Kūno malonumai – kaip naminės bačkutė: kažkada baigiasi

Alfa.lt
2017-04-14 08:00

Sūrskis: Žinot, Mauzeri, reikia jūsų patarimo.

Mauzeris: Mano patarimo? O, čia kažkas naujo. Šiaip taigi jūs viską žinot, viską matėt, visur buvot...

Sūrskis: Tas interneto vartymas išvedė mane iš rikiuotės... Profesorius Balys Dainys, urologas. Žinot tokį?

Mauzeris: Kas jo nežino...

<...>
Visas politologų Sūrskio ir Mauzerio pokalbis – vaizdo įraše