Seimo kanceliarija ieškos ekspertų, kurie įvertintų urėdijų reformą

Urėdų mitingas prie Seimo
Urėdų mitingas prie Seimo
  © Edvard Blaževič
ELTA
2017-06-13 15:53

Seimo valdyba pavedė Seimo kanceliarijai vykdyti urėdijų reformą reglamentuojančių Miškų įstatymo pataisų nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešąjį pirkimą.

Nustatyta paslaugų kaina – iki 200 eurų su PVM. Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugos turi būti suteiktos ir išsami ekspertų išvada pateikta per 7 kalendorines dienas nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

Seimo valdyba taip pat paprašė, kad projekto ekspertinį vertinimą atliktų ir Vyriausybė.

Suteikus nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugas, turi būti motyvuotai atsakyta į klausimą, ar teikiamas Miškų įstatymo pakeitimo projektas „atitinka teisėkūros principus, yra tinkamai integruotas į nacionalinę teisės sistemą ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams“.

Ekspertai turės atsakyti, ar įstatymo projektu siekiama įgyvendinti reforma teigiamai vertintina vadybiniu ir viešojo administravimo požiūriu.

Jie turės įvertinti ir pateikti galutinę nepriklausomą ekspertų išvadą dėl Miškų įstatymo pataisų ir dėl šio projekto registruotų Seimo narių pasiūlymų.

Jeigu šioje išvadoje būtų siūloma tikslinti Miškų įstatymo pakeitimo projektą ar jam pateiktus Seimo narių pasiūlymus, turi būti suformuluotas konkretus siūlymas (įstatymo projekto tekstas) ir pateiktas šio siūlymo pagrindimas.

Kaip jau skelbta, birželio 7 d. Seimo Etikos ir procedūrų komisija paragino Seimo valdybą peržiūrėti nepriklausomo ekspertinio vertinimo Miškų įstatymo pakeitimo projektui techninę specifikaciją bei kainą ir užsakyti pakartotinį šių paslaugų pirkimo viešąjį konkursą.

Beje, Seimo valdyba jau buvo užsakiusi nepriklausomą ekspertinį vertinimą, tačiau viešajam pirkimui neįvykus buvo nuspręsta pakartotinio nerengti.

Kai kurie Seimo etikos sargai pareiškė nuomonę, kad viešasis pirkimas nebuvo sėkmingas, nes pasiūlyta pinigų suma – 100 eurų – yra neadekvati.