Kreivys: milijardinė valstybės parama inovacijų infrastruktūrai neduoda jokios naudos, pinigai švaistomi, bet atsakingų nėra

Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© Žygimantas Gedvila
Alfa.lt
2017-05-31 08:57

Šiandien bendrame Seimo Ekonomikos ir Švietimo komitetų posėdyje svarstoma Valstybės kontrolės ataskaita „Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo“.

Pasak Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Dainiaus Kreivio, Valstybės kontrolės ataskaita atskleidė, kad į mokslo ir verslo bendradarbiavimą turėjusius skatinti slėnius investuotos milžiniškos lėšos nedavė teigiamo rezultato: „Už Europos Sąjungos ir valstybės pinigus sukurta brangi infrastruktūra naudojama ne inovacijų proveržiui ir verslo konkurentiškumui didinti, bet pelnymuisi iš patalpų nuomos ar interesų grupių poreikiams tenkinti. Dėl to, kad pinigai išleisti, tačiau inovacijos nekuriamos, kalta ne pati slėnių idėja, o Švietimo ir mokslo ministerijos negebėjimas užtikrinti tinkamą valdyseną, priežiūrą ir atsakomybę“.

Valstybės kontrolė išvadoje atkreipė dėmesį, jog į inovacijų kūrimo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo įrankius – mokslo ir technologijų slėnius bei jų infrastruktūros sukūrimą – buvo investuota apie 298,7 mln. eurų. Siekiant inovacijų ir valstybės konkurencingumo augimo, 2012-2015 m. moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai skirta daugiau nei milijardas eurų. Tai Lietuvoje precedento neturintys investiciniai projektai, tačiau rezultatai net neapibendrinami ir visuomenei iki šiol nematomi.

„Geriausiai švaistomų valstybės finansų mastą iliustruoja ataskaitoje aprašytas „E-mokslo vartų“ sistemos projektas, kurio sukūrimas mokesčių mokėtojams kainavo daugiau nei 1,2 mln. eurų, o kasmet papildomai jos išlaikymas atsieis dar po 40 tūkst. eurų, tačiau besinaudojančių šia sistema – vienetai“, – stebėjosi D. Kreivys.

Valstybės kontrolė taip pat pabrėžia ir slėnių valdymo modelio nebuvimą. Ataskaitoje nurodoma, jog 149,4 tūkst. eurų valdymo ir koordinavimo modeliui parengti buvo išleisti neekonomiškai ir nerezultatyviai, nes modelis, kurį sukūrė valstybinė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kartu su tarptautiniu ekspertų konsorciumu taip ir nebuvo įgyvendintas.

reklama