Konkurse dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovo posto – trijų kandidatų lygybė

Brūkšninis kodas
Brūkšninis kodas
© Pixabay.com
Alfa.lt
2017-05-19 16:21

Komisija, vykdžiusi konkursą į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas, šiandien priėmė sprendimą suteikti pirmenybės teisę būti priimtam į šį postą vienam iš trijų pretendentų.

Šiame konkurse vienodą balų skaičių buvo surinkę trys pretendentai, todėl pagal teisės aktus jų paprašyta pateikti papildomų duomenų apie atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba bazinius karinius mokymus ar atliktą alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Tokius dokumentus pateikė tik vienas kandidatas.

Lygių galimybių kontrolierius savo išvadoje konstatavo, kad jeigu pretendentai į valstybės tarnybą surenka vienodą balų skaičių - t.y. turi vienodą kvalifikaciją, dalykines ir kitas savybes, reikalingas pareigoms atlikti, pirmenybės teikimas pretendentui, atlikusiam nuolatinę privalomąją karinę tarnybą, baigusiam bazinius karinius mokymus ar atlikusiam tą alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, prieštarauja nediskriminavimo lyties, amžiaus bei negalios pagrindu principui.

Dėl šio konkurso užbaigimo savo išvadą pateikė ir Valstybės tarnybos departamentas. Jo išvadoje teigiama, kad konkursą organizuojanti įstaiga, įgyvendindama jai teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas bei vykdydama procedūras, turi vadovautis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis bei gali užbaigti konkurso pradėtas procedūras ir priimti sprendimą.

reklama

Vertinimo komisija, vadovaujama teisingumo viceministro Justo Pankausko, konkurso rezultatų protokolą perdavė teisingumo ministrei Mildai Vainiutei. Ministrė, susipažinusi ir įvertinusi komisijos pateiktą medžiagą, sprendimą priims kitą savaitę.