Ekoinovacijos – nauda aplinkai ir įmonių konkurencingumui

Bendrovė „Naujoji Ringuva“
Bendrovė „Naujoji Ringuva“
  © Organizatoriai
Alfa.lt
2017-05-10 08:00

Bendrovės „Naujoji Ringuva“, kuri yra viena didžiausių švaros prekių gamintojų šalyje, patirtis įrodė, kad atsižvelgiant į ekologinius aspektus galima didinti konkurencingumą, kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Panevėžyje nuo 1920 m. veikiančios įmonės Technologijų ir kokybės kontrolės tarnybos vadovas Aivaras Celiešius teigia, kad to padeda pasiekti diegiamos ekoinovacijos.

Prie šių inovacijų priskiriami įvairūs produktai ir procesai, kurie prisideda prie aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ar klimato kaitos poveikio mažinimo. Ekoinovacijomis laikomos aplinkai draugiškos technologijos, atsakingas žaliavų naudojimas, įmonėse diegiamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, skatinančios taršos prevenciją, racionalų išteklių panaudojimą ir didinančios įmonių konkurencingumą.

Įmonės savo veikloje vis plačiau taiko ekoinovacijas, padedančias padidinti naudojamų išteklių produktyvumą ir taupyti suvartojamą energiją bei žaliavas. Aplinkai draugiškų produktų gamyba, jų ekologiškumą įrodantys sertifikatai leidžia įmonėms plėsti klientų ratą. Galiausiai ir patys klientai, rūpindamiesi ekologiškų produktų vartojimu, skatina įmones tobulėti ir ieškoti inovatyvių sprendimų.

– Įgyvendinote ekoinovacijų diegimo projektą pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „Eco-inovacijos LT“. Kas buvo vykdoma projekto metu?

– Pasinaudoję priemone „Eco-inovacijos LT“, ėmėme diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir ISO 14001 sertifikatą. Ši sistema padeda kontroliuoti ir sumažinti tiesioginių ir ilgalaikių organizacijoje vykstančių procesų ir veiklų poveikį aplinkai.

– Kokią projekto naudą įžvelgiate?

– Įgyvendinus projektą, siekiame ženkliai pagerinti aplinkosaugos veiksmingumą organizacijoje. Aplinkos apsaugos vadybos sistema naudojama su produkto ekologiškumu susijusioms problemoms identifikuoti, analizuoti ir spręsti. Tai turėtų prisidėti prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimo. Tokie produktai kuriami analizuojant jų gamyboje naudojamas chemines medžiagas ir vertinant šių medžiagų poveikį aplinkai.

– Kuo dar ši sistema prisideda prie įmonės konkurencingumo skatinimo?

– Įdiegta sistema suteikia galimybę atkreipti dėmesį į daugiau rodiklių, kurie atspindi daromą įtaką aplinkai, pavyzdžiui, vertinamas energetinių kaštų panaudojimo efektyvumas, vykdoma sunaudotų cheminių medžiagų analizė ir pan. Turint sertifikuotą sistemą, atsiveria platesnės galimybės eksportuoti produktus į Vakarų rinkas. Skandinavijos šalys kelia ypatingai aukštus reikalavimus su aplinkosauga susijusiems aspektams.

Įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema prisideda ir prie įmonės draugiškumo aplinkai įrodymo.

Kviečia teikti paraiškas

Ekoinovacijas pritaikyti savo veikloje Lietuvos įmones kviečia Ūkio ministerijos administruojama Europos Sąjungos investicijų priemonė „Eco-inovacijos LT“. Pagal ją į ekoinovacijų diegimą Lietuvoje iki 2020 metų numatyta investuoti per 4,34 mln. eurų.

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas. Pagal šį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2017 m. gegužės 31 d. Kvietimui skirta 1,45 mln. Eur Europos Sąjungos investicijų.

Daugiau informacijos apie priemonę „Eco-inovacijos LT“ galima rasti Ūkio ministerijos (www.ukmin.lt), Lietuvos verslo paramos agentūros (www.lvpa.lt) arba ES investicijų (www.esinvesticijos.lt) svetainėse.

Informacija parengta bendradarbiaujant su Ūkio ministerija, jos skelbimas finansuojamas ES lėšomis.