Skelbiamas konkursas CPO LT direktoriaus pareigoms užimti

Eurai
Eurai
Alfa.lt
2017-04-04 12:41

Ūkio ministerija paskelbė konkursą VšĮ CPO LT direktoriaus pareigoms užimti. Kandidatai dokumentus gali teikti iki š. m. balandžio 18 d.

Pretendentai, siekiantys eiti VšĮ CPO LT direktoriaus pareigas, privalo turėti socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties magistro laipsnį, turėti vadovaujamo darbo patirties, ne mažesnę kaip 4 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje, mokėti bent vieną iš oficialiai Europos Sąjungoje vartojamų kalbų (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) B2 lygiu.

Visi reikalavimai pretendentams ir konkurso sąlygos skelbiamos Ūkio ministerijos tinklapyje.

Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius įsakymu kovo 17 d. atleido Rolandą Černiauską iš VšĮ CPO LT vadovo pareigų. Sprendimas priimtas atsižvelgus į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) atliktuose patikrinimuose nustatytus pažeidimus ir trūkumus, susijusius su centralizuotų viešųjų pirkimų planavimu, organizavimu ir vykdymu VšĮ CPO LT.

VšĮ CPO LT tikslas – užtikrinti spartesnę viešųjų pirkimų centralizavimo plėtrą Lietuvoje, diegti naujoves, užkirsti kelią korupcijai viešuosiuose pirkimuose ir sudaryti galimybes mažinti valstybės biudžeto išlaidas viešiesiems pirkimams.