Pokyčiai: paėmus vaiką iš šeimos – dvi savaitės pasitaisyti

Vaikas.
Vaikas.
© Pixabay.com

Savivaldybėse – 143 nauji vaiko teisių apsaugos specialistų etatai, po vieną bendradarbiavimo koordinatorių ir 7 milijonai eurų naujiems bei atleidžiamiems darbuotojams. Tokį planą vadinamajai Mato reformai virstant konkrečiais įstatymais, siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Svarstoma, ar nereikėtų įpareigoti visų piliečių pranešti apie pastebėtą smurtą prieš vaikus vaiko teisių apsaugos tarnyboms.

Kels aukštesnius reikalavimus

Nuo sausio savivaldybėse turėtų atsirasti 200 naujų socialinių darbuotojų, o vaiko teisių specialistų padaugėtų 143. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, pertvarkai reikėtų beveik 7 mln. eurų, kurie būtų skirti naujoms darbo vietoms, taip pat išeitinėms kompensacijoms atleidžiamiems darbuotojams.

„Bus keliami aukštesni reikalavimai specialistams, dirbantiems su šeimomis“, – pažadėjo ministras.

Pasiruošta ir ilgai svarstytam vaiko teisių apsaugos sistemos centralizavimui, kuriam įvykus, šie specialistai bus nebe savivaldybių, o ministerijos atsakomybė. L. Kukuraitis pripažino, kad ne visiems miestų merams ši idėja patinka, tačiau taip tikimasi specialistų nešališkumo, pasitelkiant darbuotojus iš kitų rajonų, operatyvesnio bylų perdavimo, kai šeima išvyksta iš vieno rajono į kitą, vienodos praktikos vaiko paėmimo ir kitais klausimais.

Savivaldybėms bus privaloma laikytis naujo, bendro vaiko paėmimo iš šeimos aprašo, kurio projektas rengiamas. „Iki šiol aprašai buvo rekomendaciniai, ir čia viena iš priežasčių, dėl ko vaiko teisių sistema išsibalansavo“, – problemą įvardijo ministras.

Dešimt savivaldybių susidėliojo savo vaikais besirūpinančių specialistų grafikus taip, kad šie galėtų būti pasiekiami visą parą, ir paimtų iš šeimų vaikų policininkams nereikėtų gabenti į ligonines. Su kitais miestų vadovais tariamasi, kad šie rastų lėšų, kaip tokius budėjimus užtikrinti iki vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimo.

Per dvi savaites bandys padėti biologinei šeimai

Vaiko teisių apsaugos specialistai, gavę signalą apie grėsmę vaiko saugumui, tą pačią dieną turi skubiai vykti jos įvertinti. Jeigu tai vadinamoji pirmojo lygio grėsmė, per vieną dieną paskiriamas socialinis darbuotojas, arba atvejo vadybininkas, kuris per savaitę suburia specialistų komandą, sudaromas pagalbos šeimai planas, ši teikiama dvylika mėnesių, kas kiek laiko įvertinant, kaip vyksta procesas.

Antrojo lygio grėsmė reiškia, kad tą pačią dieną vaikas turi būti paimtas iš šeimos, įsijungti tiek socialinis darbuotojas, tiek mobili specialistų komanda. Tokios mobilios komandos atsiras visuose regionuose.

„Tyrimai kitose šalyse rodo, kad į biologinę šeimą sugrąžiname daug daugiau vaikų, jeigu padedame pirmąsias kelias savaites. Pagal įstatymą, pagalba turėtų prasidėti iškart ir būti teikiama keturiolika dienų. Mobili komanda, atvykusi iš regiono, sakys: „Iš jūsų vakar paėmė vaiką, mes esame paskutinė jūsų pagalba, ir jeigu bendradarbiaujate, keičiate savo elgesį, gyvenimo būdą, yra galimybė susigrąžinti jį atgal“. Kaip rodo artimų šalių praktika, taip pat ir Latvijos, ši sistema funkcionuoja“, – paaiškino ministras L. Kukuraitis.

Nepavykus padėti šeimai pasitaisyti, vaikas ją turėtų palikti. Tik, pasak ministro, su savivaldybių merais tariamasi, kad paimti nepilnamečiai nebebūtų vežami į ligonines, vaikų namus. Primygtinai prašoma pirmiausia svarstyti, ar krizėje atsidūręs mažametis negalėtų kuriam laikui pabūti pas artimuosius, jeigu tokių neatsiranda – atsidurti pas socialinius globotojus, o neradus tokios galimybės – savivaldybių išnuomotose butuose, nedidelėse bendruomenėse.

Budintys globėjai turi būti pasiruošę pasirūpinti atkeliavusiu pas juos vaiku, šis laikinoje vietoje praleisti gali iki trijų mėnesių. Ketinama pasiekti, kad tokie globėjai būtų prilyginami darbuotojams, gauti atlygį ir išmokas vaikui. Ateityje ši suma, jei pritars valstybės ir savivaldybės institucijos, galėtų siekti ir daugiau nei 800 eurų. Vis dėlto kol kas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija negalėjo įvardinti, koks galėtų būti atlygis šiems žmonėms. Žadam sumas vienodinti, nors skirtingose savivaldybėse jos vis tiek išliks kitokios.

Socialinių globėjų tinklu rūpintųsi globėjų centras, su kuriuo savivaldybės sudarytų sutartis. Socialinio globėjų centro funkcijas galėtų atlikti ir socialinių paslaugų centras, ir nevyriausybinė organizacija, iš kurios savivaldybė perka paslaugą.

Visi privalės pranešti apie smurtą?

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatoma, kad teritorinė vaiko teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip per tris dienas turi imtis vaiko atvejo tyrimo. Vaiko teisių apsaugos tarnybos dirbs pagal vienodus standartus, savivaldybėse atsiras bendradarbiavimo koordinatoriaus etatas.

Numatomas ir reikalavimas pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai, pastebėjus smurtą prieš vaiką. Kol kas svarstoma, ar jis bus taikomas tik su vaikais dirbantiems auklėtojams, mokytojams, medicinos personalui, kitiems specialistams, ar ši pareiga taps visuotine. „Įstatymo projekte šiuo klausimu yra kelios nuostatos. Viena – kad privalo visa visuomenė, kitas siūlymas – to bus reikalaujama iš specialistų, dirbančių su vaikais“, – sakė L. Kukuraitis.

Kol savivaldybių merai suka galvas, iš kur atrasti resursų pokyčiams, ministerija perskirstė reprezentacijai skiriamas lėšas ir daugiau kaip 70 proc. jų vietoje institucijos įvaizdžio stiprinimo paskyrė kovai su smurtu prieš vaikus. Šiemet reprezentacijai buvo skirta 56 tūkst. eurų, iki birželio 19 dienos išleistas trečdalis lėšų. Kovai su smurtu prieš vaikus skirta 27 200 eurų, o vietoje dovanų ministerija nusprendė įteikti korteles su padėka už darbus ir kvietimu prisidėti prie geresnio vaikų gyvenimo.

Nuspręsta reprezentacinių lėšų dalį, 30 proc., palikti svečių kavai, arbatai ir kiekvieną penktadienį į vaikų globos namus keliaujančio ministro lauktuvėms – saldainiams vaikams.