Žmogaus teisių gynėjai ir akademinės profsąjungos gina Radžvilą nuo „diskriminavimo“

V. Radžvilas (TSPMI nuotr.)
V. Radžvilas (TSPMI nuotr.)
© Organizatoriai
Alfa.lt
2017-07-17 11:51

Grupė Lietuvos žmogaus teisių gynėjų organizacijų ir mokslininkų profesinių sąjungų pirmadienį kreipėsi į Švietimo ministerijos ir Vilniaus universiteto (VU) vadovybę, protestuodamos prieš, jų teigimu, „prof. Vytauto Radžvilo diskriminavimą pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu“.

Pareiškime, kurį pasirašė Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras (atstovauja Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijai, Piliečių gynybos paramos fondui, Lietuvos Helsinkio grupei, Nepartiniam demokratiniam judėjimui) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), teigiama, kad VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) administracijos sprendimas patenkinti Europos studijų magistro programos pirmojo kurso studentų grupės prašymą pakeisti prof. V. Radžvilo dėstomo kurso „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ statusą iš privalomojo į pasirenkamąjį.

„Žmogaus teisių požiūriu taip pat nepateisinama, kad akademinėje aplinkoje dėstytojo pažiūros ir įsitikinimai (ne kompetencija, kvalifikacija) susiejami su dėstomo kurso tikslingumu ir netgi lemia jo vertę studijų programoje. Akivaizdu, kad dėstomo kurso statuso pakeitimas dėl mokslininko pažiūrų turėjo būti sprendžiamas ne siaurame TSPMI padalinyje – Studijų programos komitete, o pateiktas svarstyti VU akademinei bendruomenei“, – teigiama pareiškime.

Tekste taip pat reiškiamas nuogąstavimas, kad „toks TSPMI administracijos sprendimas smarkiai pablogina prof. V. Radžvilo padėtį institute ir netgi sudaro sąlygas jį, kaip neturintį pakankamo darbo krūvio (nes kursas - neprivalomas), atleisti iš darbo“. Tačiau, kaip yra nurodžiusi VU TSPMI administracija, minėtasis kursas tik pirmuosius metus buvo privalomas, o anksčiau būdavo pasirenkamasis. Be to, V. Radžvilas dėsto ir daugiau kursų, kas pareiškime yra nutylima.

„TSPMI administracijos sprendimas, kuriuo besąlygiškai patenkintas magistro pirmojo kurso studentų prašymas dėl kurso statuso keitimo, turi visus asmens diskriminavimo dėl įsitikinimų ar pažiūrų požymius“, – teigia pareiškėjai, tvirtinantys, kad studentų prašymą VU TSPMI administracija esą patenkino, „net išsamiau jo neapsvarsčiusi“.

Kaip viešojoje erdvėje skelbė vienas iš Europos studijų programos komiteto posėdžio dalyvių, politologas Liutauras Gudžinskas, minėtas posėdis, skirtas prašymo aptarimui, tęsėsi dvi valandas ir baigėsi sprendimu, kuris, kaip tuo metu atrodė, tenkino visas puses, įskaitant ir V. Radžvilą.

„Pats profesorius tvirtino, kad jam nebus jokių problemų surinkti pilnas auditorijas norinčių jo pasiklausyti. Tačiau išreiškė nuogąstavimą, kad Europos studijų studentai nebeturės jokio privalomo kurso apie Europos idėją ir kitus susijusius filosofinius klausimus. Buvo atsižvelgta į tai. Sutarėme prie to grįžti rugsėjį. Atrodė, lyg radome bendrą kalbą ir išsiskirstėme, – pabrėžė L. Gudžinskas savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“. – Bet panašu, kad pats profesorius labai norėjo konflikto (ir būtinai viešo), o jokios konsensuso paieškos jo netenkina. Prasidėjusi šmeižto lavina prieš studentus ir kolegas negali nepiktinti. Gal būtų pats laikas sustoti.“

Pareiškėjai, be kita ko, įvardija visų devynių skundą dėl V. Radžvilo kurso pasirašiusių studentų tapatybes ir netgi pabrėžia, kad viena iš studenčių yra Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. „Kas leidžia manyti, jog šioje pamatinių demokratinių vertybių saugojimo ir sklaidos institucijoje įsivyravo autoritarinis požiūris į žmogaus teises ir laisves“, – daro išvadą dokumento autoriai.

Dėl tokio pobūdžio pasisakymų savo poziciją jau anksčiau yra išsakiusi VU TSPMI administracija. „VU TSPMI itin vertinamas etiškas bendruomenės narių elgesys, pagarba ir atsakomybė yra laikomos kertinėmis VU TSPMI vertybėmis – manome, kad studentų prašymo, skirto studijų programos komiteto vidiniam naudojimui, paviešinimas, studentų vardų ir pavardžių skelbimas prieštarauja šiems principams. Ypač nemaloniai stebina „Pro Patria“ narių bei prof. habil. dr. V. Radžvilą „palaikančių“ asmenų puolimas prieš savo nuomonę išreiškusius studentus, kurį vakar matėme socialiniuose tinkluose“, – rašyta praėjusios savaitės antradienį pasirodžiusiame pareiškime.

V. Radžvilą ginti nuo „diskriminavimo“ stoję pareiškėjai savo dokumentą baigia raginimu atsakingoms institucijoms „visapusiškai ištirti aptariamą diskriminavimo atvejį ir be išlygų užkirsti kelią praktikai, kurios apraiškų dėsningai padaugėjo pradėjus aukštojo mokslo reformą, kai, prisidengiant tam tikrais prašymais, mokslininkai imami persekioti ir atleidžiami iš darbo dėl įsitikinimų ar pažiūrų ir jų reiškimo“.