Priimti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius
  © Paulius Peleckis
ELTA
2017-06-29 15:14

Seimas priėmė Ūkio ministerijos inicijuotus Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Jie sudarys geresnes sąlygas bendrovių darbuotojams, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir didins jų įsitraukimą į bendrovės veiklą – neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai suteikti jiems bendrovės akcijų.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, šie pakeitimai pridės šiuolaikiškumo ir kurs patrauklesnę investicinę aplinką.

„Priimtas įstatymas pirmiausia nustato šiuolaikiškesnį, užsienio šalių praktikai artimesnį reguliavimą. Pakeitimai taip pat prisidės kuriant šalyje patrauklią investicinę aplinką, nes mažinama administracinė našta verslui, padidins akcinės bendrovės teisinės formos patrauklumą – ji turėtų tapti priimtinesnė vidutiniam verslui“, sako ministras.

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitime atsisakyta maksimalaus uždarosios akcinės bendrovės (UAB) akcininkų skaičiaus ribojimo. Iki šiol maksimalus akcininkų skaičius buvo 250. Šis pakeitimas leis didinti akcininkų skaičių.

Seimo patvirtintame projekte įtvirtintos teisinės prielaidos bendrovėms pakeisti išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominaliąją vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio.

Pakeitimai taip pat leis užtikrinti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) teikiamų duomenų apie UAB akcininkus teisėtumą ir išsamumą ir įtvirtins teisines prielaidas duomenis apie vienintelį UAB akcininką kaupti JADIS.

Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruotos 122 038 uždarosios akcinės bendrovės ir 388 akcinės bendrovės.