Statistikos departamentas paaiškino, kaip pasikeitė alkoholio suvartojimo skaičiavimas

Alkoholinis gėrimas
Alkoholinis gėrimas
© Unsplash.com
Alfa.lt
2017-05-19 13:54

Reaguodamas į viešojoje erdvėje aptarinėjamus ir išsakytus neva klaidinančius teiginius apie alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodiką, sureagavo ir Lietuvos statistikos departamentas – jis pateikė legalaus alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodikos išsamesnį paaiškinimą.

Lietuvos statistikos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, rengia ir skelbia statistinę informaciją apie legalių alkoholinių gėrimų vartojimą.

2016 m. birželio 10 d. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-125 metodika buvo atnaujinta, naudojant daugiau informacijos šaltinių, taip pat įvertinant turistų srautus ir pasienio prekybą.

Pagal šią metodiką iš alkoholio vartojimo pašalinamas atvykusių turistų suvartotas ir pasienio prekyboje įsigytas alkoholis. Lietuvos turistų užsienyje suvartotas alkoholis įskaitomas į alkoholio suvartojimą.

Kaip pasikeitė alkoholio suvartojimo skaičiavimo metodika

reklama

Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė atsakingai pareiškė, kad departamentas, rengdamas statistiką, vadovaujasi objektyvumo ir profesinio nepriklausomumo nuo politinių bei kitų interesų grupių principu. „Rengdami visą statistiką, taip pat legalaus alkoholio suvartojimo, vadovaujamės taikomų metodų ir metodikų skaidrumu, t. y. metodikos yra viešai skelbiamos ir prieinamos visai visuomenei. Pabrėžiame, kad metodikos nekeičiamos su kiekvienos Vyriausybės atėjimu į valdžią ar Vyriausybių paliepimu. Metodikos keičiamos atsižvelgiant į objektyvius ir realius pokyčius šalyje.“

Lietuvos statistikos departamentas pagal atnaujintą metodiką perskaičiavo alkoholio suvartojimo rodiklius nuo 2010 m. ir 2016 m. birželio 10 d. paskelbė juos pranešime. Alkoholio suvartojimo rodikliai reikšmingai nesiskyrė bei nekeitė vartojimo tendencijų.

Alkoholio suvartojimo Lietuvoje skaičiavimo metodika

Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus atvykusių ir išvykusių turistų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui arba vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui.