Etikos sargai netirs ministro Navicko elgesio: interesų nesupainiojo

Kęstutis Navickas
Kęstutis Navickas
  © Paulius Peleckis
ELTA
2017-03-29 16:58

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesio pagal Seimo nario Lino Balsio kreipimesi nurodytas aplinkybes.

Politikas pranešė, jog K. Navickas teikė Seimui Aplinkos ministerijos parengtas miškų ūkio pertvarką numatančias Miškų įstatymo pataisas. Esą ši reforma gali būti naudinga medžio perdirbimo įmonių grupės „Latvija Finieris“ antrinei bendrovei „Likmerė“, kuriai, L. Balsio teigimu, vadovauja aplinkos ministro pusbrolis.

VTEK pagal kompetenciją vykdo būtent Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę. Pagal šį įstatymą, pusbroliai ar pusseserės nėra laikytini artimais asmenimis, kurie savaime siejami su privataus intereso buvimu. Taigi vien aplinkybė, kad UAB „Likmerė“ generalinis direktorius yra K. Navicko pusbrolis, nereiškia interesų konflikto atsiradimo.

Taip pat pažymėtina, kad pranešime faktinių duomenų apie aplinkos ministrui interesų konfliktą galinčius kelti ir su jo privačiu interesu siejamus santykius (pvz., sudarytas tarpusavio sutartis, sandorius, dalyvavimą UAB „Likmera" veikloje ar jos akcijų turėjimą, etc.) nebuvo pateikta.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, kiekvienu atveju reikia aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ir mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybės politiko ar tarnautojo galimai turėtą ar ateityje turėsimą suinteresuotumą.

Tačiau pažymėtina, kad gavusi naujų aplinkybių, faktinių duomenų ar kitos tyrimui motyvuotu sprendimu pradėti reikalingos informacijos, VTEK šį klausimą galėtų svarstyti pakartotinai.