„Ponas – Ispanijoje, o baudžiauninkas sniege gesina cigaretę“

Alfa.lt
2017-05-11 07:00

Sūrskis: Mauzeri, žinot, ką aš vakar pagalvojau, kai pradėjo snigti?

Mauzeris: Žinau, jūs pradėjot gailėtis, kad ne ūkininkas ir dėl stichinės oro nelaimės nieko negausti. \

Sūrskis: O čia geras jūsų pasiūlymas, apie ką galvoti, bet aš pagalvojau ne apie tai. Aš užpavydėjau...

<...>

Visas politologų pokalbis – vaido įraše.