėl jo susidorojimo.

„Be abejo, apie tuos dalykus (dotacijas – red. past.) buvo užsiminta (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio metu – red. past.), nes jisai dabar bando prisidengti tai, kad su juo galimai susidorojo dėl to, kad jis įtakojo, kad dotacijos partijoms būtų skirstomos ne pagal paskutinius Seimo rinkimų rezultatus, o pagal 2012 metų rezultatus. Bet keisčiausia yra tai, kad tuo metu, aš kaip suprantu, jis nori išsiginti, kad čia taip nėra, kad jis neįtakojęs to sprendimo. Todėl man nebuvo pagrindo netikėti juo“, – aiškino Seimo narys.

Pasak P. Urbšio, jis neturi jokio pagrindo atkeršyti J. Udriui, kadangi jis nepriklauso Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai ir jis neturi jokio intereso ir naudos, ar minėtoji partija gaus kažkokį finansavimą.

„Kaltinimai man dėl to, kad aš atseit galiu kerštauti už tai, kad tas finansavimas buvo nepaskirtas pagal naujausius rinkimų rezultatus, nors man atrodo, kad yra logikos, kad pirmoj eilėj turi būti atsižvelgta į naujausius rezultatus, nes tie 2012 metų rezultatai, aš kiek žinau, tai buvo palankūs ne kam kitam, o toms partijoms, kurios prarado rinkėjų pasitikėjimą. Tai mes čia kalbam apie biudžeto pinigus, apie mokesčių mokėtojų pinigus, kurie skiriami tiems, kurie turi pasitikėjimą rinkėjo. Kažkodėl tai buvo pasižiūrėta atgal, net į ketverius metus atgal. Ir, kaip pasakyt, man sunku paneigti tuos teiginius, kad jis (J. Udris – red. past.) tuo metu galėjo atstovauti Lietuvos laisvės sąjungos interesams“, – pridūrė P. Urbšys.

Sustiprina įspūdį

Vertindamas situaciją dėl J. Udrio elgesio, P. Urbšys negailėjo šiam kandžių žodžių ir kritikos. Pasak Seimo nario, J. Udrio pateiktas skundas Seimo etikos ir procedūrų komisijai dar labiau sustiprina įspūdį, kad jis nesuvokia, jog buvo atsiradusių prielaidų galimam interesų konfliktui.

„Nes pirmas dalykas, ką patvirtina VRK... Kad jis įtakojo tai, kad konkursas būtų atidėtas. Antras dalykas tai, kad jis, eidamas savo pareigas kaip VRK komisijos narys, jis įgyja tuos kontaktus su ta įmone, kurios interesams po to atstovauja. Antras dalykas tai, kad kaina pabrango, irgi lėmė tai, kad buvo uždelstas konkursas, sustabdytas konkursas.

Tai pakėlė kainą vos ne trigubai. Ir trečias dalykas yra tai, kad taip sutapo, kad teismo nagrinėjama byla, kuri buvo inicijuota tam, kad Udrio atstovaujama įmonė laimėtų, tai ji vėlgi padidino kainą mokesčių mokėtojams, nes jau per tuos teisinius bylinėjimus faktiškai paslaugos teikimui nupirkti laikas sutrumpėjo iki minimumo, ir aš manau, kad tai irgi lėmė tai kainos padidinimą, bet ir galų gale tai įtakojo paslaugos kokybę, nes tai buvo per trumpiausią laiką ji diegiama.

Ir aš manau, kad tokiu būdu, nors asmuo, tarsi jisai formaliai nieko nepažeidęs, bet iš kitos pusės nepaneigta ta prielaida, kad jo pozicija atstovaujant privatų subjektą, jinai vis dėlto netiesiogiai įtakojo paslaugos kainos išaugimą ir kokybę“, – Alfa.lt sakė Seimo narys.

Papildyta Jono Udrio komentaru

„Asmeniškai nepažįstu pono Urbšio, kuris savo viešais pasisakymais dažnai sudaro padoraus žmogaus įvaizdį. Tačiau jeigu jo informacijos šaltiniai yra šališki arba suinteresuoti, tai ir pono Urbšio reakcija į tą informaciją gali būti atitinkamai tendencinga.

Labai norisi ir toliau tikėti jo padorumu, todėl manau, kad jeigu jis rimtai, kritiškai ir be išankstinio nusistatymo pažvelgtų į visą tą istoriją Vyriausioje rinkimų komisijoje, jo požiūris kardinaliai pasikeistų, ir jo reakcija būtų ne ką mažiau principinga nei ta, kurią jis demonstruoja vertindamas situaciją dėl iš Seimo atsistatydinusios „valstiečių“ partijos narės.“