Žalimas: Rusija, aneksuodama Krymą, pažeidė beveik visus pagrindinius tarptautinės teisės principus

Dainius Žalimas
Dainius Žalimas
  © Karolis Kavolėlis / Alfa.lt
Alfa.lt
2017-05-30 13:44

Seimo Konstitucijos salėje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Krymo totorių tauta praėjus trejiems metams po Krymo okupacijos: esama padėtis ir tolesnė tarptautinės bendruomenės atsako strategija“ Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas perskaitė pranešimą „Krymo okupacija ir aneksija tarptautinės teisės požiūriu“.

D. Žalimas, kalbėdamas apie Krymo pusiasalio aneksiją, pabrėžė, kad Rusija įvykdė beveik visus tarptautinėje teisėje žinomus agresijos aktus: ginkluotųjų pajėgų įsiveržimą, teritorijos okupaciją, jūrų pakrančių ir uostų blokadą, ginkluotų gaujų siuntimą.

„Aneksija yra agresija, o ji yra pats sunkiausias tarptautinės teisės pažeidimas, – sakė D. Žalimas. – Juo labiau kad Rusija net neslepia, kad kariuomenė buvo siųsta į pagalbą referendumui įvykti, turėjusiam pritarti Krymo prijungimui. Todėl šis referendumas negali būti pripažintas teisėtu. Tokio pobūdžio veiklą kaip neteisėtą dar 1946 m. įvertino Niurnbergo tarptautinis karo tribunolas. Konkrečiai vertindamas Austrijos anšliusą kaip agresiją, Tribunolas pripažino, kad lemiamas prijungimo veiksnys buvo ne šalies noras, o užsienio karinė jėga.“

Tarptautinė bendruomenė tai supranta, todėl, pasak D. Žalimo, valstybėms, pripažįstančioms Krymo aneksiją, suskaičiuoti užtektų vienos rankos pirštų.

„Teritorijos įgijimas agresijos būdu negali būti pripažįstamas teisėtu pagrindu pagal tarptautinę teisę, o Rusijos pareigūnų ir teisininkų argumentai, kuriais bandoma Krymo aneksiją pateisinti, yra niekiniai, pseudoteisiniai. Jiems iliustruoti pakanka to, kad vienas iš tokių argumentų yra tariamai Krymo gyventojams iškilusi grėsmė dėl Lenino paminklų griovimo ar komunistų partijos draudimo. Rusijos teisininkai Krymo totorius paprastai traktuoja kaip grėsmę tariamam Krymo rusiškumui arba net sieja juos su islamo terorizmo pavojumi. Matyt, neatsitiktinai tokie argumentai primena nacių partijos programą, kurioje kalbėta apie būtinybę suvienyti tautines žemes tautų apsisprendimo teisės pagrindu ir peržiūrėti nusistovėjusią pasaulio tvarką“, – teigė Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Pasak D. Žalimas, su apgailestavimu tenka atkreipti dėmesį į Rusijos Konstitucinio Teismo vaidmenį vykdant šią agresiją.

„Šiandien tai vienintelis pasaulio konstitucinis teismas, kuris dalijasi atsakomybe už agresiją prieš užsienio valstybę. Be to, jis ne tik 2014 m. kovo 19 d. priėmė tarptautinės teisės principus pažeidžiantį ir kelią Krymo aneksijai atvėrusį sprendimą, bet ir vėliau parengė dirvą nevykdyti Rusijai nepalankių tarptautinių teismų sprendimų, taigi ir galimų sprendimų dėl Krymo aneksijos pasekmių šalinimo, Krymo totorių teisių gynimo“, – konferencijoje sakė D. Žalimas.

Ši konferencija yra Seime organizuojamos Krymo totorių dienos pagrindinis renginys. Jame aptartos Krymo okupacijos pasekmės Krymo totorių tautai, diskutuota apie tarptautinės bendruomenės veiksmus siekiant reaguoti į masinius Krymo totorių žmogaus teisių pažeidimus ir nubrėžtos Krymo deokupacijos strategijos gairės.